Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Konsultazzjoni tas-Suq Miftuħ: PCP għat-titjib tal-aċċessibbiltà tat-toroq u s-sikurezza tat-traffiku

Il-Kunsill tal-kontea Norveġiż Troms u Finnmark iridu jisfidaw is-suq biex jiżviluppaw soluzzjonijiet intelliġenti li jtejbu l-aċċessibbiltà u jżidu s-sikurezza tat-traffiku fit-toroq, sabiex il-vetturi ma jilħqux fejn ma jkunx hemm spazju.

Logo ta’ Troms u Finnmark

Huma jistiednu offerenti potenzjalment interessati biex jipparteċipaw fil-konsultazzjoni tas-suq miftuħ bejn t-23 ta’ Marzu u l-4 ta’ April 2022 bi tħejjija għall-akkwist prekummerċjali (PCP) li jmiss tagħhom dwar dan is-suġġett.

Rotot tat-trasport importantin-network tat-toroq
tal-kontea fi Troms u Finnmark huma rotot tat-trasport importanti kemm għan-nies kif ukoll għan-negozji. L-isfida hija li madwar 10 fil-mija tan-netwerk tat-toroq għandu wisa’ tat-triq li ma tissodisfax ir-rekwiżiti standard tat-toroq li żewġ vetturi kbar għandhom spazju għalihom.

Punti ta’ konġestjoni u sikurezza tat-traffiku
Meta vetturi kbar jiltaqgħu f’mini dojoq, vettura waħda spiss ikollha ssostni, fejn il-maneuvering jista’ jikkawża ħsara kemm lill-mina kif ukoll lill-vettura. F’telgħat weqfin b’kurvatura konfuża, huwa diffiċli li wieħed jara t-traffiku li ġej, ħafna drabi l-vetturi jiltaqgħu fl-idjaq sezzjonijiet — li l-vetturi jridu jieqfu minnhom. F’sezzjonijiet suxxettibbli għax-xitwa u jiżżerżqu, il-vetturi l-kbar ma jistgħux jerġgħu jibdew, jinqalgħu sitwazzjonijiet perikolużi tat-traffiku f’dawn il-konġestjonijiet u hemm ir-riskju li jintilfu l-valuri tat-trasport tal-ikel fil-forma ta’ dewmien fin-netwerk tat-toroq.

It-tiftix għal soluzzjonijiet intelliġenti
Troms u l-muniċipalitajiet tal-kontea ta’ Finnmark iridu jisfidaw lis-suq biex jiżviluppa soluzzjonijiet intelliġenti li jtejbu l-aċċessibbiltà u jżidu s-sikurezza tat-traffiku fit-toroq tagħna, sabiex il-vetturi ma jilħqux fejn ma jkunx hemm spazju. Il-muniċipalità tal-kontea rċeviet NOK 9.7 miljun f’fondi ta’ għotjiet minn Troms Holding AS, għall-iżvilupp ta’ soluzzjoni għal sezzjonijiet fiż-żona ġeografika ta’ Troms.

X’inhu l-għan tad-djalogu tas-suq?
Inti mistieden għal djalogu dwar is-suq, b’konferenza ta’ djalogu u laqgħat individwali, biex tinforma dwar il-proġett. L-għan ta’ dan huwa li jiżdied il-fehim tal-ħtiġijiet tagħna, kif ukoll li jinkiseb kontribut dwar l-implimentazzjoni tal-akkwist prekummerċjali.

Huwa mixtieq djalogu ma’ fornituri jew konsorzji possibbli fi ħdan it-teknoloġija tas-sensuri, il-fornituri tar-R &D, is-settur tat-trasport, l-ICT u dixxiplini rilevanti oħra, li jistgħu jiżviluppaw soluzzjonijiet intelliġenti sabiex il-vetturi ma jilħqux fejn ma jkunx hemm spazju.

L-għan huwa wkoll li jiġi ffaċilitat li l-fornituri jkunu jistgħu jiddiskutu kollaborazzjonijiet possibbli ma’ xulxin biex jiffurmaw konsorzji, sabiex joffru soluzzjoni komprensiva.

X’inhu l-ambitu tad-djalogu?
Permezz tad-djalogu tas-suq, irridu:

  • jinforma lis-suq dwar il-proġett u l-ħtieġa li rridu nsolvu
  • informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-proġett bħala akkwist prekummerċjali
  • ikseb input mis-suq dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni, il-kriterji tal-għoti u l-ponderazzjoni, kif ukoll il-finanzi u l-iskeda għad-diversi fażijiet tal-proċess ta’ żvilupp
  • esplorazzjoni ta’ liema soluzzjonijiet possibbli s-suq jista’ jipprevedi
  • valutazzjoni tal-profitt u l-potenzjal tas-suq
  • iddiskuti x’sfidi jara s-suq u liema fornituri jeħtieġu biex jiżviluppaw soluzzjoni intelliġenti

Konferenza dwar id-djalogu
diġitali Konferenza dwar id-djalogu diġitali se ssir fit-23 ta’ Marzu 2022 fit-12: 00–14: 30. Tista’ tirreġistra hawnhekk.

Laqgħatindividwali
Fil-perjodu ta’ Marzu 29 sa April 4, il-partijiet ikkonċernati jingħataw l-opportunità li jiltaqgħu mal-akkwirenti wieħed fuq wieħed. Tista’ tirreġistra hawnhekk.