Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Rapport trimestrali tal-Osservatorju Ewropew tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G ippubblika l-aħħar rapport trimestrali u t-tabella ta’ valutazzjoni tal-5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Il-fokus tar-rapportar issa qed jinbidel minn tħejjija għall-5G għal monitoraġġ tal-varar tal-5G. B’riżultat ta’ dan, il-bord tal-punteġġ ġie mfassal mill-ġdid biex jenfasizza l-progress rigward l-introduzzjoni tan-network 5G u d-disponibbiltà reali tal-ispettru.

Meta mqabbla mat-trimestru preċedenti, il-pajjiżi kollha tal-UE issa nedew servizzi kummerċjali tal-5G f’mill-inqas parti mill-pajjiż. Il-livell medju ta’ kopertura tal-5G issa jilħaq 64 % tal-popolazzjoni fl-UE. Madankollu, sehem sinifikanti ta’ din il-kopertura tal-5G jinkiseb bl-użu tal-ispettru tal-4G minflok il-baned pijunieri tal-5G. Il-baned pijunieri joffru potenzjal ta’ prestazzjoni ogħla u se jsiru essenzjali biex jitwasslu s-servizzi 5G avvanzati għall-komunikazzjoni bejn magna u oħra u t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija.

L-Osservatorju tal-5G jipprovdi sors fattwali ta’ informazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa u jikkomplementa l-Indikatur tas-Soċjetà tal-Ekonomija Diġitali (DESI) ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea. 

Aqra r-rapport (.pdf)

L-Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G tnieda fl-2018 biex jimmonitorja l-iżviluppi tas-suq u l-azzjonijiet preparatorji meħuda mill-partijiet ikkonċernati tal-industrija u mill-Istati Membri fil-kuntest tal-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa u lil hinn minnha. Dan jippermetti lill-Kummissjoni tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G tal-Ewropa u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

Il-pjattaforma online tal-Osservatorju tal-5G tipprovdi l-aħħar aħbarijiet u xejriet ewlenin fit-tnedija tal-5G fl-Ewropa u madwar id-dinja u r-rapporti trimestrali tiegħu jipprovdu stampi, inklużi tabelli ta’ valutazzjoni, tal-progress tal-5G, kif ukoll valutazzjoni fid-dawl tal-objettivi tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G.