Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Pjan Direzzjonali għall-IoT tal-Ġenerazzjoni li Jmiss fl-Ewropa

L-azzjoni ta’ koordinazzjoni u appoġġ (CSA) tal-Internet tal-Oġġetti tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (NGIoT) ippubblikat pjan direzzjonali li fih projezzjonijiet u prijoritajiet għar-riċerka u l-użu fl-IoT u l-edge computing mill-2021 sal-2027 madwar l-Ewropa u lil hinn minnha.

Next-Generation Internet of Things

Illum, 80 % tal-ipproċessar u l-analiżi tad-data jseħħu f’ċentri tad-data u f’faċilitajiet ċentralizzati tal-computing, u 20 % f’oġġetti konnessi intelliġenti. Fil-5 snin li ġejjin, 75 % jew aktar tal-ipproċessar tad-data u l-analitika se joperaw fit-tarf tan-network. Fi ħdan din il-bidla fundamentali, l-Ewropa trid tieħu vantaġġ mix-xejra ta’ deċentralizzazzjoni permezz ta’ kapaċitajiet ġodda tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) u tal-edge computing, u tisfrutta l-għarfien espert tal-komunitajiet tagħha fid-dinja fiżika, industrijali u diġitali biex iġġib l-aħjar miż-żewġ dinjiet lejn l-infrastruttura tal-IoT u tal-edge computing tal-ġenerazzjoni li jmiss tal-Ewropa.

L-edge computing se jbiddel il-mod kif nagħmlu sens, nevalwaw u nikkontrollaw l-ambjent tagħna. Dan se jkollu impatt fuq il-cloud, l-intelliġenza artifiċjali, l-aggregazzjoni tal-enerġija, il-biedja ta’ preċiżjoni, il-manifattura, iċ-ċentri tad-data, l-elettromobbiltà u l-vetturi awtonomi, u se jwassal għal mewġa ta’ innovazzjoni li se ttejjeb b’mod drammatiku ħajjitna.

Biex jimmarka t-tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett, f’Jannar 2022 il-proġett NGIoT ippubblika l-White Paper tiegħu dwar pjan direzzjonaligħar-riċerka, l-innovazzjoni u l-prijoritajiet ta’ mobilizzazzjoni tal-IoT fl-UE, u ppreżenta s-sejbiet tiegħu bħala rakkomandazzjonijiet lill-esperti fil-qasam. Il-pjan direzzjonali, li jiddeskrivi perspettiva wiesgħa fl-aspetti rilevanti tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-IoT, jikkonsolida diversi eżiti ta’ impenji, stħarriġiet u avvenimenti tal-partijiet ikkonċernati, bħall-Forum tal-Istrateġija tal-Kompjuter tal-IoT tal-Ġenerazzjoni li Jmiss u l-workshop dwar l-Awtonomija Diġitali fil-Kontinwu tal-Kompjuter.

Illustrazzjoni 1: Dimensjonijiet R &Ital-pjan direzzjonali tal-IoT tal-ġenerazzjoni li jmiss.

 

Il-pjan direzzjonali NGIoT jitfa’ dawl fuq it-teknoloġiji emerġenti tal-IoT u tal-edge tal-ġenerazzjoni li jmiss kif ukoll każijiet potenzjali ta’ użu tal-applikazzjoni. Forsi l-akbar opportunità hija fl-ispazju ta’ apparati intelliġenti tal-IoT fejn, pereżempju, biljuni ta’ sensuri u attwaturi intelliġenti u mmexxija mill-IA se jiġbru, jipproċessaw u janalizzaw id-data f’ħin reali, individwalment jew bħala sħun. Il-prijoritajiet tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-użu tal-IoT fil-pjan direzzjonali tal-UE jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet finali tal-proġett u jistgħu jinkisbu permezz tal-portal NGIoT.

Il-passi li jmiss u segwitu se jsiru matul il-Ġimgħa tal-IoT li jmiss, li se ssir f’Dublin mill-20 sat-23 ta’ Ġunju 2022.

Niżżel ir-rapport NGIoT hawnhekk.

 

Sfond

Meta wieħed iqis il-veloċità tal-evoluzzjoni teknoloġika u l-innovazzjoni fis-settur tal-ICT (pereżempju l-mikroelettronika, il-kapaċità tal-ipproċessar, il-konnettività), dan il-pjan direzzjonali juri għeruq differenti ta’ riċerka u innovazzjoni li jistgħu ma jkunux kompletament fattibbli llum, iżda l-integrazzjoni se twitti t-triq għal applikazzjonijiet u servizzi ġodda. Din il-paradigma lejn il-quċċata se jkollha potenzjal ekonomiku enormi billi tingrana infrastruttura tal-informatika lokali u distribwita, u se tiffaċilita l-ħolqien ta’ servizzi u mudelli ta’ negozju ġodda, b’attenzjoni speċjali mogħtija lir-rwol tal-SMEs u n-negozji ġodda.

Is-sistemi tat-tarf estrem jew tal-apparat għandhom ħafna aktar għeruq f’setturi vertikali madwar l-applikazzjonijiet, mill-mudelli kummerċjali tal-cloud bi skop aktar ġenerali tal-lum; qasam fejn 75 % tas-suq Ewropew tal-cloud huwa ddominat minn atturi mhux tal-UE. F’din il-mewġa ta’ innovazzjoni, is-sors miftuħ se jkollu rwol ewlieni, u l-edge computing diġà beda l-vjaġġ tiegħu bħala ekosistema miftuħa b’mod inerenti. Huwa appoġġat taħt ir-Raggruppament 4 Destinazzjoni 3 tal-programm Orizzont Ewropa: Minn Cloud sa Edge għall-IoT biex tiġi appoġġata l-kollaborazzjoni industrijali permezz ta’ pjattaformi u standards miftuħa, u tinkiseb tmexxija Ewropea fl-ekosistema kollha tal-edge.