Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Il-firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni jippreżentaw l-ewwel rapporti ta’ referenza tagħhom fiċ-Ċentru ta’ Trasparenza

Illum, l-ewwel rapporti ta’ referenza dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika huma disponibbli online, hekk kif tibda titħaddem l-ewwel verżjoni taċ-Ċentru ta’ Trasparenza tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni.

Fake news

© natasaadzic - iStock Getty Images Plus

30 firmatarju tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni, inklużi l-firmatarji ewlenin kollha tal-pjattaforma online (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), ippreżentaw l-ewwel rapporti ta’ referenza tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-impenji li ħadu skont il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni.

Il-firmatarji kellhom sitt xhur wara li ffirmaw il-Kodiċi biex jistabbilixxu azzjonijiet biex jissodisfaw l-impenji li ħadu. Dawn ir-rapporti ta’ referenza jipprovdu l-ewwel sitwazzjoni attwali tal-passi meħuda biex jiġu implimentati l-impenji u l-miżuri skont il-Kodiċi, u l-ewwel sett ta’ elementi ta’ rapportar kwalitattivi u kwantitattivi li jkopru l-ewwel xahar ta’ implimentazzjoni.

Iċ-Ċentru ta’ Trasparenza

Mil-lum, iċ-ċittadini jistgħu jniżżlu r-rapporti sħaħ jew jikkonsultawhom online. Iċ-Ċentru ta’ Trasparenza huwa wieħed mir-riżultati konkreti tal-Kodiċi, u għandu l-għan li jiżgura li l-pubbliku jirċievi informazzjoni preċiża u f’waqtha dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi. Din hija bidla gradwali fir-rigward tat-trasparenza.

Is-sit web taċ-Ċentru ta’ Trasparenza ġie stabbilit u jinżamm mill-Firmatarji. Il-verżjoni attwali hija l-ewwel edizzjoni. Il-firmatarji għandhom ikomplu jtejbuh u jiżviluppawh fil-ġimgħat li ġejjin biex jiżguraw li jkun faċli għall-utent, li jista’ jitfittex tajjeb u jinżamm aġġornat, f’konformità mal-impenji rilevanti tal-Firmatarji skont il-Kodiċi. Il-Kummissjoni tħeġġeġ ukoll lill-Firmatarji biex jikkunsidraw karatteristiċi addizzjonali u ġodda tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku, kif previst fil-Kodiċi, biex jagħtu l-aħjar esperjenza tal-utent.

L-ewwel rapporti ta’ referenza

Ir-rapporti ta’ referenza jsegwu mudell armonizzat komuni li jikkonsisti minn 152 element ta’ rapportar (111 element ta’ rapportar kwalitattiv, u 42 indikatur tal-livell ta’ servizz/indikatur kwantitattiv) fil-kapitoli tal-Kodiċi. Il-mudelli ta’ rapportar armonizzati — żviluppati bl-appoġġ tal-ERGA (Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva) — huma pass kbir’ il quddiem għall-allinjament, ir-rieżaminabbiltà, u l-preċiżjoni tar-rapportar tal-firmatarji. B’mod partikolari, l-azzjonijiet u l-metrika individwali kollha huma mqabbla mal-impenji u l-miżuri tal-Kodiċi li jimplimentaw.

B’mod ġenerali, dan l-ewwel eżerċizzju jixhed l-isforzi tal-firmatarji biex jiżguraw it-twassil f’waqtu ta’ rapporti kumplessi b’data dettaljata. Din hija l-ewwel darba li l-pjattaformi jipprovdu tali għarfien dwar l-azzjonijiet tagħhom fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

Il-biċċa l-kbira tal-pjattaformi online ewlenin (Google, Meta, TikTok u Microsoft) urew impenn qawwi għar-rapportar, u pprovdew livell ta’ dettall mingħajr preċedent dwar l-implimentazzjoni tal-impenji tagħhom skont il-Kodiċi, u — għall-ewwel darba — data fil-livell tal-Istati Membri. Twitter, madankollu, ftit li xejn jipprovdi informazzjoni speċifika u l-ebda data mmirata fir-rigward tal-impenji tiegħu.

Firmatarji iżgħar taw rapporti skont l-obbligi tagħhom (proporzjonati mad-daqs u t-tip tal-organizzazzjonijiet), b’informazzjoni u data utli, li juru l-impenn pożittiv tagħhom u jirriflettu l-kontribut attiv tagħhom għall-Kodiċi.

Dawn ir-rapporti ta’ referenza jimmarkaw l-ewwel pass importanti fl-istabbiliment tal-monitoraġġ u r-rappurtar skont il-Kodiċi ta’ Prattika l-ġdid tal-2022, filwaqt li l-metodoloġija u l-granularità tal-forniment tad-data jeħtieġ li jiġu żviluppati aktar. Il-firmatarji jipprovdu data għal perjodi ta’ żmien differenti, u jindikaw diffikultajiet biex jiġbdu d-data għal xahar biss ta’ implimentazzjoni. Dan għandu jiġi allinjat għall-perjodu ta’ rapportar li jmiss. Peress li r-rapporti fihom ċerti lakuni fid-data u għandhom xi nuqqasijiet fil-granularità jew fid-data fil-livell tal-Istati Membri, aħna nistennew li dan jittejjeb sal-perjodu ta’ rapportar li jmiss f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi.

Is-sett li jmiss ta’ rapporti mill-Firmatarji ewlenin tal-pjattaforma online huwa mistenni f’Lulju u huwa mistenni li jipprovdi aktar għarfien dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi u data aktar stabbli, li tkopri 6-il xahar.

Il-Kummissjoni tistenna wkoll li l-Firmatarji jwettqu l-ewwel sett ta’ Indikaturi Strutturali għall-eżerċizzju ta’ rappurtar li jmiss f’Lulju. Tali indikaturi jistgħu jipprovdu għarfien importanti li jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi u l-impatt tiegħu fit-tnaqqis tat-tixrid tad-diżinformazzjoni online.

It-Task Force Permanenti

It-Task Force Permanenti tal-Kodiċi u s-sottogruppi tagħha ser ikomplu l-ħidma intensa tagħhom fl-2023. Minn Ġunju 2022, is-sottogruppi kienu qed jaħdmu fuq l-implimentazzjoni tal-Kodiċi u l-approfondiment tal-ħidma f’oqsma differenti, pereżempju billi jipprovdu lista komuni ta’ Tattiċi, Tekniki u Proċeduri (TTPs), jiżviluppaw l-indikatur li jkejjel l-isforzi ta’ demonetizzazzjoni, jadottaw il-mudelli armonizzati u jistabbilixxu ċ-Ċentru ta’ Trasparenza.

Is-sottogruppi rawmu wkoll skambji bejn il-Firmatarji, b’mod partikolari fir-rigward tal-ġlieda kontra t-tixrid tad-diżinformazzjoni fil-kuntest tal-kriżi, b’mod partikolari l-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u l-COVID-19. F’dan il-kuntest, il-pjattaformi online ewlenin ipprovdew ukoll taqsimiet dedikati speċifiċi fir-rapporti ta’ referenza tagħhom b’informazzjoni dettaljata dwar liema miżuri ħadu skont il-Kodiċi biex inaqqsu d-diżinformazzjoni madwar dawn il-kriżijiet. Tali skambji mmirati se jkomplu fi ħdan it-Task-force, b’enfasi qawwija fuq il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni dwar l-Ukrajna.

Firmatarji Ġodda u Espressjonijiet ta’ Interess biex jissieħbu fil-Kodiċi

Il-kodiċi jibqa’ miftuħ għal Firmatarji ġodda biex jissieħbu, u l-espressjonijiet ta’ interess issa jistgħu jiġu sottomessi permezz taċ-Ċentru ta’ Trasparenza. Mill-iffirmar tal-Kodiċi f’Ġunju 2022, erba’ Firmatarji addizzjonali ngħaqdu mal-Kodiċi tal-2022, li jiċċertifika l-appell tal-Kodiċi għas-settur: Alliance4Europe, Ebiquity plc, l-Indiċi Globali tad-Diżinformazzjoni u Feedback tax-Xjenza.

Xi eżempji ta’ data mir-rapporti

 • Google tindika li fir-raba’ trimestru tat-3 2022 hija evitat li aktar minn EUR 13 miljun ta’ dħul mir-reklamar jasal għand l-atturi tad-diżinformazzjoni fl-UE.
 • MediaMath, pjattaforma min-naħa tad-domanda li tippermetti lix-xerrejja tar-reklami ġestjoni aħjar tar-reklami programmatiċi, tipprovdi stima ġenerali tal-UE ta’ EUR 18 miljun ta’ dħul mir-reklamar li ma jitħalliex jiffinanzja siti identifikati bħala promoturi ta’ diżinformazzjoni u miżinformazzjoni.
 • TikTok irrapporta li fil-Q3 2022 neħħew aktar minn 800,000 kont falz, filwaqt li aktar minn 18 miljun utent kienu qed isegwu dawn il-kontijiet. Huma jindikaw ukoll li l-kontijiet foloz li tneħħew jirrappreżentaw 0.6 % tal-utenti attivi ta’ kull xahar tal-UE.
 • Meta rrapportat li f’Diċembru 2022, ġew applikati madwar 28 miljun tikketta ta’ verifika tal-fatti fuq Facebook u 1.7 miljun fuq Instagram. Fir-rigward tal-effettività ta’ dawn it-tikketti, Meta tindika li bħala medja, 25 % tal-utenti ta’ Facebook ma jgħaddux kontenut wara li jirċievu twissija li l-kontenut ġie indikat bħala falz mill-verifikaturi tal-fatti. Dan il-perċentwal jiżdied għal 38 % fuq Instagram. Meta tipprovdi wkoll data fil-livell tal-Istati Membri rigward l-isforzi ta’ verifika tal-fatti.
 • Microsoft irrapportat li l-klassifikazzjonijiet tal-affidabbiltà tal-aħbarijiet ipprovduti taħt is-sħubija tagħha ma’ Newsguard (hija stess firmatarja tal-Kodiċi) intwerew 84,211 darba fl-iskoperta tal-brawżer Edge lill-utenti tal-UE f’Diċembru 2022
 • Twitch irrapporta li, biex jippreserva l-integrità tas-servizzi tiegħu, bejn Ottubru u Diċembru 2022, huwa mblukkat 270,921 kont mhux awtentiku u botnets maħluqa fuq il-pjattaforma tiegħu u ħa azzjoni kontra 32 tentattiv ta’ ħtif u impersonazzjoni. Barra minn hekk, bis-saħħa tal-kollaborazzjoni mal-Global Disinformation Index (GDI), Twitch neħħa b’suċċess 6 kont iddedikati b’mod attiv għall-promozzjoni ta’ QAnon fuq il-pjattaforma.
 • Faktograf, verifikatur tal-fatti mill-Kroazja, fi ħdan il-ftehimiet kuntrattwali li għandhom fis-seħħ ma’ pjattaformi online ewlenin, ippubblikati bil-lingwa Kroata 41 artiklu f’Jannar 2023, u 248 artiklu fl-aħħar 6-il xahar.
 • Maldita.es, verifikatur tal-fatti minn Spanja, ispira l-ħolqien ta’ UkraineFacts, bażi tad-data tad-dejn miftuħa għall-verifikaturi tal-fatti minn madwar id-dinja kollha li rriżultat fil-kondiviżjoni ta’ aktar minn 5,000 artiklu relatati mal-gwerra fl-Ukrajna minn kważi 100 organizzazzjoni.

Eżempji ta’ data addizzjonali mit-taqsima dwar il-Kriżijiet tar-rapporti

Dwar il-gwerra ta’ aggressjoni fl-Ukrajna:

 • YouTube ta’ Google mblukkat aktar minn 800 stazzjon u aktar minn 4 miljun vidjo relatati mal-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna mill-24 ta’ Frar 2022.
 • Microsoft Advertising bejn Frar u Diċembru 2022 ippreveniet madwar 25,000 sottomissjoni minn dawk li jirreklamaw relatati mal-kriżi tal-Ukrajna globalment, u neħħiet 2,328 dominju.
 • TikTok, minn Ottubru sa Diċembru 2022, 90 video ġew ivverifikati tal-fatti relatati mal-gwerra, u 29 vidjo neħħew konsegwenza ta’ attività ta’ verifika tal-fatti.

Dwar il-COVID-19:

 • Meta, sa mill-bidu tal-pandemija, neħħiet aktar minn 24 miljun biċċa kontenut globalment talli kisret il-politiki ta’ miżinformazzjoni tagħha dwar il-COVID-19 madwar Facebook u Instagram.
 • Google AdSense, mill-1 ta’ Jannar 2020 sat-30 ta’ April 2022, ħadet azzjoni taħt il-misrappreżentanta Politika dwar il-Kontenut, għal indikazzjonijiet dannużi dwar is-saħħa fuq aktar minn 31,900 URLs b’kontenut relatat mal-COVID-19.
 • TikTok, bejn Ottubru u Diċembru 2022, neħħa 1802 filmati fl-UE bi ksur tal-politika ta’ miżinformazzjoni tagħhom dwar il-COVID-19 wara li ġie rrapportat, u l-1557 b’mod proattiv.