Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Pubblikazzjoni

Enfasi fuq in-networks u l-operaturi Ewropej tal-VOD appoġġati mill-UE

Seba’ proġetti se jirċievu appoġġ mill-UE biex itejbu ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej u l-aċċess għalihom fit-territorji kollha.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Bħala riflessjoni tar-rikkezza u d-diversità kulturali tal-Ewropa, ix-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej għandhom ikunu disponibbli għal udjenzi wiesgħa madwar l-Ewropa. L-UE tappoġġa l-pjattaformi ta’ video-on-demand (VOD) biex jingħaqdu flimkien u jqarrbu l-kontenut Ewropew lejn l-udjenzi tagħhom.

F’Ġunju 2021, il-Kummissjoni nediet sejħa għal proposti taħt il-programm MEDIA Ewropa Kreattiva b’valur ta’ EUR 4M biex tiżdied il-kollaborazzjoni transfruntiera bejn is-servizzi Ewropej eżistenti tal-VOD. Il-proġetti bdew f’Jannar 2022 u se jdumu bejn 12 u 18 xahar.

Proġetti magħżula

USP Plus

Il- “Proġett ta’ Streaming Unifikat” (USP Plus) huwa r-riżultat ta’ kollaborazzjoni fost is-servizzi tal-VOD li joperaw f’ 14 territorju: Ix-ciné fi Franza, pjattaformi aktar bikrija fil-Benelux, il-Ġermanja, l-Awstrija u l-Iżvizzera u Pickbox fil-Kroazja, is-Serbja, il-Montenegro, is-Slovenja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Maċedonja ta’ Fuq u l-Bulgarija. B’kollox, dawn il-katalogi jammontaw għal aktar minn 10.000 film u 2.000 siegħa ta’ wirjiet televiżivi, prinċipalment magħmula minn xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u kkurati bi standards editorjali kwalitattivi.

L-objettivi tal-USP + huma li tissaħħaħ il-pożizzjoni ta’ dawn is-servizzi ta’ streaming u, b’hekk, li jinħoloq netwerk ta’ atturi indipendenti sostenibbli b’katalogu wiesa’ biex tintlaħaq udjenza potenzjali ta’ 220 miljun telespettatur. Għal dan l-għan, il-proġett se jniedi l-attivitajiet li ġejjin:

 • Tiġbor flimkien ir-riżorsi biex b’mod konġunt toħroġ 24 film Ewropew indipendenti fuq 12 xahar;
 • Torganizza festival online biex turi l-24 titlu u films addizzjonali;
 • Attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni għat-titli u l-festival permezz ta’ avvenimenti transterritorjali;
 • Iniedu programm komuni ta’ lealtà għall-utenti kollha tas-servizzi tagħhom;
 • Tistabbilixxi timijiet imħallta mis-sħab kollha, tiżviluppa proċessi ġodda, u tidentifika l-aħjar prattiki fl-oqsma kollha relatati mal-operazzjonijiet tal-VOD;
 • Jimmutwalizzaw l-iżviluppi tal-IT biex jibbenefikaw minn sistema unifikata għall-ipproċessar tal-assi, it-tixrid tal-kontenut, l-analiżi tal-prestazzjoni u r-rappurtar.

Il-baġit tal-UE: EUR 850.000

VODCOLAB

VODCOLAB hija inizjattiva mfassla b’mod konġunt minn seba’ operaturi tal-VOD biex jindirizzaw il-ħtiġijiet komuni permezz ta’ esperimentazzjoni kollettiva u tagħlim konġunt. Il-konsorzju huwa magħmul minn diversi sħab, minn ditti stabbiliti għal ditti ġodda b’esperjenzi u għarfien differenti, li jkopru territorji differenti u li għandhom katalogu aggregat estensiv u divers, jiġifieri Triart Film AB (l-Iżvezja), fi sħubija ma’ Vega Scene AS (in-Norveġja), Levelk APS (id-Danimarka), ABC Theatrical Distribution BV (in-Netherlands), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (il-Greċja), 7 ART LTD (il-Bulgarija) u Viesoji Istaiga Kino Pasaka (il-Litwanja).

L-objettivi tal-proġett huma li jtejjeb il-kwalità u l-attraenza tal-operaturi Ewropej tal-VOD u jtejjeb l-aċċessibbiltà u r-reputazzjoni tal-kontenut Ewropew. Jekk jittieħed il-format ta’ “laboratorju ta’ kollaborazzjoni”, il-pjan ta’ ħidma se jippermetti li:

 • Jiġi sfruttat il-potenzjal tal-isforzi mutwalizzati u l-ispejjeż kondiviżi għall-akkwist, il-lokalizzazzjoni u ċ-ċirkolazzjoni tal-kontenut fid-diversi swieq koperti mis-sħab;
 • Jippermettu proċessi kollettivi ta’ intelliġenza u innovazzjoni bbażati fuq l-iskambju ta’ għarfien u l-aħjar prattiki;
 • Jesploraw kampanji ta’ komunikazzjoni kondiviżi u toroq personalizzati ta’ strateġiji ta’ kummerċjalizzazzjoni u mmarkar għall-iżvilupp tal-udjenza taħt is-suġġett ġenerali tal-kontenut Ewropew.

Il-baġit tal-UE: EUR 600.000

BEETHOVEN

medici.tv hija waħda mill-pjattaformi dinjija VOD ewlenin għall-arti tal-ispettaklu, proprjetà tal-kumpanija Franċiża Museec. B’katalgu ta’ 3.000 programm, li minnhom 96 % huma Ewropej, u 150 avveniment dirett fis-sena, dan jilħaq lil dawk li jħobbu l-mużika f’ 192 pajjiż. Il-pjattaforma qed tistinka biex tipproteġi l-katina tal-valur u l-lealtà tal-pagamenti b’offerta b’saħħitha u kreattiva ta’ programmi Ewropej. Dan jiggarantixxi disponibbiltà legali u effettiva madwar id-dinja permezz ta’ mudell ta’ negozju affidabbli u fit-tul.

Permezz ta’ “BEETHOVEN”, medici.tv se jiżviluppa l-attivitajiet li ġejjin:

 • Jimplimentaw għodod ġodda bħal sistema ta’ rakkomandazzjoni u infografika;
 • Jiġu installati għodod inklużivi għall-persuni b’diżabilità;
 • Jiddiversifika l-kontenut tiegħu billi jipproduċi l-ewwel serje podcast ta’ 12 episodji;
 • Il-produzzjoni ta’ formati ġodda għan-netwerks tal-midja soċjali;
 • Ittejjeb il-pjattaforma edukattiva tagħha (investimenti tekniċi, ta’ kummerċjalizzazzjoni u editorjali).

Il-baġit tal-UE: EUR 400.000

LaCinetek Across Fruntieri

LaCinetek hija pjattaforma Ewropea tal-VoD żviluppata minn La Cinémathèque des Réalisateurs, iddedikata esklussivament għall-wirt ċinematografiku mis-seklu 20 u sal-2005. Il-katalogu jinkludi aktar minn 1.600 film u 600 bonus, li terz minnhom qatt ma nħarġu fuq VOD, u huwa disponibbli fi Franza, il-Belġju, il-Lussemburgu, il-Ġermanja u l-Awstrija. Filwaqt li jserraħ fuq sħubijiet b’saħħithom ma’ ċinémathèques, arkivji u istituzzjonijiet ċinematografiċi, ċinemas u festivals Ewropej, il- “LaCinetek Across Borders” għandu l-għan li jtejjeb l-espansjoni transkonfinali u l-aċċess għall-wirt ċinematografiku permezz tal-attivitajiet li ġejjin:

 • Ikabbru s-sezzjoni Hidden Treasures, li juru films restawrati minn diversi istituti tal-films; 
 • Ittejjeb l-offerta tas-sottotitoli tagħha;
 • Oħloq taqsima Playlists fil-pjattaforma;
 • L-iżvilupp ta’ għodod speċifiċi għal udjenzi b’diżabilità;
 • Torganizza festivals tal-films online u ċinematografiċi online/fiżiċi;
 • Tqassam bonusijiet tal-arkivji/tal-vidjo oriġinali lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-films;
 • Ixxerred l-aħjar prattiki għal streaming aktar ekoloġiku;
 • Joħolqu kampanji ta’ kummerċjalizzazzjoni u komunikazzjoni mmirati, speċjalment indirizzati lejn udjenzi żgħażagħ;
 • Twettaq erba’ studji ta’ fattibbiltà dwar l-implimentazzjoni ta’ offerta pan-Ewropea/globali għal istituti ċinematografiċi, teknoloġiji u tikketti ekoloġiċi, azzjonijiet edukattivi u sħubijiet ma’ pjattaformi Ewropej oħra tal-VOD.

Il-baġit tal-UE: EUR 360.000

Qwest TV SHIFT

Mill-2018 bħala servizz ta’ streaming ta’ filmati ddedikat esklussivament għal jazz, Qwest TV issa ħoloq pontijiet b’mużika elettronika, pop/rock u klassika. Il-katalgu tagħha jinkludi aktar minn 1.600 vidjo u dokumentarju tal-kunċerti li minnhom 70 % huma xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej.

Il-proġett “Qwest TV SHIFT” jippjana li jtejjeb it-tliet servizzi ewlenin tiegħu:

 • Tenfasizza x-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej fil-pjattaforma SVOD tagħha permezz ta’ playlists kurati;
 • Jilħqu udjenzi usa’ tat-3 stazzjon FAST tagħhom (Streaming Streaming Television bla ħlas) — Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix u Qwest TV Classical — billi jżidu s-sħubijiet mal-operaturi;
 • Ittejjeb il-pjattaforma edukattiva tagħha Qwest TV EDU billi żżid l-offerta tagħha, tiżviluppa sħubijiet ġodda mal-istituzzjonijiet u tilħaq aktar studenti;
 • Barra minn hekk, se tikkondividi l-aħjar prattiki ma’ atturi oħra tal-industrija biex tifhem aħjar l-imġiba tal-konsumatur.

Il-baġit tal-UE: EUR 300.000

DAF

DAFilms.com hija pjattaforma globali tal-VOD għad-distribuzzjoni ta’ films dokumentarji kreattivi b’enfasi fuq iċ-ċinema Ewropea. Hija għandha tliet verżjonijiet imfassla għall-Ewropa, l-Amerika u l-Asja, u tliet verżjonijiet nazzjonali għar-Repubblika Ċeka, il-Polonja u s-Slovakkja. Il-katalgu tal-films joffri aktar minn 3.300 film, li minnhom żewġ terzi huma Ewropej. DAFilms hija mħaddma minn Doc Alliance, proġett kollaborattiv minn seba’ festivals Ewropej ewlenin li jinkludu CPH: DOX (id-Danimarka), Doclisboa (il-Portugall), Docs Against Gravity Film Festival (il-Polonja), DOK Leipzig (il-Ġermanja), FIDMarseille (Franza), Ji.hlava IDFF (ir-Repubblika Ċeka), u Visions du Réel (l-Iżvizzera).

Il-viżjoni tad-DAF għall-2022 hija li jiġu żviluppati għodod għal kooperazzjoni ta’ kwalità ma’ festivals tal-films u istituzzjonijiet tal-films sabiex jittieħed vantaġġ sħiħ mill-potenzjal ta’ promozzjoni reċiproka, jiġi indirizzat l-akbar grupp possibbli ta’ telespettaturi ġodda, u jiġu ġestiti b’mod xieraq il-films ippreżentati.

L-għanijiet tal-proġett huma li:

 • It-tisħiħ tal-potenzjal tal-kooperazzjoni mal-festivals tal-films u l-istituzzjonijiet tal-films permezz tal-immarkar, il-kurazija, il-festival online u l-promozzjoni taċ-ċinematografija lokali;
 • Tkompli tipproduċi DAFilms Live Streams, taħditiet diretti ma’ produtturi tal-films Ewropej rikonoxxuti jew emerġenti;
 • Tniedi DAFilms Junior, verżjoni ġdida ta’ DAFilms għat-Tfal u ż-Żgħażagħ li se tiffoka fuq il-forniment ta’ pjattaforma sikura għal udjenzi żgħażagħ biex jitgħallmu, jesploraw u jkollhom divertiment.

Il-baġit tal-UE: EUR 273.000

FILMINXCHANGE

Filmin hija pjattaforma VOD Spanjola mnedija fl-2007 li toffri l-akbar katalogu tal-films indipendenti disponibbli fl-SVOD fuq kwalunkwe pjattaforma Ewropea. Għandha aktar minn 15.000 film u serje, aktar minn 60 % tal-katalgu tagħha huwa Ewropew, u madwar 20 % huma produzzjonijiet jew koproduzzjonijiet Spanjoli.

“FILMINXCHANGE” hija inizjattiva mmirata lejn l-indirizzar tal-ħtieġa li tittejjeb iċ-ċirkolazzjoni transfruntiera tal-produzzjonijiet Ewropej bejn it-territorji u l-ingranaġġ ta’ bidliet rilevanti billi jsir investiment fl-innovazzjoni u jitfasslu azzjonijiet konġunti biex jiżdiedu l-prattiki tajba eżistenti.

Il-proġett:

 • Jistudja l-imġiba tal-konsumatur u jimmappja possibbiltajiet mhux sfruttati għal sensibilizzazzjoni ta’ udjenzi ġodda, b’mod partikolari l-indirizzar tan-niċċa ta’ klijenti anzjani permezz ta’ attivitajiet ta’ FilminSenior, li jittraduċu s-sejbiet fi żvilupp teknoloġiku biex jittejbu l-aċċessibbiltà u l-involviment;
 • Ifassal u jittestja skema ta’ kollaborazzjoni bl-isem Festivals Exchanges, immirata biex ittejjeb iċ-ċirkolazzjoni u l-konsum tal-kontenut Ewropew.

Il-baġit tal-UE: EUR 250.000

Sejħa għall-proposti 2022 għan-netwerks u l-operaturi Ewropej tal-VOD

Is-sejħa għal proposti ta’ din is-sena ġiet ippubblikata f’Marzu 2022 bi skadenza fit-2 ta’ Ġunju 2022. Fid-9 ta’ Marzu sar webinar għal applikanti potenzjali, is-sessjoni ġiet irreġistrata u disponibbli hawnhekk.