Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Stħarriġ dwar is-sinerġiji bejn iċ-ċentri tad-data u s-sistemi tal-enerġija

Studju ġdid dwar is-Sinerġiji taċ-Ċentri tad-Data u tas-Sistemi tal-Enerġija (DCESS) se janalizza kif is-sistemi tal-enerġija lokali jistgħu jużaw is-sħana mormija u l-ilma ġġenerat mill-operazzjonijiet taċ-ċentru tad-data. Il-kuntratturi li jwettqu l-istudju issa qed joqorbu lejn il-partijiet ikkonċernati għal feedback u input ieħor.

ringiela ta’ servers bil-kulur blu

L-istudju DCESS għandu l-għan li jitgħallem kif iċ-ċentri tad-data jistgħu jiġu integrati b’mod aktar effettiv fin-netwerks tal-enerġija.

Il-partijiet attivi u interessati li jaħdmu f’dan il-qasam huma mħeġġa jipparteċipaw fi stħarriġ.

L-istudju beda uffiċjalment f’Jannar 2023 u se jinfirex fuq 18-il xahar. Dan se jirrappreżenta pass importanti fil-kisba tal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku u tad-Deċennju Diġitali li jkun hemm ċentri tad-data effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u newtrali għall-klima sal-2030.

Bħala tali, l-istudju għandu l-għan li jirrikonċilja l-konsum dejjem akbar tal-enerġija taċ-ċentri tad-data mal-importanza tagħhom għat-trasformazzjoni diġitali Ewropea, b’mod partikolari fis-settur ekoloġiku, fir-rigward tal-kompetittività, is-sostenibbiltà, l-inklużjoni soċjali u s-sovranità teknoloġika. Minn naħa waħda, iż-żieda fid-diġitalizzazzjoni (b’ċentri tad-data bħala wieħed mill-faċilitaturi) tista’ tgħin biex titnaqqas il-marka tal-karbonju, iżda min-naħa l-oħra, jeħtieġ li jsiru sforzi sabiex il-faċilitajiet li jappoġġaw l-infrastruttura diġitali tagħna ma jkunux qed jikkonsmaw aktar enerġija milli jiffrankaw.

Fl-aħħar mill-aħħar, l-istudju se jipprovdi rakkomandazzjonijiet u pariri azzjonabbli biex jiġu indirizzati l-motivaturi u l-ostakli identifikati li jillimitaw is-sinerġiji bejn iċ-ċentri tad-data u l-grilja tal-enerġija. Ir-rakkomandazzjonijiet u l-pariri se jappoġġaw operazzjonalizzazzjoni aktar sostenibbli taċ-ċentri tad-data, li se ġġib benefiċċji għal kulħadd.