Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Servizzi awdjoviżivi u tal-midja

Illum nistgħu naraw il-programmi favoriti tagħna mhux biss fuq it-TV, iżda wkoll fuq l-internet. Dawn l-indikazzjonijiet huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku.

  A TV b’ikoni ta ‘wifi, internet, posta, mużika, settings, informazzjoni, xiri online li joħorġu minnha

Id-Direttiva tal-UE dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva (AVMSD) tirregola l-koordinazzjoni madwar l-UE kollha tal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-midja awdjoviżiva kollha — xandiriet televiżivi tradizzjonali u servizzi on-demand. 

L-aħħar rieżami tal-AVMSD twettaq fl-2018. Biex tgħin lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-AVMSD il-ġdida, il-Kummissjoni adottat żewġ settijiet ta’ linji gwida:

 1. linji gwida dwar pjattaformi ta’ video-sharing
 2. linji gwida dwar xogħlijiet Ewropej

Għanijiet tal-koordinazzjoni tal-UE

 • Il-provvediment ta’ regoli li jsawru l-iżviluppi teknoloġiċi
 • Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ekwi għall-midja awdjoviżiva emerġenti
 • Il-preservazzjoni tad-diversità kulturali
 • Il-ħarsien tat-tfal u tal-konsumaturi
 • Is-salvagwardja tal-pluraliżmu tal-midja
 • Il-ġlieda kontra l-mibegħda razzjali u reliġjuża
 • Il-garanzija tal-indipendenza tar-regolaturi nazzjonali tal-midja

Oqsma ta’ koordinazzjoni tal-UE

L-AVMSD tirregola l-koordinazzjoni madwar l-UE kollha tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-oqsma li ġejjin:

 • prinċipji ġenerali
 • inċitament għall-mibegħda
 • aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità
 • prinċipji ta’ ġurisdizzjoni
 • avvenimenti maġġuri
 • promozzjoni u distribuzzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej
 • komunikazzjonijiet kummerċjali
 • protezzjoni tal-minuri

Għal aktar qari

Rapporti ta’ konsultazzjonijiet immirati

Niżżel id-dokumenti

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Libertà tal-istampa: il-Kummissjoni tressaq lill-Ungerija quddiem il-Qorti talli naqset milli tikkonforma mar-regoli tal-UE dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi

Illum, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq lill-Ungerija quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja talli kisret ir-regoli tat-telekomunikazzjoni tal-UE bid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Media Ungeriż li jirrifjuta l-applikazzjoni ta’ Klubradio għall-użu tal-ispettru tar-radju għal raġunijiet dubjużi ħafna.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Media u l-kultura diġitali

Il-Kummissjoni qed tiddefendi l-media Ewropea u l-kultura diġitali b’politiki li jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini u jħeġġu l-pluraliżmu tal-media.

Ħarsa aktar fil-fond

Konverġenza tal-Midja

It-trasformazzjoni tax-xenarju tal-midja awdjoviżiva toffri l-potenzjal għal esperjenzi u opportunitajiet ġodda. Hija tqajjem ukoll ħafna mistoqsijiet għalina.

Il-Forum Ewropew tal-Films

Il-Forum Ewropew tal-Films huwa pjattaforma għal djalogu strutturat bejn dawk li jfasslu l-politika u l-partijiet interessati fis-settur awdjoviżiv.

Ara Wkoll

Dinjiet virtwali tajbin għan-nies

Dinjiet virtwali, imsejħa wkoll metaversi, se jipprovdu opportunitajiet kif ukoll sfidi. Il-Kummissjoni se tiżgura li dawn jirriflettu l-valuri tal-UE u d-drittijiet fundamentali u trawwem l-innovazzjoni għan-negozji.

Appoġġ għall-midja u l-kultura diġitali

Il-Kummissjoni qed tippromwovi approċċ koerenti dwar il-politiki tal-midja, li jkopri l-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi tal-midja u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali Ewropew.

Il-wirt kulturali diġitali

Il-wirt kulturali qed jevolvi b’mod rapidu bis-saħħa tat-teknoloġiji diġitali. Il-momentum issa huwa li nippreservaw il-wirt kulturali tagħna u nressquh għal dan id-deċennju diġitali.

Drittijiet ta’ l-awtur

Il-Kummissjoni Ewropea qed tadatta r-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur għal imġiba ġdida tal-konsumaturi f’Ewropa li tapprezza d-diversità kulturali tagħha.

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-media

l-Unjoni Ewropea ssostni l-libertà u l-pluraliżmu tal-media bħala pilastri tad-demokrazija moderna u faċilitaturi ta’ dibattitu ħieles u miftuħ.