Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-ħolqien ta' Internet aħjar għat-tfal

L-Istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal (BIK+) se tiżgura li t-tfal jiġu protetti, rispettati u mogħtija s-setgħa online.

Madwar wieħed minn kull tliet utenti tal-internet huwa tifel jew tifla, u dawn it-tfal qed jaċċessaw l-Internet f’etajiet dejjem iżgħar f’firxa diversa ta’ apparati. Huma qed iqattgħu aktar u aktar mill-ħin tagħhom fuq l-Internet, jibbrawżjaw il-midja soċjali, jilagħbu logħob online u jużaw apps mobbli. Dan jiġri ta' spiss mingħajr superviżjoni mill-adulti.

Filwaqt li l-Internet joffri ħafna opportunitajiet għat-tagħlim, il-komunikazzjoni, il-kreattività u d-divertiment, jiftaħ ukoll ċerti riskji għal utenti vulnerabbli bħat-tfal.

It-tfal jistgħu jkunu esposti għal kontenut u mġiba dannużi online, bħall-bullying ċibernetiku, il-fastidju sesswali, il-pornografija, il-vjolenza, jew il-ħsara fuqhom infushom. Huma meħtieġa reazzjonijiet effiċjenti biex jiġu evitati konsegwenzi negattivi għall-iżvilupp konjittiv, soċjali u emozzjonali tagħhom.

Il-Kummissjoni trid tiżgura li ż-żgħażagħ ikollhom ambjent online sikur u stimulanti filwaqt li jinvolvu ruħhom f’teknoloġiji ġodda u jqattgħu l-ħin online. Tabilħaqq, teknoloġiji ġodda bħall-intelliġenza artifiċjali, iż-żieda fil-konnettività, u r-realtà awmentata u virtwali se jikkawżaw bidla importanti fil-mod kif it-tfal jinvolvu ruħhom u jinteraġixxu fis-soċjetà.

L-istrateġija Ewropea għal Internet aħjar għat-tfal tipprovdi sett ta’ miżuri komplementari, li jvarjaw minn finanzjament, koordinazzjoni u awtoregolamentazzjoni biex tgħin fil-ħolqien ta’ ambjent online aktar sikur. 

Il-Kummissjoni tikkofinanzja ċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur fl-Istati Membri (ikkoordinati minn Insafe), bil-portal Internet Aħjar għat-Tfal bħala l-punt ta’ dħul uniku għar-riżorsi u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki madwar l-Ewropa. Il-kompitu ewlieni tagħhom huwa li jqajmu kuxjenza u jrawmu l-litteriżmu diġitali fost il-minorenni, il-ġenituri u l-għalliema. Huma jiġġieldu wkoll kontra l-materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal online permezz tan-network ta’ hotlines tiegħu (INHOPE). 

Is-sensibilizzazzjoni hija element essenzjali tas-sikurezza online: kull sena, il-Jum għal Internet Aktar Sikur jiġi ċċelebrat f’madwar 170 pajjiż, u jilħaq miljuni ta’ nies madwar id-dinja permezz ta’ avvenimenti u diversi attivitajiet.

Abbona għall-aħħar aħbarijiet dwar dan is-suġġett u aktar.

L-Aħħar Aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
Niċċelebraw it-tieni anniversarju tal-Istrateġija BIK+

Biex niċċelebraw it-tieni anniversarju tal-istrateġija BIK+, qed nirrilaxxaw l-“għodda tal-assigurazzjoni tal-età”, kwestjonarju ta’ awtovalutazzjoni għall-industrija, ir-“Rapport il-ġdid dwar il-Monitoraġġ tal-Politika ta’ BIK” u l-“Kompendju tat-testi formali tal-UE dwar it-tfal fid-dinja diġitali”

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-privatezza u s-sikurezza online

Ir-regoli komuni tal-UE jiggarantixxu standard għoli ta’ privatezza online. l-UE hija impenjata li tiżgura li ċ-ċittadini, u b’mod partikolari t-tfal, ikunu sikuri online.

Ħarsa aktar fil-fond

Forum għal Internet Aktar Sikur

Il-Forum għal Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza online tat-tfal fl-Ewropa.

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.

Ara Wkoll

Il-privatezza diġitali

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jgħinu biex tiġi żgurata l-privatezza diġitali għaċ-ċittadini tal-UE.