Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-ħolqien ta’ Internet aħjar għat-tfal

L-istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal tipprovdi azzjonijiet li jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ huma u jesploraw id-dinja diġitali.

    Infografika dwar l-aktar riskji frekwenti online: aħbarijiet foloz, bullying, privatezza, sexting, espożizzjoni għall-kontenut, grooming

Madwar wieħed minn kull tliet utenti tal-internet huwa tifel/tifla, u dawn it-tfal qed jaċċessaw l-Internet f’etajiet dejjem iżgħar f’firxa wiesgħa ta’ apparati. Huma qed jonfqu aktar u aktar ħin tagħhom fuq l-Internet, ibbrawżjaw il-midja soċjali, jilagħbu logħob online u jużaw apps mobbli. Dan ta’ spiss iseħħ mingħajr superviżjoni mill-adulti.

Filwaqt li l-Internet joffri ħafna opportunitajiet għat-tagħlim, il-komunikazzjoni, il-kreattività u d-divertiment, dan jiftaħ ukoll ċerti riskji għal utenti vulnerabbli bħat-tfal.

It-tfal jistgħu jkunu esposti għal kontenut u mġiba ta’ ħsara onlajn, bħall-bullying ċibernetiku, il-fastidju sesswali, il-pornografija, il-vjolenza, jew l-awtoħsara. Hemm bżonn ta’ reazzjonijiet effiċjenti biex jiġu evitati konsegwenzi negattivi għall-iżvilupp konjittiv, soċjali u emozzjonali tagħhom.

Il-Kummissjoni trid tiżgura li ż-żgħażagħ ikollhom ambjent sikur u stimulanti online filwaqt li tinvolvi ruħha ma’ teknoloġiji ġodda u tqatta’ ħin online. Fil-fatt, teknoloġiji ġodda bħall-intelliġenza artifiċjali, iż-żieda fil-konnettività, u r-realtà miżjuda u virtwali se jikkawżaw bidla importanti fil-mod kif it-tfal jinvolvu ruħhom u jinteraġixxu fis-soċjetà.

L- istrateġija Ewropea għal Internet aħjar għat-tfal tipprovdi sett ta’ miżuri komplementari, li jvarjaw mill-finanzjament, il-koordinazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni biex jgħinu fil-ħolqien ta’ ambjent online aktar sikur. 

Il-Kummissjoni tikkofinanzja Ċentri għal Internet Aktar Sikur fl-Istati Membri (ikkoordinati minn Insafe), bil- portal Internet Aħjar għat -Tfal bħala l-punt ta’ dħul uniku għar-riżorsi u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki madwar l-Ewropa. Il-kompitu ewlieni tagħhom huwa li jqajmu kuxjenza u jrawmu l-litteriżmu diġitali fost il-minorenni, il-ġenituri u l-għalliema. Huma jiġġieldu wkoll kontra l-materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal online permezz tan-netwerk tagħhom ta’ hotlines (INHOPE).

Il-Kummissjoni qed tiffaċilita l- Alleanza biex tipproteġi aħjar lill-minorenni online, inizjattiva awtoregolatorja ma’ kumpaniji ewlenin tal-ICT u tal-midja, is-soċjetà ċivili u l-assoċjazzjonijiet tal-industrija li jindirizzaw il-kontenut u l-imġiba dannużi fuq l-internet.

Is-sensibilizzazzjoni hija element essenzjali tas-sikurezza onlajn: kull sena, niċċelebraw il- Jum għal Internet Aktar Sikur, avveniment dinji ċċelebrat f’madwar 170 pajjiż, li jilħaq miljuni ta’ nies madwar id-dinja permezz ta’ avvenimenti u diversi attivitajiet.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Drittijiet u prinċipji diġitali: trasformazzjoni diġitali għaċ-ċittadini tal-UE

Il-Kummissjoni tilqa’ l-ftehim milħuq mal-Parlament u mal-Kunsill dwar id-dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali. Id-dikjarazzjoni, proposta f’Jannar, tistabbilixxi punt ta’ referenza ċar dwar it-tip ta’ trasformazzjoni diġitali ċċentrata fuq il-bniedem li l-UE tippromwovi u tiddefendi, f’pajjiżhom u barra mill-pajjiż.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Privatezza u sikurezza Online

Ir-regoli komuni tal-UE jiggarantixxu standard għoli ta’ privatezza online. L-UE hija impenjata biex tiżgura li ċ-ċittadini, u partikolarment it-tfal ikunu sikuri online.

Ħarsa aktar fil-fond

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.

Ara Wkoll

Il-privatezza diġitali

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jgħinu biex tiġi żgurata l-privatezza diġitali għaċ-ċittadini tal-UE.