Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.

    Żewġ idejn diġitali jitħawwad fuq ftehim, li jirrappreżentaw is-sħubija blockchain

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Sandbox teknoloġika u regolatorja

Il-fokus ewlieni tas-Sħubija Ewropea tal-Blockchain kien il-bini tal-Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI).

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) tgħin biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tax-xenarju tal-blockchain billi trawwem kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-UE. Is-Sħubija tappoġġa l-interoperabbiltà u l-użu wiesa’ ta’ servizzi bbażati fuq il-blockchain. Dan joffri ambjent konformi mar-regolamentazzjoni f’konformità sħiħa mal-liġijiet tal-UE u ma’ strutturi u mudelli ċari ta’ governanza biex jgħin lill-blockchain tikber u tiffjorixxi madwar l-Ewropa kollha.

Billi jużaw il-blockchain huma stess, dawk li jfasslu l-politika Ewropea jiksbu għarfien dirett dwar kif taħdem it-teknoloġija, fejn tista’ tiġi applikata bl-aħjar mod, u x’inhuma l-potenzjal u r-riskji tagħha.  L-EBP iservi kemm bħala sandbox teknoloġika kif ukoll regolatorja, li wieħed jittama li jwassal għal regolamentazzjoni aħjar u aktar infurmata dwar il-front teknoloġiku u tal-użu tal-każ.

Servizzi pubbliċi aħjar għall-Ewropej kollha

Hekk kif l-EBSI tiġi onlajn, se tikkontribwixxi għal servizzi governattivi transkonfinali aktar effiċjenti u aktar aċċessibbli fl-Ewropa. Kif deskritt fiż-żmien tat-tħabbira minn Mariya Gabriel, il-Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali ta’ dak iż-żmien:

Fil-futur, is-servizzi pubbliċi kollha se jużaw it-teknoloġija blockchain. Il-blockchain huwa opportunità kbira għall-Ewropa u għall-Istati Membri biex jikkunsidraw mill-ġdid is-sistemi ta’ informazzjoni tagħhom, jippromwovu l-fiduċja tal-utenti u l-protezzjoni tad-data personali, jgħinu fil-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda ta’ negozju u jistabbilixxu oqsma ġodda ta’ tmexxija, li minnhom jibbenefikaw iċ-ċittadini, is-servizzi pubbliċi u l-kumpaniji.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tniedi Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain

Illum, il-Kummissjoni nediet is-Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain. Is-sandboxes huma ambjenti kkontrollati fejn il-kumpaniji jistgħu jittestjaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom filwaqt li jinvolvu ruħhom mar-regolaturi rilevanti.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija dwar il-blockchain

L-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.