Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.

    Żewġ idejn diġitali jitħawwad fuq ftehim, li jirrappreżentaw is-sħubija blockchain

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Sandbox teknoloġika u regolatorja

Il-fokus ewlieni tas-Sħubija Ewropea tal-Blockchain kien il-bini tal-Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI).

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) tgħin biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tax-xenarju tal-blockchain billi trawwem kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-UE. Is-Sħubija tappoġġa l-interoperabbiltà u l-użu wiesa’ ta’ servizzi bbażati fuq il-blockchain. Dan joffri ambjent konformi mar-regolamentazzjoni f’konformità sħiħa mal-liġijiet tal-UE u ma’ strutturi u mudelli ċari ta’ governanza biex jgħin lill-blockchain tikber u tiffjorixxi madwar l-Ewropa kollha.

Billi jużaw il-blockchain huma stess, dawk li jfasslu l-politika Ewropea jiksbu għarfien dirett dwar kif taħdem it-teknoloġija, fejn tista’ tiġi applikata bl-aħjar mod, u x’inhuma l-potenzjal u r-riskji tagħha.  L-EBP iservi kemm bħala sandbox teknoloġika kif ukoll regolatorja, li wieħed jittama li jwassal għal regolamentazzjoni aħjar u aktar infurmata dwar il-front teknoloġiku u tal-użu tal-każ.

Servizzi pubbliċi aħjar għall-Ewropej kollha

Hekk kif l-EBSI tiġi onlajn, se tikkontribwixxi għal servizzi governattivi transkonfinali aktar effiċjenti u aktar aċċessibbli fl-Ewropa. Kif deskritt fiż-żmien tat-tħabbira minn Mariya Gabriel, il-Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali ta’ dak iż-żmien:

Fil-futur, is-servizzi pubbliċi kollha se jużaw it-teknoloġija blockchain. Il-blockchain huwa opportunità kbira għall-Ewropa u għall-Istati Membri biex jikkunsidraw mill-ġdid is-sistemi ta’ informazzjoni tagħhom, jippromwovu l-fiduċja tal-utenti u l-protezzjoni tad-data personali, jgħinu fil-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda ta’ negozju u jistabbilixxu oqsma ġodda ta’ tmexxija, li minnhom jibbenefikaw iċ-ċittadini, is-servizzi pubbliċi u l-kumpaniji.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija tal-blockchain

l-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Qafas legali u regolatorju għall-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza taċ-ċertezza legali u reġim regolatorju ċar f’oqsma li jappartjenu għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain.

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi ruħha u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.