Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija nazzjonali tal-broadband tal-Awstrija għandha l-għan li tkopri bis-sħiħ il-konnessjonijiet simetriċi tal-Gigabits (fissi u mobbli) fil-pajjiż kollu sal-2030. Hija tagħżel l-introduzzjoni ta’ netwerk immexxi mis-suq u għandha l-intenzjoni li tillimita l-użu tal-fondi pubbliċi għal fejn huma assolutament meħtieġa, b’mod partikolari, għal żoni bl-inqas ċans li jibbenefikaw minn investimenti fis-settur privat. F’Novembru 2021, daħlet fis-seħħ il-liġi l-ġdida dwar it-telekomunikazzjoni bbażata fuq il-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. Il-liġi hija pilastru ewlieni biex jinħoloq ambjent li jiffavorixxi l-investiment għas-settur privat.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Il-Ministeru Federali għall-Finanzi (Bundesministerium für Finanzen) javvanza d-diġitalizzazzjoni u t-trasformazzjoni diġitali fl-Awstrija; huwa responsabbli għat-titjib tal-kundizzjonijiet qafas għat-trasformazzjoni diġitali u għall-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-gvern elettroniku.
 • l-Uffiċċju ta’ Kompetenza fil-Broadband (Breitbandbüro) huwa parti mill-Ministeru Federali tal-Finanzi (Bundesministerium für Finanzen) u jaġixxi bħala ċentru ta’ kompetenza nazzjonali għall-komunitajiet, l-istati federali u l-operaturi sabiex jippromwovi l-implimentazzjoni tan-netwerks tal-broadband fl-Awstrija. Huwa jappoġġja lill-istati federali fl-iżvilupp tal-broadband tagħhom, jistabbilixxi kuntatti bejn l-awtoritajiet lokali u l-operaturi u jwieġeb mistoqsijiet mill-komunitajiet u ċ-ċittadini.
 • l-Awtorità Regolatorja Awstrijaka għax-Xandir u t-Telekomunikazzjoni RTR(Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH) taġixxi bħala l-NRA għar-regolamentazzjoni tas-suq tat-telekomunikazzjoni.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija għall-2030 ġiet adottata f’Awwissu 2019. Hija għandha l-għan li tkopri bis-sħiħ il-konnessjonijiet simetriċi tal-Gigabits fil-pajjiż kollu sal-2030. Minbarra l-objettiv fit-tul, l-istrateġija għall-2030 tinkludi wkoll ħames għanijiet interim konkreti:

 • Fażi 1: Kopertura sħiħa ta’ konnessjonijiet broadband ultraveloċi (100 Mbps) sa tmiem l-2020
 • Fażi 2: It-tnedija fis-suq tal-5G fil-bliet kapitali kollha sa tmiem l-2020
 • Fażi 3: l-Awstrija bħala pajjiż pilota tal-5G sal-bidu tal-2021
 • Fażi 4: Servizzi 5G fuq konnessjonijiet ewlenin tat-traffiku sa tmiem l-2023
 • Fażi 5: Konnessjonijiet tal-Gigabits mal-pajjiż kollu, inkluż kopertura nazzjonali tal-5G, sa tmiem l-2025

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

 • Il- atlas tal-broadband huwa l-pjattaforma ta’ informazzjoni ċentrali dwar il-kopertura tal-broadband fl-Awstrija. Bl-użu tal-mapep, il-kopertura għan-netwerks tal-broadband fissi u mobbli kif ukoll il-proġetti ffinanzjati kollha tal-inizjattivi tal-broadband isiru aċċessibbli għall-pubbliku. Id-dejta kollha mill-atlas tal-broadband hija disponibbli biex titniżżel mid- Data Miftuħa tal-Awstrija.
 • Il-Forum Mobile Communication (FMK) jopera mmappjar tal-infrastruttura tat-trażmettituri (Senderkataster)lijkopri stazzjonijiet tat-trażmissjoni mobbli u tar-radju.
 • Il- RTR Netztest jinforma lill-utenti dwar il-kwalità tas-servizz attwali (inkluż upload, download, ping, saħħa tas-sinjal) tal-konnessjoni tal-Internet tagħhom. Barra minn hekk, wieħed jista’ jaċċessa viżjoni tal-mappa u statistika ta’ testijiet preċedenti.
 • Task force, il- Pjattaforma tal-Internet Infrastructure Austria 2030 (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030), ġiet stabbilita biex tħaffef l-iskjerament tal-VHCN. It-task force se tikkoordina l-interazzjoni bejn il-gvern federali, l-istati, il-muniċipalitajiet, il-bliet, il-pubbliku, l-awtoritajiet u s-settur privat u se tgħin biex jiġu żviluppati aktar miżuri legali, regolatorji u tekniċi fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-broadband.
 • Pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod għall -Konnettività: l-Awstrija ħabbret pjanijiet biex tindirizza l-proċedura deċentralizzata għall-għoti tal-permessi — ir-responsabbiltajiet jitqassmu bejn l-awtoritajiet federali, statali u lokali. Uħud mill-miżuri kkunsidrati huma (i) l-introduzzjoni ta’ eżenzjonijiet għall-permessi, (ii) proċeduri rapidi, u (iii) il-promozzjoni tal-applikazzjoni ta’ proċeduri eħfef eżistenti għall-għoti ta’ permessi mal-partijiet ikkonċernati responsabbli kollha kif ukoll pjattaforma amministrattiva diġitali.

Strumenti finanzjarji nazzjonali għall-broadband

Inizjattiva Broadband Awstrija 2020

Mill-2015 ‘l hawn bl-appoġġ tal-programmi ta’ Għajnuna mill-Istat li jużaw fondi mir-rikavati tal-irkanti tal-ispettru 4G (l-ewwel dividend diġitali), ħafna operaturi privati u komunitajiet jinvestu fil-fibra għad-dar:

 • 500+ riċevitur ta’ finanzjament f’1,500+ proġett b’EUR 1.1 biljun f’impenji ta’ finanzjament (fondi tal-istat, tal-istati federali u tal-FAEŻR),
 • Sitt kumpaniji tal-istat federali mwaqqfa,
 • Il-kapitalisti ta’ riskju daħlu fis-suq Awstrijak tat-Telekomunikazzjoni,
 • Aktar minn 1.1 miljun ċittadin se jibbenefikaw f’madwar 1,500 mit-2 100 muniċipalità,
 • Bħala parti mill-programm BBA 2020 Connect’il fuq minn 300 skola u 100 SME se jkunu konnessi mal-fibra.

Inizjattiva Broadband Awstrija 2030

F’April 2021, il-gvern ħabbar li EUR 1.4 biljun se jiġu investiti fl-użu tal-fibra f’reġjuni li mhumiex moqdijin tajjeb. Il-fondi ġejjin mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (EUR 891 miljun), ir-rikavati mill-irkanti tal-ispettru tal-5G (EUR 389 miljun) u EUR 166 miljun addizzjonali mill-baġit nazzjonali. Din il-miżura tindirizza x-xogħol b’lura Awstrijak fl-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ aċċess kapaċi għall-gigabits rurali u għalhekk tappoġġa l-objettivi tal-Istrateġija Awstrijaka dwar il-Broadband 2030 u l-objettivi tal-Gigabits tal-UE.

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF)

Il-konnettività hija indirizzata billi jiġi appoġġat l-użu mifrux ta’ netwerks ta’ aċċess b’kapaċità għall-gigabits u tammonta għall-akbar sehem tan-nefqa relatata mad-diġitali tal-pjan, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-ħtieġa li tiżdied il-kopertura b’VHCN fiss fiż-żoni rurali. Il-fondi mill-RRF se jappoġġaw l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ aċċess permess mill-gigabits għal 200,000 unità domestika (li jilħqu kopertura totali ta’ 50 % tal-unitajiet domestiċi), b’baġit ta’ EUR 891 miljun. Il-RRP tal-Awstrija għandu valur totali ta’ EUR 4.5 biljun.

Dejta dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Awstrija

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Il-Ġermaniż

Informazzjoni ta’ kuntatt

l-Uffiċċju ta’ Kompetenza fil-Broadband tal-Ministeru tal-Finanzi — Il-Politika tat-Telekomunikazzjoni u l-Infrastruttura tal-ICT

Ikkuntattja permezz tal- email
Indirizz: Radetzkystraße 2, 1030 Vjenna, Austria
Phone: + 43 1 51433 506929 Żur
is-sit web

Ministeru Federali għall-Finanzi (Bundesministerium für Finanzen)

Ikkuntattja permezz tal- email
Indirizz: Johannesgasse 5, 1010 Vjenna, Austria
Phone: + 43 1 51433–0 Żur is
-sit web

l-Awtorità Regolatorja Awstrijaka għax-Xandir u t-Telekomunikazzjonijiet (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Ikkuntattja permezz tal- email
Indirizz: Mariahilfer Straße 77–79, 1060 Vjenna, Austria
Phone: + 43 1 58058 0 Żur
is-sit web

l-aħħar aħbarijiet

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni: It-tnaqqis tad-distakk diġitali billi tiġi appoġġjata l-infrastruttura diġitali għal reġjuni intelliġenti u sostenibbli

Dwar it-tema ta’ “tkabbir intelliġenti u sostenibbli għar-reġjuni”, dan il-workshop jindirizza l-kwistjoni kritika tad-distakk diġitali, u jeżamina r-riperkussjonijiet tiegħu fuq il-koeżjoni soċjali u t-tkabbir ġenerali fl-Unjoni Ewropea.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...