Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.

  bandiera ta’ Malta

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija nazzjonali tal-Awstrija għall-broadband għandha l-għan li tkopri bis-sħiħ il-konnessjonijiet simetriċi tal-Gigabits (fissi u mobbli) fil-pajjiż kollu sal-2030. Hija tagħżel l-introduzzjoni tan-netwerk xprunat mis-suq u għandha l-ħsieb li tillimita l-użu ta’ fondi pubbliċi għal fejn huma assolutament meħtieġa, b’mod partikolari, għal żoni bl-inqas ċans li jibbenefikaw minn investimenti tas-settur privat. F’Novembru 2021, daħlet fis-seħħ il-liġi l-ġdida dwar it-telekomunikazzjoni bbażata fuq il-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. Il-liġi hija pilastru ewlieni biex jinħoloq ambjent favorevoli għall-investiment għas-settur privat.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Il-Ministeru Federali għall-Finanzi (Bundesministerium für Finanzen)javvanza d-diġitalizzazzjoni u t-trasformazzjoni diġitali fl-Awstrija; huwa responsabbli għat-titjib tal-kundizzjonijiet qafas għat-trasformazzjoni diġitali u għall-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-gvern elettroniku.
 • L-Uffiċċju tal-Kompetenzafil-Broadband (Breitbandbüro) huwa parti mill-Ministeru Federali tal-Finanzi (Bundesministerium für Finanzen) u jaġixxi bħala ċentru ta’ kompetenza nazzjonali għall-komunitajiet, l-istati federali u l-operaturi sabiex jippromwovi l-implimentazzjoni ta’ netwerks tal-broadband fl-Awstrija. Huwa jappoġġja lill-istati federali fl-iżvilupp tal-broadband tagħhom, jistabbilixxi kuntatti bejn l-awtoritajiet lokali u l-operaturi u jwieġeb mistoqsijiet mill-komunitajiet u ċ-ċittadini.
 • L-Awtorità Regolatorja Awstrijaka għax-Xandir u t-Telekomunikazzjonijiet RTR(Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH)taġixxi bħala l-ARN għar-regolamentazzjoni tas-suq tat-telekomunikazzjoni.

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband għall-2030 ġiet adottata f’Awwissu 2019. Din għandha l-għan li tkopri bis-sħiħ il-konnessjonijiet simetriċi tal-Gigabits fil-pajjiż kollu sal-2030. Minbarra l-objettiv fit-tul, l-istrateġija 2030 tinkludi wkoll ħames għanijiet interim konkreti:

 • Fażi 1: Kopertura sħiħa ta’ konnessjonijiet broadband ultraveloċi (100 Mbps) sa tmiem l-2020
 • Fażi 2: It-tnedija tas-suq tal-5G fil-bliet kapitali kollha sa tmiem l-2020
 • Fażi 3: L-Awstrija bħala pajjiż pilota tal-5G sal-bidu tal-2021
 • Fażi 4: Servizzi 5G fuq konnessjonijiet ewlenin tat-traffiku sa tmiem l-2023
 • Fażi 5: Konnessjonijiet ta’ Gigabits mal-pajjiż kollu, inkluża kopertura nazzjonali tal-5G, sa tmiem l-2025

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

 • L- atlas tal-broadband huwa l-pjattaforma ċentrali ta’ informazzjoni dwar il-kopertura tal-broadband fl-Awstrija. Bl-użu ta’ mapep, il-kopertura għan-netwerks tal-broadband fissi u mobbli kif ukoll il-proġetti ffinanzjati kollha tal-inizjattivi tal-broadband isiru aċċessibbli għall-pubbliku. Id-dejta kollha mill-atlas tal-broadband hija disponibbli biex titniżżel minn fuq Open Data Austria.
 • Il-Forum Mobile Communication (FMK) jopera immappjar tal-infrastruttura tat-trażmettitur (Senderkataster)lijkopri stazzjonijiet tat-trażmettitur mobbli u tar-radju.
 • L- RTR Netztest jinforma lill-utenti dwar il-kwalità tas-servizz attwali (inkluż upload, download, ping, saħħa tas-sinjal) tal-konnessjoni tal-Internet tagħhom. Barra minn hekk, wieħed jista’ jaċċessa stampa tal-mappa u statistika ta’ testijiet preċedenti.
 • Ġiet stabbilita task force, il- Pjattaforma tal-Internet Infrastructure Austria 2030 (Plattform für Infrastrukturausbau PIA 2030), biex tħaffef l-użu tal-VHCN. It-task force se tikkoordina l-interazzjoni bejn il-gvern federali, l-istati, il-muniċipalitajiet, il-bliet, il-pubbliku, l-awtoritajiet u s-settur privat u se tgħin biex jiġu żviluppati aktar il-miżuri legali, regolatorji u tekniċi fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-broadband.
 • Pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tas- Sett ta’ Għodod għall-Konnettività: L-Awstrija ħabbret pjanijiet biex tindirizza l-proċedura deċentralizzata għall-għoti tal-permessi — ir-responsabbiltajiet jitqassmu bejn l-awtoritajiet federali, statali u lokali. Uħud mill-miżuri kkunsidrati huma (i) l-introduzzjoni ta’ eżenzjonijiet mill-permessi, (ii) proċeduri rapidi, u (iii) il-promozzjoni tal-applikazzjoni ta’ proċeduri eħfef eżistenti għall-għoti ta’ permessi mal-partijiet ikkonċernati responsabbli kollha kif ukoll pjattaforma amministrattiva diġitali.

Strumenti finanzjarji nazzjonali għall-broadband

Inizjattiva Broadband Austria 2020

Mill-2015 bl-appoġġ tal-programmi tal-Għajnuna mill-Istat li jużaw fondi mid-dħul tal-irkanti tal-ispettru 4G tal-imgħoddi (l-ewwel dividend diġitali), ħafna operaturi privati u komunitajiet jinvestu fil-fibra għad-dar:

 • 500+ riċevitur ta’ finanzjament fi proġetti ta’ 1,500+ b’EUR 1.1 biljun f’impenji ta’ finanzjament (fondi statali, ta’ stati federali u tal-FAEŻR),
 • Twaqqfu sitt kumpaniji li huma proprjetà ta’ l-istat federali,
 • Il-kapitalisti ta’ riskju daħlu fis-suq Awstrijak tat-Telekomunikazzjoni,
 • Aktar minn 1.1 miljun ċittadin se jibbenefikaw f’madwar 1,500 mill-2 100 muniċipalità,
 • Bħala parti mill-programm Connect tal-BBA 2020’il fuq minn 300 skola u 100 SME se jkunu konnessi mal-fibra.

Inizjattiva Broadband Austria 2030

F’April 2021, il-gvern ħabbar li EUR 1.4 biljun se jiġu investiti fl-użu tal-fibra f’reġjuni li mhumiex moqdijin tajjeb. Il-fondi ġejjin mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (EUR 891 miljun), ir-rikavati mill-irkanti tal-ispettru tal-5G (EUR 389 miljun) u EUR 166 miljun addizzjonali mill-baġit nazzjonali. Din il-miżura tindirizza x-xogħol b’lura tal-Awstrija fl-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ aċċess kapaċi għall-gigabits rurali u għalhekk tappoġġa l-objettivi tal-Istrateġija Awstrijaka dwar il-Broadband għall-2030 u l-objettivi tal-Gigabits tal-UE.

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF)

Il-konnettività hija indirizzata billi tappoġġa l-użu mifrux ta’ netwerks ta’ aċċess b’kapaċità ta’ gigabits u tirrappreżenta l-akbar sehem tan-nefqa relatata mad-diġitali tal-pjan, filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa li tiżdied il-kopertura b’VHCN fiss fiż-żoni rurali. Il-fondi mill-RRF se jappoġġaw l-introduzzjoni ta’ netwerks ta’ aċċess għall-gigabits għal 200,000 unità domestika (li jilħqu kopertura totali ta’ 50 % tal-unitajiet domestiċi), b’baġit ta’ EUR 891 miljun. L-RRP tal-Awstrija għandu valur totali ta’ EUR 4.5 biljun.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Awstrija

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u dokumenti tal-istampa

Ingliż

Lingwa mhux magħrufa

Informazzjoni ta’ kuntatt

L-Uffiċċju tal-Kompetenza fil-Broadband tal-Ministeru tal-Finanzi — Il-Politika tat-Telekomunikazzjonijiet u l-Infrastruttura tal-ICT

Kuntatt permezz tal- email Indirizz: Radetzkystraße 2, 1030 Vjenna, l-Awstrija Telefon: + 43 1 51433 506929 Żur il- websajt

Ministeru Federali għall-Finanzi (Bundesministerium für Finanzen)

Kuntatt permezz tal- email Indirizz: Johannesgasse 5, 1010 Vjenna, l-Awstrija Telefon: + 43 1 51433–0 Żur il -websajt

L-Awtorità Regolatorja Awstrijaka għax-Xandir u t-Telekomunikazzjonijiet (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Kuntatt permezz tal- email Indirizz: Mariahilfer Straße 77–79, 1060 Vjenna, l-Awstrija Telefon: + 43 1 58058 0 Żur il- websajt

L-aħħar aħbarijiet

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

NEWS ARTICLE |
Applika għall-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 jenfasizzaw proġetti li jwassluna għad-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti li jipprovdu aċċess għall-konnettività tal-gigabits u għas-servizzi tal-5G għandhom l-aħħar opportunità li japplikaw għall-Premjijiet sal-15 ta’ Settembru.

EVENT |
Sessjoni ta’ ħidma tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet: Ir-riġenerazzjoni rurali u t-tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali

Dan il-workshop se jesplora s-suġġett ta’ “Riġenerazzjoni rurali u tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali” fil-kuntest tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet tal-2023. Dan l-avveniment huwa organizzat mill-Faċilità ta’ Appoġġ tan-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...