Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

    il-bandiera ta’ Ċipru

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband f’Ċipru

Il-Gvern ta’ Ċipru jħeġġeġ lis-suq biex jinvesti fl-infrastruttura tal-Fibra għad-Dar (FTTH) u tal-5G billi jipprovdi l-inċentivi relatati maċ-ċertezza u l-miżuri regolatorji. Dawn il-passi jippromwovu l-kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, il-monitoraġġ mill-qrib tal-progress u l-istimulazzjoni tad-domanda permezz ta’ żieda fil-gvern elettroniku, is-Saħħa elettronika u s-servizzi tal-edukazzjoni elettronika. l-investimenti pubbliċi jistgħu jintużaw biss f’oqsma fejn is-suq jonqos milli jiżviluppa u għandhom ikunu mmirati bir-reqqa, sabiex ma jkunux deterrent għall-investimenti privati. Il-Pjan għall-Broadband ta’ Ċipru 2021–2025 tħabbar f’Novembru 2021.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi tal-Viċi Ministeru tar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali ħabbar il- Pjan għall-Broadband ta’ Ċipru 2021–2025 f’Novembru 2021. Huwa pjan direzzjonali li għandu l-għan li jsaħħaħ u jiżviluppa infrastruttura, teknoloġiji u servizzi ta’ konnettività ġodda. Il-pjan jinkludi sett ta’ interventi fil-livell leġiżlattiv u regolatorju, iżda wkoll azzjonijiet ta’ appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband, u jistabbilixxi l-miri ta’ konnettività li ġejjin, li għandhom jintlaħqu sal-2025:

  • Il-konnettività tal-Gigabits għall-muturi soċjoekonomiċi ewlenin kollha,
  • Il-bini kollu f’komunitajiet organizzati (urbani jew rurali) biex ikollu aċċess għall-konnettività tal-internet li joffri veloċità tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps, li tista’ tiġi aġġornata għal 1 Gbps,
  • 100 % tal-popolazzjoni li tgħix f’komunitajiet organizzati (urbani jew rurali), u l-mogħdijiet ewlenin kollha tat-trasport terrestri li jkollhom kopertura tal-5G mingħajr interruzzjoni b’veloċità tat-tniżżil ta’ mill-inqas 100 Mbps,
  • 70 % tal-unitajiet domestiċi għandu jkollhom konnessjoni tal-internet (take-up) b’veloċità tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps.

Il-Viċi Ministeru tar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali (DMRID) huwa responsabbli wkoll għall-implimentazzjoni tal- Istrateġija Diġitali għal Ċipru 2020–2025 li għandha taċċellera t-trasformazzjoni diġitali tagħha. l-istrateġija, adottata f’Ġunju 2020, hija mistennija li tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-produttività u għandha l-għan li (i) tikseb it-trasformazzjoni diġitali tas-settur pubbliku (gvern elettroniku); (II) jippromwovi t-trasformazzjoni diġitali tas-settur privat; (III) jiffaċilita l-konnettività tan-netwerk b’veloċità għolja; (IV) jippromwovu soċjetà aċċessibbli u inklużiva li għandha l-ħiliet biex tħaddan it-trasformazzjoni diġitali nazzjonali; u (v) jippromwovu l-innovazzjoni f’konformità mal-livell ta’ maturità diġitali tal-pajjiż.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il-komponent 4.1 tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza ta’ Ċipru (EUR 53 miljun) jinkludi riformi u investimenti li għandhom l-għan li jrawmu u jiffaċilitaw l-użu mifrux tal-VHCN, inklużi l-5G u l-fibra. Ir-riformi huma mistennija li jidentifikaw u jneħħu l-ostakli amministrattivi, li jiffaċilitaw l-iskjerament rapidu tal-VHCN u l-investimenti minn operaturi privati. l-investimenti jappoġġaw l-akkumulazzjoni ta’ VHCN f’żoni fejn ma kien hemm l-ebda interess privat u b’hekk jindirizzaw id-disparitajiet territorjali tad-disponibbiltà tal-broadband. Il-pjan jinkludi wkoll skema ta’ vawċers għall-individwi, biex titħeġġeġ il-kostruzzjoni tal-kejbils interni tal-bini tagħhom, għall-konnessjoni mal-VHCN. Barra minn hekk, l-installazzjoni ta’ konnessjoni taħt il-baħar fuq l-internet b’kapaċità għolja bejn Ċipru u l-Greċja għandha tkompli ttejjeb il-konnettività.

Fil-pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tas- Sett ta’ Għodod għall-Konnettività, Ċipru qed jippjana li jirrevedi l-qafas nazzjonali eżistenti sabiex jimplimenta proċeduri rapidi għall-għoti ta’ permessi u trasparenza akbar tal-informazzjoni.

Dejta dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji f’Ċipru

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Il-Grieg

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Ċipru (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Viċi Ministeru tar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali; Id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (l-ewwel nett, id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (l-Importazzjoni tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) (l-ewwel nett, id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) (l-ewwel nett, id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) (l-ewwel nett, id-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) Il-Kummissjoni Ewropea, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, l-Italja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, il-Polonja, l

Indirizz:  Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, E902, Strovolos, Ċipru
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 357 22814875 Sit web

l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-Regolament Postali (l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-Regolament Postali)

Indirizz: Ilioupoleos 12, Nikosija 1101, Ċipru
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 357 22693000 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Ir-Rapport ta’ Attività 2023-24 tan-Network Ewropew tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband

Dan il-fuljett jippreżenta l-attivitajiet ewlenin, l-oqsma ta’ prijorità u l-punti ewlenin mill-programm annwali 2023-24 tan-Network tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.