Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

    bandiera tal-Estonja

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Estonja

Il- Aġenda Diġitali Estonjana 2030 tiffoka fuq l-iżvilupp tas-servizzi pubbliċi diġitali, iċ-ċibersigurtà u t-titjib tal-konnettività madwar il-pajjiż.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Il-proċess tal-implimentazzjoni tal-broadband huwa ġestit mill-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Il-Ministeru huwa responsabbli għall-istrateġija u l-leġiżlazzjoni tal-broadband.
  • l-Awtorità Regolatorja Teknika u tal-Protezzjoni tal-Konsumatur (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) hija organizzazzjoni governattiva li topera fil-qasam amministrattiv tal-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet. Hija tissorvelja u tirregola l-istandards tekniċi u tiġbor id-data tas-suq. l-għan tal-Awtorità huwa li tgħin fl-implimentazzjoni tal-politika ekonomika nazzjonali permezz tat-titjib tas-sikurezza, l-organizzazzjoni tal-użu espedjenti tar-riżorsi limitati u ż-żieda tal-affidabbiltà tal-prodotti fil-qasam tal-ambjenti tal-manifattura, it-tagħmir industrijali, il-komunikazzjoni ferrovjarja u elettronika.
  • Il-Fondazzjoni Estonjana għall-Iżvilupp tal-Broadband ( ELASA, Eesti Lairiba ArenduseSihtasutuse) hija responsabbli għall-proġett EstWin, l-installazzjoni ta’ kejbils tal-fibra ottika u l-kostruzzjoni ta’ punti ta’ konnessjoni.
  • l-Assoċjazzjoni Estonjana tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u t-Telekomunikazzjoni (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) tgħaqqadil-kumpaniji Estonjani tal-ICT, tippromwovi l-kooperazzjoni tagħhom, tippreżenta l-pożizzjonijiet konġunti tagħhom rigward l-iżvilupp tan-netwerk tal-broadband u taġixxi bħala ċentru ta’ kompetenza.
  • Il- Awtorità tas-Sistema ta’ Informazzjoni (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) hija entità ta’ implimentazzjoni tal-assistenza strutturali tal-Unjoni Ewropea, li tamministra l-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fil-bini tan-netwerk backhaul tal-broadband.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- Aġenda Diġitali 2030 tal-Estonja ġiet adottata fis-7 ta’ Ottubru 2021. l-istrateġija hija konformi mal-miri tal-konnettività tas-Soċjetà tal-Gigabits. l-objettiv ġenerali tal-istrateġija huwa li jinkisbu konnessjonijiet tal-komunikazzjoni elettronika b’veloċità għolja, affidabbli u affordabbli fil-pajjiż sal-2030, irrispettivament mill-post. Biex tiġi implimentata l-viżjoni, ġew stabbiliti tliet għanijiet speċifiċi:

  • il-gvern diġitali, jiġifieri l-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali fis-settur pubbliku,
  • komunikazzjoni elettronika, jiġifieri l-konnettività, u
  • iċ-ċibersigurtà nazzjonali.

Sal-2030, konnessjonijiet tat-telekomunikazzjoni ultraveloċi, affidabbli u affordabbli għandhom ikunu disponibbli fl-Estonja irrispettivament mill-post, u b’hekk ikun possibbli li jinħolqu u jintużaw servizzi innovattivi. Kulħadd għandu jkollu aċċess għal konnessjonijiet ta’ mill-inqas 100 Mbps li jistgħu jiżdiedu sa 1 Gbps. Il-gvern se jappoġġa l-iżvilupp ta’ netwerks ta’ aċċess b’kapaċità għolja ħafna f’żoni rurali fejn il-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni ma jinvestux taħt il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni.

l-appoġġ se jingħata wkoll lil a) l-istabbiliment ta’ infrastruttura ewlenija fil-kurituri ewlenin tat-trasport fl-Estonja, li jippermetti kopertura tal-5G mingħajr interruzzjoni, b) kopertura sigura ta’ żoni residenzjali u tan-negozju magħżula bil-5G u c) it-tħejjijiet meħtieġa għall-adozzjoni tas-6G meta t-teknoloġija rilevanti tasal fis-suq.

Bil- pjan direzzjonali tagħha tal-5G, l-Estonja tixtieq tikseb konnettività tal-5G fil-bliet ewlenin sal-2023 u tul il-kurituri tat-trasport sal-2025. Twaqqaf grupp ta’ ħidma ddedikat għall-5G fil-livell tal-ministeru. Għaddejja ħidma biex jiġi vvalutat l-użu tan-negozju u biex jinstab il-mudell ta’ finanzjament għall-iskjerament tal-5G. l-awtoritajiet huma impenjati wkoll li jikkooperaw fil-kurituri tal-5G mal-Latvja u l-Litwanja fil-qafas tal-proġett Via Baltica. l-Istati Baltiċi jixtiequ jimmappjaw l-infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika maġenb il-kuritur u jidentifikaw in-nuqqasijiet fl-infrastruttura.

Miżuri ewlenin u strumenti finanzjarji għall-iżvilupp tal-broadband

Għodda ċentrali tal-immappjar ( Applikazzjoni tal-Kopertura tal-Komunikazzjonijiet) dwar id-disponibbiltà tas-servizzi tal-broadband ġiet żviluppata mill-Awtorità Estonjana għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u għar-Regolamentazzjoni Teknika (TTJA). Huwa portal interattiv, fejn l-utenti jistgħu jiksbu informazzjoni dwar id-disponibbiltà tas-servizzi tal-broadband fl-Estonja.

Il-Pjan Estonjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP) jiddedika EUR 208 miljun (24 %) għat-trasformazzjoni diġitali. l-ammont kollu huwa mistenni li jintefaq fuq l-isforzi biex jintlaħqu l-miri tad-Deċennju Diġitali. Investimenti diġitali sostanzjali jinkludu EUR 93 miljun biex itejbu s-servizzi tal-gvern diġitali bl-użu tal-aħħar teknoloġiji, EUR 58 miljun biex jappoġġaw 230 SME fit-tranżizzjoni diġitali tagħhom u EUR 24 miljun biex jintroduċu networks b’kapaċità għolja ħafna f’żoni rurali.

Barra minn hekk, biex tiġi appoġġata l-kostruzzjoni tan-networks VHNC fiż-żoni rurali, ġew allokati EUR 45 miljun mill-FEŻR biex jinbena l-VHCN f’żoni rurali bejn l-2023 u l-2027.

Proġett ta’ EstWin

Fl-2009, il-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet u l-Assoċjazzjoni Estonjana tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u t-Telekomunikazzjoni (ITL) waqqfu l-Fondazzjoni Estonjana għall-Iżvilupp tal-Broadband (ELASA) biex timplimenta l-proġett EstWin u biex tagħti lid-djar residenzjali, lin-negozji u lill-awtoritajiet kollha l-opportunità li jaqbdu man-netwerk tal-broadband tal-ġenerazzjoni li jmiss b’veloċità tat-trażmissjoni sa 100 Mbps. Dawn l-investimenti huma maħsuba biex jistimulaw l-użu komplementari tal-konnessjonijiet tal-aħħar mil mill-operaturi kummerċjali tat-telekomunikazzjoni. Il-proġett beda madwar 7.000 km ta’ netwerks backhaul tal-fibra f’żoni rurali u insedjamenti b’inqas minn 10,000 abitant, fejn in-netwerks ottiċi ma kinux jeżistu qabel u fejn l-operaturi ma kellhomx pjanijiet preċedenti biex jinstallawhom. EstWin hija ffinanzjata inter alia mill- Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE). Il-partijiet implimentati u ppjanati tan-netwerk huma viżwalizzati fuq il- mappa online. Il-proġett EstWin qed joqrob lejn it-tlestija, in-netwerk backhaul huwa kważi finalizzat, u parti żgħira biss mix-Xlokk tal-Estonja għad trid tiġi koperta.

Dejta dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Estonja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

l-Estonjan

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Estonja (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Il-Ministeru Estonjan għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Indirizz: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, l-Estonja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 372 639 76 81 Sit web

Il-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Awtorità Regolatorja Teknika (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Indirizz: Sõle 23 A, Tallinn 10614, l-Estonja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 372 667 2000 Sit web

Il-Fondazzjoni Estonjana għall-Iżvilupp tal-Broadband (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Indirizz: Harju 6, 10130 Tallinn, l-Estonja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 372 6310555 Sit web

Assoċjazzjoni Estonjana tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u t-Telekomunikazzjoni (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Indirizz: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, l-Estonja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 372 6177 145 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Ir-Rapport ta’ Attività 2023-24 tan-Network Ewropew tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband

Dan il-fuljett jippreżenta l-attivitajiet ewlenin, l-oqsma ta’ prijorità u l-punti ewlenin mill-programm annwali 2023-24 tan-Network tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.