Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

    il-bandiera ta’ Malta

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Estonja

L- Aġenda Diġitali Estonjana għall-2030 tiffoka fuq l-iżvilupp tas-servizzi pubbliċi diġitali, iċ-ċibersigurtà u t-titjib tal-konnettività madwar il-pajjiż.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Il-proċess tal-użu tal-broadband huwa ġestit mill-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Il-Ministeru huwa responsabbli għall-istrateġija u l-leġiżlazzjoni tal-broadband.
  • L-Awtorità Regolatorja Teknika u għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (TTJA, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) hija organizzazzjoni governattiva li topera fil-qasam amministrattiv tal-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet. Tissorvelja u tirregola l-istandards tekniċi u tiġbor id-data tas-suq. L-għan tal-Awtorità huwa li tgħin fl-implimentazzjoni tal-politika ekonomika nazzjonali permezz tat-titjib tas-sikurezza, l-organizzazzjoni tal-użu espedjenti ta’ riżorsi limitati u ż-żieda tal-affidabbiltà tal-prodotti fil-qasam tal-ambjenti tal-manifattura, tat-tagħmir industrijali, tal-ferroviji u tal-komunikazzjoni elettronika.
  • Il-Fondazzjoni Estonjana għall-Iżvilupp tal-Broadband ( ELASA, Eesti Lairiba ArenduseSihtasutuse) hija responsabbli għall-proġett EstWin, l-installazzjoni ta’ kejbils tal-fibra ottika u l-kostruzzjoni ta’ punti ta’ konnessjoni.
  • L-Assoċjazzjoni Estonjana tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u t-Telekomunikazzjonijiet (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)tgħaqqad kumpaniji Estonjani tal-ICT, tippromwovi l-kooperazzjoni tagħhom, tippreżenta l-pożizzjonijiet konġunti tagħhom rigward l-iżvilupp tan-netwerk tal-broadband u taġixxi bħala ċentru ta’ kompetenza.
  • L- Awtorità tas-Sistema ta’ Informazzjoni (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) hija entità ta’ implimentazzjoni tal-assistenza strutturali tal-Unjoni Ewropea, li tamministra l-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fil-bini tan-netwerk backhaul tal-broadband.

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L- Aġenda Diġitali tal-Estonja għall-2030 ġiet adottata fis-7 ta’ Ottubru 2021. L-istrateġija hija konformi mal-miri tal-konnettività tas-Soċjetà tal-Gigabits. L-objettiv ġenerali tal-istrateġija huwa li jinkisbu konnessjonijiet ta’ komunikazzjoni elettronika b’veloċità għolja, affidabbli u affordabbli fil-pajjiż sal-2030, irrispettivament mill-post. Biex tiġi implimentata l-viżjoni, ġew stabbiliti tliet għanijiet speċifiċi:

  • il-gvern diġitali, jiġifieri l-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali fis-settur pubbliku,
  • il-komunikazzjoni elettronika, jiġifieri l-konnettività, u
  • iċ-ċibersigurtà nazzjonali.

Sal-2030, il-konnessjonijiet tat-telekomunikazzjoni ultraveloċi, affidabbli u affordabbli għandhom ikunu disponibbli fl-Estonja irrispettivament mill-post, u b’hekk ikun possibbli li jinħolqu u jintużaw servizzi innovattivi. Kulħadd għandu jkollu aċċess għal konnessjonijiet ta’ mill-inqas 100 Mbps li jistgħu jiżdiedu sa 1 Gbps. Il-gvern se jappoġġa l-iżvilupp ta’ netwerks ta’ aċċess b’kapaċità għolja ħafna f’żoni rurali fejn il-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni ma jinvestux taħt il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni.

L-appoġġ se jingħata wkoll lil a) l-istabbiliment ta’ infrastruttura ewlenija fil-kurituri ewlenin tat-trasport fl-Estonja, li tippermetti kopertura mhux interrotta tal-5G, b) kopertura sigura ta’ żoni residenzjali u tan-negozju magħżula b’5G u c) it-tħejjijiet meħtieġa għall-adozzjoni tas-6G meta t-teknoloġija rilevanti tasal fis-suq.

Miżuri ewlenin u strumenti finanzjarji għall-iżvilupp tal-broadband

Għodda ċentrali ta’ mmappjar ( Applikazzjoni tal-Kopertura tal-Komunikazzjonijiet) dwar id-disponibbiltà tas-servizzi tal-broadband ġiet żviluppata mill-Awtorità Estonjana għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u għar-Regolamentazzjoni Teknika (TTJA). Huwa portal interattiv, fejn l-utenti jistgħu jiksbu informazzjoni dwar id-disponibbiltà tas-servizzi tal-broadband fl-Estonja.

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza: B’kollox EUR 208 miljun huma ddedikati għall-objettivi diġitali. L-appoġġ għall-iskjerament tal-VHCNs f’żoni rurali (Komponent 3 “Stat Diġitali” b’baġit ta’ EUR 24.3 miljun) huwa mistenni li jiżgura aċċess usa’ għas-servizzi online. 8.000 sit għandhom ikunu mgħammra b’VHCN b’dan l-investiment.

Proġett ta’ EstWin

Fl-2009, il-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet u l-Assoċjazzjoni Estonjana tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u t-Telekomunikazzjoni (ITL) waqqfu l-Fondazzjoni Estonjana għall-Iżvilupp tal-Broadband (ELASA) biex timplimenta l-proġett EstWin u biex tagħti lid-djar residenzjali, lin-negozji u lill-awtoritajiet kollha l-opportunità li jaqbdu man-netwerk tal-broadband tal-ġenerazzjoni li jmiss b’veloċità ta’ trażmissjoni sa 100 Mbps. Dawn l-investimenti huma maħsuba biex jistimulaw l-użu komplementari ta’ konnessjonijiet tal-aħħar mil minn operaturi kummerċjali tat-telekomunikazzjoni. Il-proġett introduċa madwar 7.000 km ta’ netwerks ta’ backhaul tal-fibra f’żoni rurali u insedjamenti b’inqas minn 10,000 abitant, fejn in-netwerks ottiċi ma kinux jeżistu qabel u fejn l-operaturi ma kellhomx pjanijiet preċedenti biex jinstallawhom. EstWin hija ffinanzjata inter alia mill- Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE). Il-partijiet implimentati u ppjanati tan-netwerk huma viżwalizzati fuq il- mappa online. Il-proġett EstWin wasal biex jitlesta, in-netwerk backhaul huwa kważi finalizzat, u parti żgħira biss mill-Estonja tax-Xlokk għad trid tiġi koperta.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Estonja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u tal-UE u dokumenti tal-istampa

Ingliż

L-Estonjan

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Estonia (Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Il-Ministeru Estonjan għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Indirizz: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, l-Estonja Kuntatt permezz tal- email Telefon: + 372 639 76 81 Sit web

Awtorità Regolatorja Teknika u għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Indirizz: Sõle 23 A, Tallinn 10614, l-Estonja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 372 667 2000 Website

Fondazzjoni Estonjana għall-Iżvilupp tal-Broadband (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Indirizz: Harju 6, 10130 Tallinn, l-Estonja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 372 6310555 Sit web

Assoċjazzjoni Estonjana tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u t-Telekomunikazzjonijiet (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Indirizz: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, l-Estonja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 372 6177 145 Sit web

L-aħħar aħbarijiet

Approvazzjoni għal IRIS²: broadband satellitari għal żoni rurali u remoti

Il-Kunsill tal-UE adotta l-IRIS² (Infrastruttura għar-Reżiljenza, l-Interkonnettività u s-Sigurtà bis-Satellita) fis-7 ta’ Marzu 2023 u ta l-approvazzjoni finali għal kostellazzjoni satellitari ġdida tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Il-broadband fil-Belġju

L-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ Diġitali fil-Belġju. L-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.