Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

    Immaġni illustrattiva

© iStock by Getty Images - nadla

Din l-informazzjoni tinkludi strumenti finanzjarji, proġetti kbar, kif ukoll links għal pubblikazzjonijiet u informazzjoni ta’ kuntatt ta’ awtoritajiet responsabbli u Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband.

Agħżel pajjiż ta’ interess tiegħek mil-lista ta’ hawn taħt.

L-Bandiera ta’ Malta Awstrija

L-Bandiera ta’ Malta Italja
Il-Il-bandiera ta’ Malta Belġju Il-bandiera ta’ MaltaIl-Latvja
Il-Bandiera ta’ Malta Bulgarija Il-Bandiera ta’ Malta Litwanja
Il-Bandiera ta’ Malta Kroazja Il-bandiera ta’ MaltaIl-Lussemburgu
Il-bandiera ta’ ĊipruĊipru Bandiera ta’ MaltaMalta
Bandiera ta’ MaltaIr-Repubblika Ċeka Bandiera ta’ MaltaIn-Netherlands
Id-Il-bandiera ta’ Malta Danimarka Il-Il-bandiera tal-Polonja Polonja
L-Il-bandiera ta’ Malta Estonja Il-Il-bandiera tal-Portugall Portugall
Il-Il-bandiera ta’ Malta Finlandja Il-bandiera ta’ MaltaIr-Rumanija
Il-bandiera ta’ FranzaFranza Il-bandiera ta’ MaltaIs-Slovakkja
Il-Bandiera ta’ Malta Ġermanja Il-bandiera ta’ MaltaIs-Slovenja
Il-Il-bandiera tal-Greċja Greċja Il-bandiera ta’ SpanjaSpanja
L-Bandiera ta’ Malta Ungerija Bandiera ta’ MaltaL-Iżvezja
L-Bandiera ta’ Malta Irlanda  

Sib l-aħħar informazzjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali tal-broadband u l-kopertura tal-broadband fl-UE fuq l- Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali — il-paġna tal-Konnettività

Iċċekkja r-riżultati fil-qosor tal-kwestjonarju dwar il-Pjanijiet Nazzjonali għall-Broadband u l-ilħuq tal-miri tal-broadband għall-2020 u l-2025, li ntbagħat mill-COCOM (Kumitat tal-Komunikazzjonijiet) lill-Istati Membri fi tmiem l-2019.

L-aħħar aħbarijiet

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
l-UE39 tilħaq kopertura FTTH/B ta’ 70 % skont it-TTFH Council Europe

Skont il-Panorama tas-Suq tal-Fibra għad-Dar/Bini (FTTTH/B), l-UE39 (is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, 4 pajjiżi tal-KSI, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija) laħqu rata ta’ kopertura FTTH/B ta’ 70 %, għaddew 244 miljun dar u 121 miljun abbonat FTTH/B minn Settembru 2023.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għall-introduzzjoni tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa lin-negozji, lill-maniġers tal-proġetti u lill-awtoritajiet tal-UE fiż-żieda tal-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Ara Wkoll

l-Att dwar l-Infrastruttura ta’ Gigabits

l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits (GIA) iwieġeb għall-ħtiġijiet dejjem jikbru għal konnettività aktar rapida, affidabbli u intensiva fid-data, u jissostitwixxi d-Direttiva tal-2014 dwar it-Tnaqqis tal-Ispiża tal-Broadband.