Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits ġiet approvata f’Mejju 2021 u qed tippjana intervent f’diversi oqsma biex tipprovdi konnettività għal dawk li s’issa ma għandhomx aċċess għal networks b’kapaċità għolja ħafna. Il-fondi għall-implimentazzjoni tal-miżuri ġew allokati permezz tal-Pjan Nazzjonali Taljan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. F’ Awwissu 2020 ġie ffirmat digriet ta’ implimentazzjoni għall-“Pjan għall-Iskejjel” u l-“Pjan tal-Family Voucher”, b’EUR 600 miljun li għandhom jintefqu.

l-irkanti tal-banda 5G għall-ispettru 700 MHz, 3.5 GHz u 26 GHz saru fl-2018, b’liċenzji validi sal-aħħar tal-2037. Vodafone u TIM nedew is-servizzi 5G f’Ġunju 2019, Wind Tre f’Ottubru 2020 u Iliad f’Diċembru 2020.

Pjan u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Id-dipartiment tat-Telekomunikazzjonijiet (Comunicazioni) fi ħdan il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made fl-Italja (Ministero delle Imprese e del Made fl-Italja) huwa l-korp ewlieni responsabbli għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Italja. Il-ministeru huwa responsabbli għall-infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni, jadotta miżuri definiti fl-SNBUL u jikkoordina l-attivitajiet tal-atturi involuti kollha kemm pubbliċi kif ukoll privati. Hija tamministra wkoll ir-Reġistru Nazzjonali Taljan tal-infrastrutturi (SINFI).
  • l-Aġenzija għall-Italja Diġitali(AgID) tassisti f’dominji relatati ma’ kwistjonijiet ta’ amministrazzjoni pubblika, konnettività diġitali ma’ uffiċċji pubbliċi u utenti pubbliċi speċjali, u tintegra l-konnettività ma’ servizzi diġitali avvanzati.
  • Ir-rwol tas-settur pubbliku fl-iżvilupp tal-politika kollha tal-broadband ultrabroadband fl-Italja huwa kkoordinat mill- Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri (PCM) permezz tal-Kumitat għat-tixrid tal-broadband b’veloċità għolja (COBUL), li huwa magħmul mill-PCM, il-MiSE, l-Infratel Italia Spa u l-AgID.
  • Il-AGCOM, ir-regolatur tas-settur, għandha kompiti ta’ konsulenza u taġixxi fil-qasam tagħha tar-regolamentazzjoni tal-aċċess għall-NGA, il-kundizzjonijiet tal-prezzijiet u l-istandards tekniċi.

l-għanijiet u l-miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits, Mejju 2021, għandha seba’ oqsma ta’ intervent: a) Pjan għal żoni bojod, b) Pjan Voucher, c) Pjan Italja 1 Giga, d) Pjan Italja 5G, e) Pjan Skejjel Konnessi, g) Pjan Saħħa Konnessa, u h) Pjan Gżejjer Minuri.

Il-Pjan Italja 1 Giga, b’allokazzjoni ppjanata ta’ EUR 3.8 biljun, għandu l-għan li jipprovdi 1 Gbps fit-tniżżil u veloċitajiet ta’ upload ta’ 200 Mbps f’żoni griżi u f’żoni ta’ falliment tas-suq, li għandhom jiġu ddeterminati wara t-tlestija ta’ eżerċizzju ta’ mmappjar. F’konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika huwa ppjanat li jiġi kopert total ta’ 8.5 miljun unità domestika sal-2026.

Il-Pjan 5G tal-Italja, b’allokazzjoni ta’ EUR 2.02 biljun għandu l-għan li jinċentiva l-introduzzjoni ta’ netwerks mobbli 5G f’oqsma ta’ falliment tas-suq.

Strumenti u miżuri finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

Il-Pjan Nazzjonali Taljan għall-Irkupru u r-Reżiljenza jalloka EUR 6.7 biljun għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Broadband Ultra. Il-pjan jipprovdi allokazzjonijiet għall-ħames proġetti li ġejjin:

  • Il-Italja 1 Giga,
  • l-Italja 5G,
  • Skejjel konnessi, bl-għan li jipprovdu konnettività mill-aktar avvanzata (mill-inqas 1 Gbps) għal madwar 9,000 skola,
  • Faċilitajiet konnessi tal-kura tas-saħħa, li għandhom l-intenzjoni li jkopru madwar 12,000 sptar u faċilità tal-kura tas-saħħa (mill-inqas 1 Gbps u sa konnettività ta’ 10 Gbps), u
  • Gżejjer iżgħar konnessi, bl-għan li jipprovdu konnettività adegwata lil 18-il gżira iżgħar permezz ta’ kejbils tal-fibra taħt il-baħar.

Il-pjan direzzjonali nazzjonali tal-Italja għall-implimentazzjoni tas-sett ta’ għodod tal-konnettività jinkludi diversi riformi, b’mod partikolari dwar is-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-għoti tal-permessi għal xogħlijiet ċivili, it-titjib tat-trasparenza u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-punt uniku ta’ informazzjoni, kif ukoll l-espansjoni tad-dritt ta’ aċċess għall-infrastruttura fiżika eżistenti.

Il- iskema Taljana ta’ vawċers ta’ EUR 610 miljun se tipprovdi għajnuna fil-forma ta’ vawċers lill-SMEs li se jabbonaw għal servizzi tal-broadband li huma kapaċi jiżguraw veloċitajiet tat-tniżżil ta’ mill-inqas 30 megabit kull sekonda (Mbps).

Dejta dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Italja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

It-Taljan

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO L-Italja (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku

Indirizz: Permezz tal-Veneto, 33–00187 Roma
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 39 06 54442599 Sit web

Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Magħmul fl-Italja (Ministero delle Imprese e del Made fl-Italja)

Indirizz: Permezz ta’ Molise 2, 00187 Ruma, l-Italja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 39 06 47051 Sit web

Aġenzija għall-Italja Diġitali (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID)

Indirizz: Permezz ta’ Liszt 21, 00144 Ruma, l-Italja
Kuntatt permezz ta’ email
Phone: + 39 06 852 641 Sit web

l-Awtorità għall-Garanziji tal-Komunikazzjonijiet (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM)

Indirizz: Permezz ta’ Isonzo 21/b, 00198 Ruma, l-Italja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 39 06 696 441 11 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni: It-tnaqqis tad-distakk diġitali billi tiġi appoġġjata l-infrastruttura diġitali għal reġjuni intelliġenti u sostenibbli

Dwar it-tema ta’ “tkabbir intelliġenti u sostenibbli għar-reġjuni”, dan il-workshop jindirizza l-kwistjoni kritika tad-distakk diġitali, u jeżamina r-riperkussjonijiet tiegħu fuq il-koeżjoni soċjali u t-tkabbir ġenerali fl-Unjoni Ewropea.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.