Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

  bandiera ta’ Malta

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits ġiet approvata f’Mejju 2021 u qed tippjana intervent f’diversi oqsma biex tipprovdi konnettività għal dawk li s’issa ma għandhomx aċċess għal netwerks b’kapaċità għolja ħafna. Il-fondi għall-implimentazzjoni tal-miżuri ġew allokati permezz tal-Pjan Nazzjonali Taljan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Id-digriet ta’ implimentazzjoni għall-“Pjan għall-Iskejjel” u l-“Pjan ta’ Voucher tal-Familja”, b’EUR 600 miljun li għandhom jintefqu, ġie ffirmat f’Awwissu 2020.

L-irkanti tal-banda 5G għall-ispettru 700 MHz, 3.5 GHz u 26 GHz saru fl-2018, b’liċenzji validi sa tmiem l-2037. Vodafone u TIM nedew servizzi tal-5G f’Ġunju 2019, Wind Tre f’Ottubru 2020 u Iliad f’Diċembru 2020.

Pjan u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Id-dipartiment tat-Telekomunikazzjonijiet (Comunicazioni) fi ħdan il-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku (MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico) huwa l-korp ewlieni responsabbli għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali għall-broadband tal-Italja. Il-miże huwa responsabbli għall-infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni, jadotta miżuri definiti fis-SNBUL u jikkoordina l-attivitajiet tal-atturi kollha involuti kemm pubbliċi kif ukoll privati. Tmexxi wkoll ir-Reġistru Nazzjonali Taljan tal-infrastrutturi (SINFI).
 • L-Aġenzija għall-Italja Diġitali (AgID) tassisti f’oqsma relatati ma’ kwistjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika, il-konnettività diġitali mal-uffiċċji pubbliċi u l-utenti pubbliċi speċjali, u l-integrazzjoni tal-konnettività ma’ servizzi diġitali avvanzati.
 • Ir-rwol tas-settur pubbliku fl-iżvilupp tal-politika kollha tal-ultra-broadband fl-Italja huwa kkoordinat mill- Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri (PCM) permezz tal-Kumitat għat-tixrid tal-broadband b’veloċità għolja (COBUL), li huwa magħmul mill-PCM, il-MiSE, l- Infratel Italia Spa u l-AgID.
 • L-AGCOM, ir-regolatur tas-settur, għandha kompiti ta’ konsulenza u taġixxi fil-qasam tar-regolamentazzjoni tal-aċċess għall-NGA, il-kundizzjonijiet tal-prezzijiet u l-istandards tekniċi.

L-għanijiet u l-miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits, Mejju 2021, għandha seba’ oqsma ta’ intervent: a) Pjan għaż-żoni bojod, b) Pjan ta’ Voucher, c) Pjan tal-Italja 1 Giga, d) Pjan 5G tal-Italja, e) Pjan għall-Iskejjel Konnessi, g) Pjan tas-Saħħa Konness, u h) Pjan tal-Gżejjer Minuri.

Il-Pjan Italja 1 Giga, b’allokazzjoni ppjanata ta’ EUR 3.8 biljun, għandu l-għan li jipprovdi 1 Gbps fit-tniżżil u veloċitajiet ta’ upload ta’ 200 Mbps f’żoni griżi u ta’ falliment tas-suq, li għandhom jiġu ddeterminati wara t-tlestija ta’ eżerċizzju ta’ mmappjar. B’konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika huwa ppjanat li jiġu koperti total ta’ 8.5 miljun unità domestika sal-2026.

Il-Pjan 5G tal-Italja, b’allokazzjoni ta’ EUR 2.02 biljun għandu l-għan li jinċentiva l-introduzzjoni ta’ netwerks mobbli 5G f’oqsma ta’ falliment tas-suq.

Strumenti u miżuri finanzjarji nazzjonali u reġjonali għall-broadband

Il-Pjan Nazzjonali Taljan għall-Irkupru u r-Reżiljenza jalloka EUR 6,7 biljun għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Broadband Ultra. Il-pjan jipprovdi allokazzjonijiet għall-ħames proġetti li ġejjin:

 • L-Italja 1 Giga,
 • L-Italja 5G,
 • Skejjel konnessi, bil-għan li jipprovdu konnettività tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku (mill-inqas 1 Gbps) lil madwar 9,000 skola,
 • Faċilitajiet tal-kura tas-saħħa konnessi, li għandhom l-għan li jkopru madwar 12,000 sptar u faċilità tal-kura tas-saħħa (mill-inqas 1 Gbps u konnettività sa 10 Gbps), u
 • Gżejjer iżgħar konnessi, bil-għan li jipprovdu konnettività adegwata lil 18-il gżira iżgħar permezz ta’ kejbils tal-fibra taħt il-baħar.

Il-pjan direzzjonali nazzjonali tal-Italja għall-implimentazzjoni tas-sett ta’ għodod tal-konnettività jinkludi diversi riformi, b’mod partikolari dwar is-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-għoti tal-permessi għal xogħlijiet ċivili, it-titjib tat-trasparenza u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-punt uniku ta’ informazzjoni, kif ukoll l-espansjoni tad-dritt ta’ aċċess għall-infrastruttura fiżika eżistenti.

L- iskema Taljana ta’ vawċers ta’ total ta’ EUR 610 miljun se tipprovdi għajnuna fil-forma ta’ vawċers lill-SMEs li se jabbonaw għal servizzi tal-broadband li kapaċi jiżguraw veloċitajiet ta’ tniżżil ta’ mill-inqas 30 megabits kull sekonda (Mbps).

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fl-Italja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u dokumenti tal-istampa

Ingliż

Lingwa mhux magħrufa

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Italja (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri, Dipartiment għall-Politika ta’ Koeżjoni, Uffiċċju tal-Ipprogrammar Operazzjonali

Indirizz: Largo Chigi 19, 00187 Roma, l-Italja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 39 06 6779 6803 Website

Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku (Ministero dello Sviluppo Economico)

Indirizz: Vija Veneto 33, 00187 Ruma, l-Italja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 39 06 47051 Website

L-Aġenzija għall-Italja Diġitali (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID)

Indirizz: Permezz ta’ Liszt 21, 00144 Ruma, l-Italja Kuntatt permezz tal- email Phone: + 39 06 852 641 Website

Awtorità għall-Garanziji tal-Komunikazzjonijiet (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM)

Indirizz: Permezz ta’ Isonzo 21/b, 00198 Ruma, l-Italja Kuntatt permezz ta’ email Phone: + 39 06 696 441 11 Website

L-aħħar aħbarijiet

Approvazzjoni għal IRIS²: broadband satellitari għal żoni rurali u remoti

Il-Kunsill tal-UE adotta l-IRIS² (Infrastruttura għar-Reżiljenza, l-Interkonnettività u s-Sigurtà bis-Satellita) fis-7 ta’ Marzu 2023 u ta l-approvazzjoni finali għal kostellazzjoni satellitari ġdida tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Il-broadband fil-Belġju

L-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ Diġitali fil-Belġju. L-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.