Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband – Malta

Il-politika ta' Malta dwar il-broadband hija waħda newtrali f'termini ta' teknoloġija u favur ambjent kummerċjali kompetittiv.

    flag of Malta

Sommarju dwar l-iżvilupp tal-broadband f'Malta

Malta diġà laħqet il-mira ta’ kopertura tal-broadband 100% bi 30 Mbps. Il-mira għal 50 % tad-djar b'abbonamenti ta' aktar minn 100 Mbps sal-2020 hija l-mira li jmiss indirizzata fl-Istrateġija għal Malta Diġitali 2014-2020.

L-istrateġija u l-politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Il-qasam tal-iżvilupp tal-broadband jaqa 'taħt ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
  • L-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informatika ta' Malta (MITA) tagħti l-impetu prinċipali għall-politika dwar it-tekonoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, programmi u inizjattivi fil-gvern.
  • L-awtorità regolatorja nazzjonali għall-kommunikazzjonijiet elettroniċi u l-ġestjoni tal-ispektrum hija l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA). Permezz tal-fergħa tas-Soċjetà tal-Informazzjoni tagħha, l-MCA qed timplimenta għadd ta' miżuri li jistimulaw id-domanda, bl-għan li jiżdied l-użu tas-servizzi tal-broadband ultraveloċi. Dan jinkludi l-għoti tas-setgħa lin-nies sabiex jiksbu l-ħila u l-kuxjenza dwar il-possibiltajiet tal-internet (pereżempju għal kwalità ta' ħajja aħjar) permezz ta' informazzjoni personalizzata fuq portali tal-eGov, kummerċ elettroniku, servizzi bankarji onlajn u faċilitajiet għas-saħħa u l-kura soċjali. Barra minn hekk, l-MCA toffri għadd ta' inizjattivi b'enfażi partikolari fuq l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) biex tappoġġja t-tkabbir ekonomiku. Dan jinkludi l-promozzjoni tal-cloud computing bħala innovatur/faċilitatur tan-negozju, konsulenza, taħriġ u parir speċifiku immirati lejn l-użu tat-teknoloġiji diġitali u attivitajiet oħra iffokati biex jappoġġjaw it-tkabbir tan-negozju – speċjalment fost l-SMEs.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Malta ppubblikat l-i Strateġija għal Malta Diġitali 2014-2020. L-attivitajiet ta' prijorità għal Malta huma l-mobilitazzjoni ulterjuri tal-infrastruttura tal-broadband. L-għan tal-istrateġija huwa li sas-sena 2020 tiġi żgurata konnessjoni ta' 30 Mbps b' kopertura ta' 100 % u rata ta' abbonament ta' 50 % għall-konnessjoni ta' 100 Mbps. L-implimentazzjoni ta' din il-politika nazzjonali tinkludi newtralità fit-teknoloġija u ambjent kompetittiv. L-Strateġija Diġitali ta' Malta tenfasizza kemm l-aspetti relatati mal-provvista kif ukoll dawk tad-domanda fil-firxa tan-netwerk, il-qsim tal-infrastruttura eżistenti kif ukoll il-promozzjoni tal-IPv6 biex tħejji t-triq għall-Internet tal-Oġġetti (IoT).

L-Istrateġija Diġitali ta ’Malta l-ġdida, li tinkludi l-Pjan Nazzjonali għall-Broadband, qiegħda titħejja.

Dettalji dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji f'Malta

Għal informazzjoni aġġornata dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta' teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż relatati, ara l-iskeda ta' valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiż tad-Digital Economy & Society Index (DESI).

Assenjazzjoni tal-ispektrum għall-broadband bla fili

Għal dettalji dwar assenjazzjonijiet ta 'spettru armonizzat ikkonsulta l-Osservatorju Ewropew 5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti tal-istampa

Informazzjoni ta' kuntatt

BCO Malta (Uffiċċju nazzjonali tal-Kompetenza tal-Broadband): Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Indirizz: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta
Kuntatt bl-email
Tel.: +356 9943 4552
Websajt

Uffiċċju tal-Prim Ministru, Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni

Indirizz: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta
Kuntatt bl-email
Tel.: +356 2200 1467
Websajt

Malta Information Technology Agency

Indirizz: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta
Kuntatt bl-email
Tel.: +356 21234710
Websajt

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

SUCCESS STORY |
Fibre to the Home network roll-out by Tet, Latvia

Tet has built a nationwide Fibre to the Home (FTTH) network covering more than 530,000 (72%) of Latvian households. This gives Latvia a strong impulse towards reaching the connectivity objectives set by the European Commission. The project was pre-selected for the finals by the jury of the European Broadband Awards 2022.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.