Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer

L-Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer se tiftaħ is-setgħa tal-immaġni u tal-Intelliġenza Artifiċjali għall-benefiċċju tal-pazjenti, it-tobba u r-riċerkaturi bil-kanċer.

  Banner Ewropew tal-Immaġni tal-Kanċer

@EuropeanCommission

L- Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer hija waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer (EBCP). Wieħed mill-objettivi tal-Pjan huwa li jsir l-aħjar użu mill-potenzjal tad-data u tat-teknoloġiji diġitali bħall-Intelliġenza Artifiċjali (IA) jew il-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja (HPC) fil-ġlieda kontra l-kanċer.  

L-għan tal-Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer huwa li trawwem l-innovazzjoni u l-użu ta’ teknoloġiji diġitali fit-trattament u l-kura tal-kanċer, biex jinkiseb teħid ta’ deċiżjonijiet kliniċi, dijanjostika, trattamenti u mediċina ta’ previżjoni aktar preċiżi u aktar rapidi għall-pazjenti bil-kanċer

L-Inizjattiva se turi kif l-immaġnijiet mediċi jistgħu jiġu aċċessati, użati u miġbura flimkien, filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta’ etika, fiduċja, sigurtà u protezzjoni tad-data personali f’konformità sħiħa mal-valuri u r-regoli tal-UE. Dan se jagħmel ammonti kbar ta’ immaġnijiet tal-kanċer u data klinika marbuta faċilment aċċessibbli għat-tobba, ir-riċerkaturi u l-innovaturi Ewropej f’konformità mal-istrateġija Ewropea għad-data u jappoġġa l-għanijiet tal-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa. 

X’inhi l-Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer li qed tipprova tikseb? 

Jeżistu settijiet ta’ data dwar l-immaġni tal-kanċer għal tipi differenti ta’ kanċer, iżda dawn huma mifruxa fost ħafna repożitorji u ċentri kliniċi fl-Ewropa, u mhumiex aċċessibbli faċilment għat-tobba, ir-riċerkaturi u l-innovaturi.  

L-Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer se taħdem biex tgħaqqad ir-riżorsi u l-bażijiet tad-data ma’ infrastruttura miftuħa, disponibbli u faċli għall-utent ta’ immaġnijiet tal-kanċer għall-partijiet ikkonċernati kollha. Dan se jinkiseb permezz ta’ approċċ integrat imfassal ma’ organizzazzjonijiet ta’ riċerka, istituzzjonijiet u kumpaniji ewlenin Ewropej. L-infrastruttura se tappoġġa l-iżvilupp u l- valutazzjoni komparattiva, l- ittestjar u l -pilotaġġ ta’ għodod għall-mediċina personalizzata, li essenzjalment toffri sinsla għad-dijanjostika u t-trattamenti tal-kanċer tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Kif se nagħmlu dan?

Il-pedament tal-inizjattiva se jkun infrastruttura Ewropea federata għad-dejta tal-immaġni tal-kanċer, żviluppata mill- proġett EUCAIMiffinanzjat taħt il-programm DIGITAL (18-il MIO kofinanzjament tal-UE). Il-proġett jibda b’21 sit kliniku minn 12-il pajjiż u għandu l-għan li jkollu mill-inqas 30 fornitur tad-data distribwiti minn 15-il pajjiż sa tmiem il-proġett. 

Il-proġett se jipprovdi ċentru ċentrali li se jgħaqqad l-inizjattivi fil-livell tal-UE u dawk nazzjonali, in-netwerks tal-isptarijiet kif ukoll ir-repożitorji tar-riċerka b’dejta dwar l-immaġnijiet tal-kanċer. It-tobba, ir-riċerkaturi u l-innovaturi se jkollhom aċċess transfruntier għal infrastruttura interoperabbli, li tippreserva l-privatezza u sigura għal analiżi federata u distribwita tad-data tal-immaġni tal-kanċer.  

Kemm kanċers komuni kif ukoll dawk rari se jiġu inklużi b’immaġnijiet u annotazzjonijiet anonimizzati permezz ta’ din l-infrastruttura pan-Ewropea tal-Immaġni tal-Kanċer u aktar minn 100,000 każ huma mistennija li jkunu disponibbli. Mill-inqas 50 algoritmu tal-Intelliġenza Artifiċjali, għodda tal-Intelliġenza Artifiċjali u mudelli ta’ tbassir kliniku għar-riċerkaturi fi ħdan l-infrastruttura huma ppjanati li jiġu skjerati sa tmiem il-proġett. 

L- EUCAIM jibni fuq ir-riżultati tal-ħidma tan-Netwerk “IA for Health Imaging” (AI4HI) li jikkonsisti f’86 istituzzjoni affiljata minn 20 pajjiż involuti f’5 proġetti kbar iffinanzjati mill-UE dwar il-big data u l-Intelliġenza Artifiċjali fl-immaġni tal-kanċer: CHAIMELEON, EuCanImage, prokanċer-I, Incisive and Primage. Dawn il-proġetti qed jiżviluppaw algoritmi tal-Intelliġenza Artifiċjali biex jidentifikaw il-kanċer mill-immaġni u qed jistabbilixxu repożitorji federati għall-immaġnijiet tal-kanċer.

L-EUCAIM qed tippjana li tagħmel id-data tal-immaġnijiet tal-kanċer disponibbli għall- Faċilità għas-Saħħa għall-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni tal-AI stabbilita taħt il-programm DIGITAL. Il-proġett TEF-Health beda f’Jannar 2023. Dan se jippermetti lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li żviluppaw soluzzjonijiet tal-Intelliġenza Artifiċjali għall-kura tal-kanċer biex jittestjawhom f’ambjenti reali. Se jiġu kkunsidrati wkoll faċilitajiet oħra ta’ ttestjar.

Il- Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali taħt il-Programm DIGITAL se jappoġġaw l-introduzzjoni tat-teknoloġiji rilevanti għall-Inizjattiva Ewropea tal-Immaġni tal-Kanċer, pereżempju billi jinfurmaw lill-innovaturi dwar ir-rekwiżiti legali u l-faċilitajiet tal-ittestjar disponibbli għalihom. Dawn se jipprovdu firxa ta’ servizzi lill-utenti u lill-fornituri ta’ soluzzjonijiet diġitali, bħal servizzi ta’ prova qabel ma jinvestu, opportunitajiet ta’ taħriġ u netwerking kif ukoll aċċess għall-finanzi.

Tnedija tal-Inizjattiva Ewropea għall-Immaġni tal-Kanċer

Ġie organizzat avveniment ibridu fi Brussell fit-23 ta’ Jannar 2023 biex jimmarka t-tnedija tal-Inizjattiva dwar l-Immaġni tal-Kanċer. Wara l-preżentazzjoni tal-isfond tal-politika u l-Inizjattiva dwar l-Immaġni tal-Kanċer mill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttur Xjentifiku tal-proġett ta’ ħarsa ġenerali lejn id-Data dwar l-Infrastruttura Ewropea Federali għall-Immaġni tal-Kanċer (EUCAIM). Din kienet segwita minn diskussjoni li tkopri l-perspettivi kliniċi, tal-industrija, tal-iżviluppatur tal-IA u tar-riċerka dwar l-Inizjattiva tal-Immaġni tal-Kanċer u diskussjoni mal-udjenza. Ir-reġistrazzjoni tal-avveniment kif ukoll il-preżentazzjonijiet mill-avveniment huma disponibbli fuq il-paġna web tal- avveniment.

L-istqarrija għall- istampa tal-KE, inklużi messaġġi bil-vidjo mill-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton u l-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, Stella Kyriakides issa huma disponibbli. 

Punti ewlenin

 1.  
  Diċembru 2022:
  Tnedija tal-Inizjattiva
   
 2.  
  Jannar 2023:
  Bidu tal- proġett EUCAIM
   
   
 3.  
  Settembru 2023:
  Rilaxx bikri tal-Qafas tal-Federazzjoni tad-Data tal-EUCAIM bi prova preliminari tal-kunċetti dwar il-federazzjoni u l-armonizzazzjoni tad-data f’mill-inqas tip wieħed ta’ kanċer u ftit każijiet ta’ użu magħżula;  
   
 4.  
  Diċembru 2023:
  Analiżi tar-rekwiżiti u t-tfassil tal-infrastruttura tal-EUCAIM ikkompletata, mekkaniżmi ta’ kollaborazzjoni stabbiliti; 
   
   
 5.  
  Diċembru 2024:
  Il-pjattaforma EUCAIM ivvalidata u popolata bis-sħiħ bid-data; prototip ta’ pjattaforma għat-tagħlim u l-benchmarking federati disponibbli
   
 6.  
  2025:
  Il-Federazzjoni ta’ bażijiet tad-data ġodda ta’ immaġnijiet tal-kanċer permezz ta’ sejħiet miftuħa; implimentazzjoni ta’ każijiet ta’ użu kliniku
   
 7.  
  Diċembru 2025:
  Ir-rilaxx finali tal-pjattaforma EUCAIM, inkluża l-verżjoni finali tal-għodod u s-servizzi għall-fornituri tad-data u l-utenti tal-pjattaformi
   
 8.  
  2026:
  It-tħaddim sħiħ tar-repożitorju Ewropew federali tad-dejta tal-immaġnijiet tal-kanċer
   
 9.  
  2027:
  Espansjoni
   

 

 

 

 

L-aħħar aħbarijiet

REPORT / STUDY |
Evalwazzjoni tal-programm ta’ Għajxien Attiv u Megħjun (AAL2)

Il-Kummissjoni Ewropea bagħtet ir-rapport ta’ evalwazzjoni li jippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni finali tal-programm ta’ riċerka u żvilupp għall-Għajxien Attiv u Megħjun — AAL2 — lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

REPORT / STUDY |
Studju dwar it-Traċċar tal-Kuntatt Diġitali tal-COVID-19

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat studju li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-approċċ u t-tagħlimiet meħuda dwar l-interoperabbiltà transfruntiera, il-koordinazzjoni, l-implimentazzjoni u l-impatt epidemjoloġiku tal-apps diġitali għat-traċċar tal-kuntatti tal-COVID-19.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

is-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal servizzi diġitali sikuri u ta’ kwalità għolja fis-saħħa u l-kura.

Ara Wkoll

Ġestjoni tad-data dwar is-saħħa

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni u Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar it-Trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura biex tingħata spinta lill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea.

esperti tas-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot żewġ gruppi ta’ esperti li jaħdmu fuq is-Saħħa elettronika: il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika u Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja.

Oħrajn