Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programm ta’ monitoraġġ tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19

Il-firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni qed iwettqu programm ta’ monitoraġġ tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 biex iżommu lin-nies infurmati dwar il-virus u l-vaċċini.

  Viżwali li tirrappreżenta l-iżvelar tad-diżinformazzjoni

© iStock by Getty Images 1130750484 VectorMine

Il-programm ta’ monitoraġġ u rapportar tal-COVID-19 stabbilit fil- Komunikazzjoni Konġunta “Nindirizzaw id-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 — Inġibu l-fatti tajbin” huwa miżura ta’ trasparenza biex tiġi żgurata l-obbligu ta’ rendikont lejn il-pubbliku tal-isforzi li saru mill-pjattaformi u l-assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti biex jillimitaw id-diżinformazzjoni online relatata mal-COVID-19.

Il-pjattaformi involuti, li huma firmatarji tal- Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni, jirrapportaw regolarment dwar:

 • azzjonijiet biex tiżdied il-viżibbiltà ta’ sorsi awtorevoli bħad-WHO u organizzazzjonijiet nazzjonali tas-saħħa;
 • għodod li jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni affidabbli ta’ interess pubbliku;
 • kontenut demotjat u mneħħi li jkun fih informazzjoni falza u/jew qarrieqa li x’aktarx tikkawża ħsara fiżika jew tfixkel il-politiki tas-saħħa pubblika;
 • reklamar ipprojbit li jisfrutta l-kriżi;
 • sforzi biex tiġi pprovduta informazzjoni preċiża dwar il-vaċċini.

B’mod partikolari, il-pjattaformi ntalbu jipprovdu informazzjoni relatata mal-oqsma li ġejjin:

 • inizjattivi għall-promozzjoni ta’ kontenut awtorevoli fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri;
 • inizjattivi u għodod biex titjieb is-sensibilizzazzjoni tal-utenti;
 • informazzjoni dwar imġiba manipulattiva fuq is-servizzi tagħhom;
 • data dwar il-flussi ta’ reklamar marbuta mad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 fuq is-servizzi tagħhom u fuq siti web ta’ partijiet terzi.

Filwaqt li l-pjattaformi identifikaw għadd kbir ta’ kontenut inkluż informazzjoni falza relatata mal-COVID-19, huma ma identifikawx operazzjonijiet ikkoordinati ta’ diżinformazzjoni b’enfasi speċifika fuq il-COVID-19 immexxija fuq is-servizzi tagħhom.

Aqra r-rapporti ta’ kull xahar

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni: Ċentru ta’ Trasparenza ġdid jipprovdi għarfien u data dwar id-diżinformazzjoni online għall-ewwel darba

Il-firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni tal-2022, inklużi l-pjattaformi online ewlenin kollha (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), din il-ġimgħa nedew iċ-Ċentru ta’ Trasparenza ġdid u ppubblikaw għall-ewwel darba r-rapporti ta’ referenza dwar kif jibdlu l-impenji mill-Kodiċi fil-prattika.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni online u l-miżinformazzjoni biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri u tas-sistemi demokratiċi Ewropej.

Ara Wkoll

Il-Kodiċi ta’ Prattika tal-2022 dwar id-Diżinformazzjoni

Pjattaformi online ewlenin, pjattaformi emerġenti u speċjalizzati, atturi fl-industrija tar-reklamar, verifikaturi tal-fatti, organizzazzjonijiet tar-riċerka u tas-soċjetà ċivili wasslu Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni msaħħaħ skont il-Gwida tal-Kummissjoni ta’ Mejju...