Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Programm MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva

Il-fergħa MEDIA tal-programm Ewropa Kreattiva hija mfassla biex tappoġġa l-films Ewropej u industriji awdjoviżivi oħra.

X’inhu l-Programm MEDIA Ewropa Kreattiva?

Ewropa Kreattiva huwa l-programm tal-UE li jappoġġa s-setturi kulturali u kreattivi. Il-programm Ewropa Kreattiva 2021–2027 il-ġdid, b’baġit ta’ EUR 2.44 biljun, se jinvesti f’azzjonijiet li jsaħħu d-diversità kulturali u jwieġbu għall-ħtiġijiet u l-isfidi tas-setturi kulturali u kreattivi. In-novitajiet tiegħu se jikkontribwixxu għall-irkupru ta’ dawn is-setturi, filwaqt li jsaħħu l-isforzi tagħhom biex isiru aktar diġitali, aktar ekoloġiċi, aktar reżiljenti u aktar inklużivi.

Il-programm huwa maqsum fi tliet fergħat differenti: Media, KULTURA u CROSS-SECTORAL.

Fl-2021, il-programm MEDIA ċċelebra 30 sena ta’ appoġġ għall-kontenut awdjoviżiv Ewropew u beda programm ġdid għall-perjodu 2021–2027, li jappoġġa azzjonijiet maqsuma f’4 raggruppamenti tematiċi, skont l-għanijiet li jsegwu:

  1. kontenut: l-inkoraġġiment tal-kollaborazzjoni u l-innovazzjoni fil-ħolqien u l-produzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ kwalità għolja.
  2. negozju: il-promozzjoni tal-innovazzjoni tan-negozju, il-kompetittività, l-iskalabbiltà u t-talenti biex tissaħħaħ l-industrija Ewropea vis-à-vis il-kompetituri globali.
  3. udjenza: it-tisħiħ tal-aċċessibbiltà u l-viżibbiltà tax-xogħlijiet għall-udjenzi potenzjali tagħhom, permezz ta’ mezzi ta’ distribuzzjoni u inizjattivi għall-iżvilupp tal-udjenza.
  4. politika: appoġġ għad-diskussjoni tal-politika/fora ta’ skambju, studji u rapporti. Il-promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni.

 

Il-fergħa MEDIA tiffoka fuq:

  • Il-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni kemm tul il-katina tal-valur kif ukoll fil-livell tal-UE sabiex jiżdiedu l-intrapriżi awdjoviżivi u l-kontenut Ewropew globalment;
  • it-trawwim tat-talenti, minn fejn jiġu, u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi;
  • it-tisħiħ taċ-ċirkolazzjoni globali, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, b’kont meħud tal-ambjent diġitali l-ġdid;
  • l-appoġġ għall-involviment u l-iżvilupp ta’ udjenzi ta’ kull età, b’mod partikolari udjenzi żgħażagħ, madwar l-Ewropa u lil hinn minnha.

 

Sejħiet miftuħa MEDIA ta’ EwropaKreattiva

 

Fejn nista’ nsib aktar?

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċċji tal- Ewropa Kreattiva fil-pajjiż nazzjonali tiegħek

l-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Servizzi awdjoviżivi u tal-midja

Illum nistgħu naraw il-programmi favoriti tagħna mhux biss fuq it-TV, iżda wkoll fuq l-internet. Dawn l-indikazzjonijiet huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Konverġenza tal-Midja

It-trasformazzjoni tax-xenarju tal-midja awdjoviżiva toffri l-potenzjal għal esperjenzi u opportunitajiet ġodda. Hija tqajjem ukoll ħafna mistoqsijiet għalina.

Il-Forum Ewropew tal-Films

Il-Forum Ewropew tal-Films huwa pjattaforma għal djalogu strutturat bejn dawk li jfasslu l-politika u l-partijiet interessati fis-settur awdjoviżiv.