Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Programm MEDIA Ewropa Kreattiva

Il-fergħa MEDIA tal-programm Ewropa Kreattiva hija mfassla biex tappoġġa l-films Ewropej u industriji awdjoviżivi oħra.

    Strixxun għal 30 sena tal-programm MEDIA

X’inhu l-Programm MEDIA Ewropa Kreattiva?

Ewropa Kreattiva huwa l-programm tal-UE li jappoġġa s-setturi kulturali u kreattivi. L-Ewropa Kreattiva l-ġdida 2021–2027, b’baġit ta’ EUR 2.44 biljun, se tinvesti f’azzjonijiet li jsaħħu d-diversità kulturali u jwieġbu għall-ħtiġijiet u l-isfidi tas-setturi kulturali u kreattivi. In-novitajiet tagħha se jikkontribwixxu għall-irkupru ta’ dawn is-setturi, filwaqt li jsaħħu l-isforzi tagħhom biex isiru aktar diġitali, aktar ekoloġiċi, aktar reżiljenti u aktar inklużivi.

Il-programm huwa maqsum fi tliet oqsma differenti: Media, KULTURA u KROSS-SETTORJALI.

Fl-2021, il-programm MEDIA ċċelebra 30 sena ta’ appoġġ għall-kontenut awdjoviżiv Ewropew u beda programm ġdid għall-perjodu 2021–2027, li l-azzjonijiet ta’ appoġġ tiegħu huma maqsuma f’4 raggruppamenti tematiċi, skont l-għanijiet li jsegwu:

  1. kontenut: l-inkoraġġiment tal-kollaborazzjoni u l-innovazzjoni fil-ħolqien u l-produzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ kwalità għolja.
  2. negozju: il-promozzjoni tal-innovazzjoni, il-kompetittività, l-iskalabbiltà u t-talenti tan-negozju biex tissaħħaħ l-industrija tal-Ewropa vis-à-vis il-kompetituri globali.
  3. udjenza: it-tisħiħ tal-aċċessibbiltà u l-viżibbiltà tax-xogħlijiet għall-udjenzi potenzjali tagħhom, permezz ta’ kanali ta’ distribuzzjoni u inizjattivi għall-iżvilupp tal-udjenza.
  4. politika: appoġġ għad-diskussjoni dwar il-politika/fora ta’ skambju, studji u rapporti. Il-promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni.

Il-fergħa MEDIA tiffoka fuq:

  • l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni kemm tul il-katina tal-valur kif ukoll fil-livell tal-UE sabiex jiżdiedu l-intrapriżi awdjoviżivi u l-kontenut Ewropew globalment;
  • it-trawwim tat-talenti, minn fejn jiġu, u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi;
  • it-tisħiħ taċ-ċirkolazzjoni globali, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, b’kont meħud tal-ambjent diġitali l-ġdid;
  • l-appoġġ għall-involviment u l-iżvilupp ta’ udjenzi ta’ kull età, b’mod partikolari udjenzi żgħażagħ, madwar l-Ewropa u lil hinn minnha.

Il-mezzi tax-xandir fl-2022

Kull sena, il-Kummissjoni tiżviluppa Programm ta’ Ħidma Annwali għall-implimentazzjoni tal-Programm Ewropa Kreattiva. Il-baġit għall-Ewropa Kreattiva 2022 huwa ta’ EUR 385.6 miljun, li minnhom EUR 226.5 miljun se jkunu ddedikati għas-sottoprogramm MEDIA tiegħu, żieda ta’ 31 % meta mqabbel mal-2021.

Bil-għan li jiżdiedu l-kompetittività u l-potenzjal ekonomiku tas-settur awdjoviżiv u tal-midja tal-aħbarijiet, MEDIA ġie msaħħaħ biż-żieda ta’ azzjonijiet ġodda fil-programm tiegħu u billi ffoka fuq iż-żieda tal-kooperazzjoni fil-livell tal-UE, permezz ta’ appoġġ għall-koproduzzjonijiet, netwerks strutturati u sħubijiet.

Ara l-Programm ta’ Ħidma Annwali għall-2022

Is-sejħiet MEDIA tal-Ewropa Kreattiva għall-2022 se jiġu ppubblikati hawn

Għaliex?

Ir-rivoluzzjoni diġitali u l-kriżi tal-COVID-19 fasslu mill-ġdid is-settur awdjoviżiv. Qamu kwistjonijiet ġodda bħala sfidi ewlenin, bħall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, l-iżgurar tal-aċċess għall-finanzi f’settur li qed jinbidel malajr u l-iżgurar tad-distribuzzjoni xierqa tax-xogħlijiet.

L-għan ta’ Ewropa Kreattiva huwa li jiffoka fuq inizjattivi li jista’ jkollhom impatt reali fuq is-settur madwar l-Ewropa. Dan l-impatt jista’ jiġi jew mill-appoġġ ta’ xogħlijiet individwali u inizjattivi li jippromwovu ħiliet ġodda fis-settur jew inizjattivi favur il-kooperazzjoni internazzjonali fis-settur.

Barra minn hekk, il-programm jippromwovi l-isforzi u l-aħjar prattiki li jikkontribwixxu għall-kisba tal-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea bħall-Patt Ekoloġiku, l-inklużività u l- bilanċ bejn il-ġeneri.

Fi żmien meta l-mużewijiet, iċ-ċinemas, is-siti ta’ wirt kulturali, it-teatri, kollha jibdew jerġgħu jiftħu, irrid intenni l-appoġġ tal-Kummissjoni għas-setturi kulturali u kreattivi. B’baġit akbar, Ewropa Kreattiva se jistinka biex isaħħaħ l-irkupru tas-setturi filwaqt li jippromwovi d-diversità enormi u l-kreattività li joffrulna.

Mariya Gabriel, il-Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ

Fejn nista’ nsir naf aktar?

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Servizzi awdjoviżivi u tal-midja

Illum nistgħu naraw il-programmi favoriti tagħna mhux biss fuq it-TV, iżda wkoll fuq l-internet. Dawn l-indikazzjonijiet huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Konverġenza tal-Midja

It-trasformazzjoni tax-xenarju tal-midja awdjoviżiva toffri l-potenzjal għal esperjenzi u opportunitajiet ġodda. Hija tqajjem ukoll ħafna mistoqsijiet għalina.

Il-Forum Ewropew tal-Films

Il-Forum Ewropew tal-Films huwa pjattaforma għal djalogu strutturat bejn dawk li jfasslu l-politika u l-partijiet interessati fis-settur awdjoviżiv.