Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Konnettività tal-Broadband fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Il-Kummissjoni tkompli timmonitorja l-konnettività madwar l-UE, billi tkejjel kemm il-provvista kif ukoll id-domanda tal-broadband fiss u mobbli.

Il-Kummissjoni Ewropea ilha timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tar-rapporti tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) mill-2014. Mill-2023, u f’konformità mal-Programm ta’ Politika dwar id-Deċennju Diġitali għall-2030, id- DESI issa huwa integrat fir-rapport dwar l-Istat tad-Deċennju Diġitali u jintuża biex jimmonitorja l-progress lejn il-miri diġitali. 

Rapport dwar l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2022 — Konnettività

Studji dwar il-Konnettività 2022

Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa 2021

L-istudju dwar il-Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa huwa mfassal biex jimmonitorja l-progress tal-Istati Membri tal-UE lejn l-objettivi speċifiċi tagħhom tal-kopertura tal-broadband — jiġifieri: “Kopertura Universali tal-Broadband b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 100Mbps, li jistgħu jiġu aġġornati għal veloċità tal-gigabits, sal-2025” u “konnettività tal-Gigabits għal kulħadd sal-2030”.

Prezzijiet tal-Broadband Mobbli u Fissi fl-Ewropa 2021

Il-Prezzijiet tal-Broadband mobbli u Fissi fl-Ewropa 2021 jipprovdu data komprensiva dwar il-prezzijiet bl-imnut tal-2021 tal-offerti tal-broadband fissi u mobbli għall-konsumaturi fl-UE27, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, in-Norveġja, il-Ġappun, il-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti.

Graff tal-Konnettività Desi li tikklassifika d-Danimarka, il-Pajjiżi l-Baxxi u Spanja fl-ewwel tlieta

Rapport tal-2021 dwar l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali — Konnettività

Studji dwar il-Konnettività 2021

Studju dwar il-prezzijiet tal-broadband mobbli u fissi fl-Ewropa fi tmiem l-2020

l-istudju dwar il-Prezzijiet tal-Broadband Mobbli u Fissi jiġbor flimkien id-data mill-EU-27, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, in-Norveġja, il-Ġappun, il-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti tal-Amerika. Dan iqabbel il-prezzijiet madwar l-UE, id-differenzi fil-prezzijiet bejn il-pajjiżi tal-UE u dawk mhux tal-UE, u l-iżvilupp tal-prezzijiet.

Studju dwar il-kopertura tal-broadband fl-Ewropa 2020

l-istudju dwar il-kopertura tal-broadband fl-Ewropa fl-2020 jimmonitorja l-progress tal-Istati Membri tal-UE fl-ilħuq tal-għanijiet tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa. B’mod partikolari, hija timmonitorja l-progress lejn “kopertura universali tal-broadband b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 30Mbps sal-2020” u “50 % tad-djar għandu jkollhom abbonamenti tal-broadband ta’ 100Mbps jew aktar sal-2020”.

Studju dwar il-pjanijiet nazzjonali għall-broadband fl-UE27

l-istudju dwar il-pjanijiet nazzjonali għall-broadband fl-Istati Membri tal-UE jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-miżuri ta’ konnettività f’pajjiżi differenti tal-UE definiti fil-Pjanijiet Nazzjonali għall-Broadband. Tipprovdi wkoll valutazzjoni tal-fattibbiltà biex jintlaħqu l-miri tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa 2020 u tas-Soċjetà tal-Gigabits 2025.

Aqra l-istudju dwar il-pjanijiet nazzjonali għall-broadband fl-UE27 (.pdf)

Rapport tal-2020 dwar l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali — Konnettività.

DESI 2020: Żviluppi fis-suq tal-broadband fl-UE (.pdf)

Studji dwar il-Konnettività 2020

Studju dwar il-prezzijiet fissi u mobbli tal-broadband fl-Ewropa fi tmiem l-2019

Il- istudju janalizza l-prezzijiet bl-imnut tal-2019 tal-offerti tal-broadband fiss u mobbli għall-konsumaturi fis-27 Stat tal-UE u r-Renju Unit, l-Iżlanda, in-Norveġja, il-Ġappun, il-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti. Għall-ewwel darba, id-data kemm għall-offerti tal-broadband fissi kif ukoll għal dawk mobbli nġabret matul l-istess perjodu ta’ monitoraġġ, mis-7 sal-20 ta’ Ottubru 2019.

Studju dwar il-Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa 2019 (SMART 2019/0020)

l-istudju dwar il-Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa huwa mfassal biex jimmonitorja l-progress tal-Istati Membri tal-UE lejn l-għanijiet speċifiċi tagħhom tal-kopertura tal-broadband — jiġifieri: “Kopertura Universali tal-Broadband b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 30 Mbps sal-2020” u “50 % tad-djar għandu jkollhom abbonamenti broadband ta’ 100 Mbps jew aktar sal-2020”.

Studji dwar il-konnettività tal-2019

DESI 2019 — Konnettività — Żviluppi tas-suq tal-broadband fl-UE (pdf)

Studju dwar il-prezzijiet tal-broadband mobbli fl-Ewropa 2019 (SMART 2018/0045)

Dan l-istudju jipprovdi data komprensiva dwar il-prezzijiet bl-imnut tal-2019 tal-offerti tal-broadband mobbli għall-konsumaturi fl-UE28, l-Iżlanda, in-Norveġja, Türkiye, il-Ġappun, il-Korea t’Isfel, u l-Istati Uniti tal-Amerika. l-akbar Operaturi tan-Netwerks Mobbli (MNOs) f’kull pajjiż ġew inklużi. Ir-riżultati tal-istudju l-ġdid juru li l-prezzijiet tal-broadband mobbli qed ikomplu jonqsu.

Studju għall-KE: Studju dwar il-Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa 2018 SMART 2016/0043

l-istudju dwar il-Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa huwa mfassal biex jimmonitorja l-progress tal-Istati Membri tal-UE lejn l-objettivi speċifiċi tal-kopertura tal-broadband stabbiliti fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa — jiġifieri: “Kopertura Universali tal-Broadband b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 30 Mbps sal-2020” u “L-użu tal-broadband ta’ 50 % tad-djar b’veloċitajiet ta’ mill-inqas 100 Mbps sal-2020”.

Prezzijiet fissi tal-Broadband fl-Ewropa 2018 (SMART 2018/0044)

l-istudju jipprovdi data komprensiva dwar il-prezzijiet bl-imnut tal-2018 tal-offerti fissi tal-broadband għall-konsumaturi fl-UE28, fl-Iżlanda, fin-Norveġja, fil-Ġappun, fil-Korea t’Isfel, fil-Kanada u fl-Istati Uniti tal-Amerika. l-akbar ħames Fornituri tas-Servizz tal-Internet (ISPs) f’kull pajjiż ġew inklużi. Id-data nġabret mis-siti web tal-ISP bejn it-8 u t-22 ta’ Ottubru 2018.

Studji dwar il-konnettività 2018

DESI 2018 — Konnettività — Żviluppi tas-suq tal-broadband fl-UE (PDF)

Prezzijiet tal-Broadband Mobbli fl-Ewropa 2018 — SMART 2016/0045

Indikaturi tas-suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi

Prezzijiet fissi tal-Broadband fl-Ewropa 2017 (SMART — 2016/0044)

l-istudju jipprovdi data komprensiva dwar il-prezzijiet bl-imnut tal-2017 tal-offerti fissi tal-broadband għall-konsumaturi fl-UE28, fl-Iżlanda, fin-Norveġja, fil-Ġappun, fil-Korea t’Isfel, fil-Kanada u fl-Istati Uniti tal-Amerika. l-akbar ħames Fornituri tas-Servizz tal-Internet (ISPs) f’kull pajjiż ġew inklużi. Id-data nġabret minn siti web tal-ISP bejn l-10 u l-24 ta’ Ottubru 2017.

Studju għall-KE: Prezzijiet tal-Broadband Mobbli fl-Ewropa 2017 (SMART 2016/0045)

l-istudju jipprovdi data komprensiva dwar il-prezzijiet bl-imnut tal-2017 tal-offerti tal-broadband mobbli għall-konsumaturi fit-28 pajjiż tal-UE, l-Iżlanda, in-Norveġja, it-Turkija, il-Ġappun, il-Korea t’Isfel u l-Istati Uniti. Ir-riċerka hija bbażata fuq il-basktijiet tal-handset tal-offerti u l-basktijiet tad-data biss (laptops u tablets).  Id-data nġabret mis-siti web tal-operaturi tal-mowbajl (tnejn jew tlieta l-akbar f’kull pajjiż) fi Frar 2017 għal offerti li jinkludu t-telefonija (handset) u f’Lulju 2017 għal offerti ta’ data biss (laptop jew tablet).

Kopertura tal-Broadband fl-Ewropa 2017 — (SMART 2016/0043)

Dan ir-rapport ikopri wieħed u tletin pajjiż madwar l-Ewropa — l-UE 28, flimkien man-Norveġja, l-Iżlanda u l-Iżvizzera, u janalizza d-disponibbiltà ta’ disa’ teknoloġiji tal-broadband (DSL, VDSL, modem tal-kejbil, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE u satellita) f’kull suq, fil-livelli nazzjonali u rurali. 

Il-Konverġenza Fissa u Mobbli fl-Ewropa. Kejl tal-Kwalità għall-5G u Densifikazzjoni tan-Netwerk (SMART 2016/0046)

Dan l-istudju jeżamina n-netwerks fissi u mobbli (FMC) mill-perspettiva taż-żieda tal-konnettività tal-broadband Ewropea permezz ta’ netwerks densi ta’ ċelloli żgħar. l-analiżi tiffoka fuq in-naħa prattika tan-netwerking tal-5G f’termini tal-iżgurar tal-kwalità tas-servizz u l-inkoraġġiment tal-kopertura madwar l-UE kollha permezz ta’ obbligi regolatorji għall-broadband mobbli. l-istudju jeżamina l-kwalità tal-indikaturi tas-servizz flimkien mal-qafas kollu meħtieġ biex tiġi introdotta trasformazzjoni kbira bħal din.

 

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI)

Mill-2014 sal-2022, l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) ġabar fil-qosor l-indikaturi dwar il-prestazzjoni diġitali tal-Ewropa u segwa l-progress tal-pajjiżi tal-UE.

Ara Wkoll

Il-prestazzjoni tal-pajjiżi fid-diġitalizzazzjoni

Ir-rapporti tal-pajjiżi tad-Deċennju Diġitali tal-2023 jiddeskrivu kif kull Stat Membru qed jagħmel fir-rigward tal-punti kardinali tad-Deċennju Diġitali: Il-Ħiliet Diġitali, l-Infrastrutturi Diġitali, id-Diġitalizzazzjoni tan-Negozji u d-Diġitalizzazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi.

Kontenut Relatat

Konnettività

L-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.