Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ir-Repubblika Ċeka fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Hawnhekk sib l-aktar analiżi u data reċenti għad-diġitalizzazzjoni fir-Repubblika Ċeka, li jkopru suġġetti bħall-konnettività, il-ħiliet diġitali, il-gvern elettroniku, u aktar.

    il-bandiera tar-Repubblika Ċeka

Il-Kummissjoni Ewropea ilha timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tar-rapporti tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) mill-2014. Mill-2023, u f’konformità mal-Programm ta’ Politika dwar id-Deċennju Diġitali għall-2030, id- DESI issa huwa integrat fir-rapport dwar l-Istat tad-Deċennju Diġitali u jintuża biex jimmonitorja l-progress lejn il-miri diġitali. Tista’ wkoll tirreferi speċifikament għar- rapporti tal-pajjiżi

Pubblikazzjonijiet 2022

Ħarsa ġenerali grafika lejn ir-Repubblika Ċeka fid-DESI li turi klassifikazzjoni ta’ 19 u punteġġ ta’ 49.1

Pubblikazzjonijiet 2021

Pubblikazzjonijiet tal-2020

Pubblikazzjonijiet tal-2019

Pubblikazzjonijiet 2018

Ir-Rapport ta’ Progress Diġitali tal-Ewropa 2017 

Ir-rapport tal-Ewropa dwar il-Progress Diġitali (EDPR) jgħaqqad l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien ta’ politika speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu kont tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirku ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Profil EDPR tar-Repubblika Ċeka: Niżżel PDF (EN) jew Niżżel PDF (CS)

Skedi informattivi tal-EDPR dwar it-telekomunikazzjoni: Niżżel PDF (EN)

Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2017

Ir-Repubblika Ċeka tinsab fit-18-il post fid-DESI 2017. Meta mqabbel mas-sena l-oħra, il-pajjiż mexa ‘l quddiem fis-Servizzi Pubbliċi Diġitali u baqa’ stabbli fil-Kapital Uman, iżda aggrava l-klassifikazzjoni tiegħu f’dimensjonijiet oħra. Il-pajjiż għandu l-aħjar prestazzjoni fl-Integrazzjoni tat-Teknoloġiji Diġitali min-Negozji, l-aktar minħabba li ħafna SMEs ħaddnu l-kummerċ elettroniku. l-akbar sfida tal-pajjiż fil-qasam diġitali hija li jtejjeb l-użu tas-servizzi tal-internet, b’mod partikolari għall-gvern elettroniku u għal skopijiet ta’ divertiment u soċjali.

Profil Desi tar-Repubblika Ċeka: Niżżel il- profil sħiħ PDF (EN) jew iddawnlowdja s- sommarju PDF (CS)

Pubblikazzjonijiet 2016

Niżżel il-profil tal-pajjiż tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) bħala pdf (EN); sommarju pdf (SK)

Niżżel l-indikaturi ewlenin tal-pajjiż bħala preżentazzjoni bil-power point (EN)

Niżżel ir-rapport tal-pajjiż tar-Rapport Ewropew dwar il-Progress Diġitali (EDPR*) bħala pdf (EN) (SK)

Niżżel l-iskedi informattivi tat-telekomunikazzjoni tal-EDPR bħala pdf (EN)

*Ir-rapport tal-EDPR jgħaqqad l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien ta’ politika speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu kont tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirku ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-prestazzjoni tal-pajjiżi fid-diġitalizzazzjoni

Ir-rapporti tal-pajjiżi tad-Deċennju Diġitali tal-2023 jiddeskrivu kif kull Stat Membru qed jagħmel fir-rigward tal-punti kardinali tad-Deċennju Diġitali: Il-Ħiliet Diġitali, l-Infrastrutturi Diġitali, id-Diġitalizzazzjoni tan-Negozji u d-Diġitalizzazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi.

Ara Wkoll