Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

It-Telekomunikazzjoni fir-Rapport dwar l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Il-Kummissjoni ssegwi l-iżviluppi tas-swieq tat-telekomunikazzjoni f’kull pajjiż tal-UE, filwaqt li tirrapporta dwar l-investiment, ir-regolamentazzjoni u s-swieq.

Il-Kummissjoni Ewropea ilha timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tar-rapporti tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) mill-2014. Mill-2023, u f’konformità mal-Programm ta’ Politika dwar id-Deċennju Diġitali għall-2030, id- DESI issa huwa integrat fir-rapport dwar l-Istat tad-Deċennju Diġitali u jintuża biex jimmonitorja l-progress lejn il-miri diġitali. 

Abbażi tal-indikaturi ewlenin tal-konnettività tar-rapport, bħall-kopertura tan-netwerk, l-adozzjoni tal-broadband, u l-prezzijiet, il-kapitoli tat-Telekomunikazzjoni jirrapportaw dwar il-progress li sar mill-Istati Membri lejn soċjetà tal-gigabits, inkluża t-tranżizzjoni għan-netwerks 5G, u dwar l-iżviluppi ewlenin tas-suq u regolatorji, inkluż l-assenjazzjoni tal-ispettru u l-aċċess regolat. Mhux talli ma jkunux eżawrjenti, ikopru l-biċċa l-kbira tal-oqsma tas-suq u l-interess tal-utent finali, jiġifieri l-protezzjoni tal-konsumatur, in-newtralità tan-net, ir-roaming, il-komunikazzjonijiet ta’ emerġenza, u s-servizz universali. 

Il-kapitoli tat-Telekomunikazzjoni jikkombinaw l-evidenza kwantitattiva mill-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) ma’ żviluppi regolatorji speċifiċi għall-pajjiż. Huma jsegwu l-iżvilupp tas-swieq tat-telekomunikazzjoni ta’ kull Stat Membru u jipprovdu ċirku ta’ feedback importanti.

 

Tirrevedi s-sejbiet tal-kapitoli tat-Telekomunikazzjonijiet għall-2020

 

Arkivju dokumenti għas-snin preċedenti:

Qabel, il-kapitoli tat-telekomunikazzjoni kienu disponibbli bħala parti mill-profili tal-pajjiżi tar-Rapport Ewropew dwar il-Progress Diġitali (EDPR), bħala anness.

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2021

Il-Kummissjoni ppubblikat ir-riżultati tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) tal-2021, li jsegwi l-progress diġitali li sar fl-Istati Membri tal-UE f’oqsma ewlenin.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI)

Mill-2014 sal-2022, l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) ġabar fil-qosor l-indikaturi dwar il-prestazzjoni diġitali tal-Ewropa u segwa l-progress tal-pajjiżi tal-UE.

Ara Wkoll

Il-prestazzjoni tal-pajjiżi fid-diġitalizzazzjoni

Ir-rapporti tal-pajjiżi tad-Deċennju Diġitali tal-2023 jiddeskrivu kif kull Stat Membru qed jagħmel fir-rigward tal-punti kardinali tad-Deċennju Diġitali: Il-Ħiliet Diġitali, l-Infrastrutturi Diġitali, id-Diġitalizzazzjoni tan-Negozji u d-Diġitalizzazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi.