Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ħiliet u impjiegi diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea hija determinata li tindirizza d-diskrepanza fil-ħiliet diġitali u tippromwovi proġetti u strateġiji biex ittejjeb il-livell tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

    Persuna tittajpja fuq laptop

GETTY

L-Ewropej kollha jeħtieġu ħiliet diġitali biex jistudjaw, jaħdmu, jikkomunikaw, jaċċessaw is-servizzi pubbliċi online u jsibu informazzjoni affidabbli. Madankollu, ħafna Ewropej m’għandhomx ħiliet diġitali adegwati. L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) juri li 4 minn kull 10 adulti u kull persuna terza li taħdem fl-Ewropa m’għandhomx ħiliet diġitali bażiċi. Hemm ukoll rappreżentanza baxxa ta’ nisa fi professjonijiet u studji relatati mat-teknoloġija, b’wieħed minn kull 6 speċjalisti tal-ICT biss u 1 minn 3 gradwati fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) huma nisa.

Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet miri fl-aġenda Ewropea għall-ħiliet u fil-pjan ta’ azzjoni għall-edukazzjoni diġitali biex tiżgura li 70 % tal-adulti jkollhom ħiliet diġitali bażiċi sal-2025. Dawn l-inizjattivi għandhom l-għan li jnaqqsu l-livell ta’ dawk bejn it-13 u l-14-il sena li għandhom prestazzjoni baxxa fil-computing u l-litteriżmu diġitali minn 30 % (2019) għal 15 % fl-2030.

Il- Pjattaforma Ewropea għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali hija inizjattiva ġdida mnedija taħt il- Programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Joffri informazzjoni u riżorsi dwar il-ħiliet diġitali, kif ukoll opportunitajiet ta’ taħriġ u finanzjament.

Tagħrif ta’ sfond

Aktar minn 70 % tan-negozji qalu li n-nuqqas ta’ persunal b’ħiliet diġitali adegwati huwa ostaklu għall-investiment. L-Ewropa qed tiffaċċja wkoll nuqqas ta’ esperti diġitali li jistgħu jiżviluppaw teknoloġiji avvanzati għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha.

Ekonomija diġitali b’saħħitha mmexxija mill-Ewropej b’ħiliet diġitali hija vitali għall-innovazzjoni, it-tkabbir, l-impjiegi, u l-kompetittività Ewropea. It-tixrid tat-teknoloġiji diġitali qed ikollu impatt enormi fuq is-suq tax-xogħol u t-tip ta’ ħiliet meħtieġa fl-ekonomija u fis-soċjetà. Jeħtieġ li l-Istati Membri, in-negozji, il-fornituri tat-taħriġ, il-Kummissjoni Ewropea u organizzazzjonijiet oħra jaħdmu flimkien biex jindirizzaw id-diskrepanza fil-ħiliet diġitali.

Biex issegwi l-iżvilupp tat-tranżizzjoni diġitali u d-diskrepanza fil-ħiliet diġitali, il-Kummissjoni tippubblika DESI kull sena. Hija ssegwi l-prestazzjoni diġitali tal-Istati Membri f’oqsma differenti biex timmonitorja l-progress u tidentifika fejn huma meħtieġa aktar sforzi.

L-aħħar aħbarijiet

Id-deċennju Diġitali tal-2030: Il-Kummissjoni tadotta indikaturi biex timmonitorja t-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa u toħroġ gwida lill-Istati Membri

Illum, il-Kummissjoni adottat l-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs) biex tippermetti l-kejl tal-progress li sar fl-ilħuq tal-miri tad-Deċennju Diġitali tal-2030, u ħarġet gwida dwar kif l-Istati Membri jenħtieġ li jistrutturaw il-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tagħhom, biex jilħqu l-miri diġitali.

PRESS RELEASE |
L-istħarriġ tal-Ewrobarometru: L-Ewropej jemmnu li t-teknoloġiji diġitali se jkunu kruċjali fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum

Skont stħarriġ ġdid tal-Ewrobarometru li ħareġ illum, erbgħa minn kull ħames Ewropej jemmnu li t-teknoloġiji diġitali qed jikbru aktar importanti fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum u li l-Ewropa għandha tieħu aktar azzjoni biex tiżgura trasformazzjoni diġitali ta’ suċċess, u b’hekk tikkonferma l-viżjoni u l-politika tad-Deċennju Diġitali tal-Ewropa.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Ħiliet diġitali

L-UE żviluppat firxa ta’ politiki u inizjattivi biex iżżid il-ħiliet diġitali kemm fil-forza tax-xogħol kif ukoll fil-konsumaturi.

Ħarsa aktar fil-fond

It-tagħlim diġitali u l-ICT fl-edukazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li timmodernizza l-edukazzjoni u t-taħriġ billi tiffinanzja r-riċerka u l-innovazzjoni u tippromwovi t-teknoloġiji diġitali użati għat-tagħlim.

Inizjattivi għall-ħiliet diġitali

Il-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali u inizjattivi oħra jippromwovu l-eċċellenza fil-ħiliet diġitali f’organizzazzjonijiet, oqsma u pajjiżi differenti.

Kontenut relatat