Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Proposta għal Regolament dwar il-Privatezza Elettronika

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Regolament dwar il-Privatezza Elettronika għandha l-għan li ssaħħaħ il-fiduċja u s-sigurtà fid-dinja diġitali.

    It-twettiq tas-Suq Uniku Diġitali: Regoli ta’ privatezza aktar b’saħħithom għall-komunikazzjonijiet elettroniċi

Għaliex riforma tal-leġiżlazzjoni dwar il-Privatezza Elettronika?

Jeħtieġ li l-leġiżlazzjoni Ewropea tlaħħaq mal-pass mgħaġġel li bih is-servizzi bbażati fuq l-IT qed jiżviluppaw u jevolvu.

Il-Kummissjoni bdiet proċess kbir ta’ modernizzazzjoni tal-qafas tal-protezzjoni tad-data matul dawn l-aħħar ftit snin, li wassal għall-adozzjoni tar- Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR). Il-leġiżlazzjoni dwar il-Privatezza Elettronika jeħtieġ li tiġi adattata biex tiġi allinjata ma’ dawn ir-regoli l-ġodda.

Punti ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni adottat il-proposta għal Regolament dwar il-Privatezza Elettronika fl-2017. Fl-istess sena, il-Parlament Ewropew adotta rapport u ta l-mandat lir-rapporteur biex jibda negozjati interistituzzjonali. 

Il- proposta għal regolament dwar ir-regoli dwar il-Privatezza Elettronika għall-komunikazzjonijiet elettroniċi kollha tinkludi:

  • Parteċipanti ġodda: ir-regoli dwar il-privatezza fil-futur se japplikaw ukoll għal atturi ġodda li jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika bħal WhatsApp, Facebook Messenger u Skype. Dan se jiżgura li dawn is-servizzi popolari jiggarantixxu l-istess livell ta’ kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet bħall-operaturi tradizzjonali tat-telekomunikazzjoni.
  • Regoli aktar b’saħħithom: in-nies u n-negozji kollha fl-UE se jgawdu mill-istess livell ta’ protezzjoni tal-komunikazzjonijiet elettroniċi tagħhom permezz ta’ dan ir-regolament applikabbli direttament. In-negozji se jibbenefikaw ukoll minn sett wieħed ta’ regoli madwar l-UE.
  • Kontenut ta’ komunikazzjonijiet u metadata: il-privatezza hija garantita għall-kontenut u l-metadata tal-komunikazzjonijiet. Metadata — data li tiddeskrivi data oħra, bħall-awtur, id-data maħluqa u l-post— għandha komponent għoli ta’ privatezza u għandha tiġi anonimizzata jew imħassra jekk l-utenti ma jkunux taw il-kunsens tagħhom, sakemm id-data ma tkunx meħtieġa għall-kontijiet.
  • Opportunitajiet ġodda ta’ negozju: ladarba jingħata l-kunsens biex tiġi pproċessata d-data tal-komunikazzjonijiet, l-operaturi tradizzjonali tat-telekomunikazzjoni se jkollhom aktar opportunitajiet biex jipprovdu servizzi addizzjonali u jiżviluppaw in-negozji tagħhom. Pereżempju, jistgħu jipproduċu mapep tas-sħana li jindikaw il-preżenza ta’ individwi. Dawn jistgħu jgħinu lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-kumpaniji tat-trasport meta jiżviluppaw proġetti ġodda ta’ infrastruttura.
  • Regoli aktar sempliċi dwar il-cookies: id-dispożizzjoni tal-cookie, li rriżultat f’eċċess ta’ talbiet ta’ kunsens għall-utenti tal-internet, se tiġi ssimplifikata. Ir-regola l-ġdida se tkun aktar faċli għall-utent peress li s-settings tal-brawżer se jipprovdu mod faċli biex jaċċettaw jew jirrifjutaw il-cookies tal-intraċċar u identifikaturi oħra. Il-proposta tiċċara wkoll li mhu meħtieġ l-ebda kunsens għal cookies intrużivi mhux dwar il-privatezza li jtejbu l-esperjenza tal-internet, bħall-cookies biex wieħed jiftakar l-istorja tal-arti tax-xiri jew biex jingħadd in-numru ta’ viżitaturi tas-sit web. 
  • Protezzjoni kontra spam: din il-proposta tipprojbixxi komunikazzjonijiet elettroniċi mhux mitluba permezz ta’ email, SMS u magni tat-telefonati awtomatizzati. Skont il-liġi nazzjonali, in-nies jew ikunu protetti awtomatikament jew ikunu jistgħu jużaw lista do-not-call biex iwaqqfu telefonati kummerċjalizzazzjoni. Dawk li jċemplu fis-suq se jkollhom bżonn juru n-numru tat-telefon tagħhom jew jużaw prefiss speċjali li jindika telefonata ta’ kummerċjalizzazzjoni.
  • Infurzar aktar effettiv: l-infurzar tar-regoli dwar il-kunfidenzjalità fir-Regolament se jkun ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, li diġà huma inkarigati mir-regoli skont il-GDPR.

Il-proċess ta’ reviżjoni

Qabel it-tħejjija tal-proposta l-ġdida, il-Kummissjoni organizzat sensiela ta’ sessjonijiet ta’ ħidma mal-partijiet ikkonċernati u wettqet konsultazzjoni pubblika online. Rapport sħiħ tal-konsultazzjoni pubblika ġie ppubblikat u huwa disponibbli għall-pubbliku għal aktar informazzjoni.

F’Lulju 2016 sar stħarriġ biex jinġabru l-fehmiet taċ-ċittadini. Twettqet valutazzjoni tal-impatt, appoġġata minn studju, u l- abbozz ta’ regolament li rriżulta ġie adottat.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-privatezza diġitali

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jgħinu biex tiġi żgurata l-privatezza diġitali għaċ-ċittadini tal-UE.

Sir af aktar