Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Alleanza Ewropea għall-IA

L-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu ta’ politika miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti kkonċernata permezz ta’ avvenimenti regolari, konsultazzjonijiet pubbliċi u skambji ta’ forum online.

    Idejn umani u robotiċi jilħqu għal xulxin

X’inhi l-Alleanza tal-IA

Minn Ġunju 2018, il-Kummissjoni Ewropea hija involuta fi djalogu miftuħ maċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet tan-negozji u tal-konsumaturi, it-trade unions, l-akkademja, l-awtoritajiet pubbliċi u l-esperti, fil-qafas tal- Istrateġija tal-IA tagħha. Din l-Istrateġija għandha l-għan li tisfrutta bl-aħjar mod l-opportunitajiet offruti mill-IA u li tindirizza l-isfidi l-ġodda li ġġib magħha. Billi bdiet bħala forum online għad-diskussjonijiet, l-Alleanza tal-IA nbidlet f’komunità vibranti li matul dawn l-aħħar snin ikkontribwiet għal uħud mill-inizjattivi ta’ politika l-aktar importanti mnedija fil-qasam tal-IA.

Il-promozzjoni ta’ IA Affidabbli

L-Alleanza tal-IA inizjalment inħolqot biex tmexxi l-ħidma tal- Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali (HLEG tal-IA). Il- Linji Gwida dwar l-Etika tal-grupp kif ukoll ir- Rakkomandazzjonijiet dwar il-Politika u l-Investiment tiegħu kienu dokumenti importanti li ffurmaw il-kunċett ta’ IA Affidabbli, li kkontribwew għall- approċċ tal-Kummissjoni għall-IA. Dan ix-xogħol kien ibbażat fuq taħlita ta’ kontributi esperti u feedback immexxi mill-komunità.

Wara li għalqet il-mandat tal-HLEG dwar l-AI, il-komunità tal-Alleanza tal-AI tkompli tippromwovi IA Affidabbli billi tikkondividi l-aħjar prattiki fost il-membri u billi tgħin lill-iżviluppaturi tal-IA u ta’ partijiet ikkonċernati oħra japplikaw rekwiżiti ewlenin, permezz tal- għodda ALTAI — Lista ta’ Valutazzjoni prattika għal IA Affidabbli.

Nibnu l-Eċċellenza u l-Fiduċja fl-IA fl-Ewropa

Fi Frar 2020, il-Kummissjoni ppubblikat White Paper biex tippreżenta l-approċċ tagħha għal Ekosistema ta’ Eċċellenza u Fiduċja fl-IA. Id-dokument li fil-biċċa l-kbira tiegħu kien ispirat mill-ħidma tal-HLEG dwar l-AI, sar soġġett għal konsultazzjoni pubblika miftuħa. Wasluaktar minn 1215 -il kontribuzzjoni (inklużi 400 dokument ta’ pożizzjoni) permezz tal-kwestjonarju online u l-mezzi ta’ komunikazzjoni tal-Alleanza tal-IA.  Ġew organizzati serje ta’ laqgħat u round tables ma’ esperti tal-IA biex tissaħħaħ din il-viżjoni bil-fehmiet soċjetali, ekonomiċi u xjentifiċi kollha. B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il- Proposta tagħha għal Regolament li jistabbilixxi regoli armonizzati dwar l-IA u l- Pjan Ikkoordinat rivedut dwar l-IA, f’April 2021.

L-Assemblej Komunitarji u l-Avvenimenti tal-IA

Il-membri tal-Alleanza Ewropea għall-IA jiltaqgħu ma’ esperti, partijiet ikkonċernati u atturi internazzjonali fil-qasam ta’ Ai, f’avvenimenti regolari. Mit-tnedija tal-forum, dawn l-avvenimenti laqqgħu flimkien medja ta’ 500 (fil-persuna) sa 1000 parteċipant (virtwali) fuq bażi annwali.

“L-Eċċellenza u l-Fiduċja Ewropej fid-dinja” u “Inressqu r-Regolamentazzjoni tal-IA ‘l quddiem” kienu żewġ avvenimenti oħra organizzati f’Marzu u f’Ġunju 2022. L-avvenimenti involvew lill-komunità tal-IA fid-diskussjoni ta’ aspetti ta’ IA Affidabbli, fil-kuntesti tas- sensibilizzazzjoni internazzjonali tal -UE u l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri rispettivament.

Ir-Raba’ Assemblea tal-Alleanza tal-IA u avvenimenti oħra ddedikati għal oqsma ta’ politika speċifiċi tal-Pjan Ikkoordinat dwar l-AI rivedut u l-Att dwar l-AI li jmiss huma ppjanati għall-2023.

X’inhu fiha għalija?

Peress li hija komunità online miftuħa, l-Alleanza tal-IA tipprovdi lil kulħadd b’aċċess liberu għad-dokumenti u r-riżorsi rilevanti għal aspetti ta’ politika differenti tal-IA.

Taqsima ddedikata għall-aħbarijiet u l-avvenimenti żżomm lill-membri infurmati dwar il-laqgħat u l-avvenimenti li ġejjin li l-Kummissjoni qed torganizza jew tipparteċipa. Il-Membri jistgħu wkoll jaqsmu l-avvenimenti tagħhom stess fuq il-pjattaforma.

Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar il-komunità tal-Alleanza tal-IA. 

Kif tirreġistra għall-Alleanza tal-IA?

L-Alleanza Ewropea għall-IA hija ospitata fuq il- pjattaforma tal-Futurium tal-UE u hija aċċessibbli liberament għal kulħadd. Sabiex issir membru tal-Alleanza Ewropea għall-IA, tista’ ssegwi dawn il-passi:

  1. Oħloq kont tal-EU login
  2. Imla l-formola biex issir membru tal-Alleanza Ewropea għall-IA 

Jekk jogħġbok innota li dan il-proċess jista ‘jieħu xi żmien. Ladarba r-reġistrazzjoni tiegħek tiġi vvalidata, tirċievi notifika bl-email. Imbagħad tkun tista’ taċċessa l- Alleanza Ewropea tal-IA u tibda tikkontribwixxi.

F’każ li tiltaqa’ ma’ diffikultajiet meta tirreġistra, jekk jogħġbok ikkuntattja lit- tim tal-Futurium.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

L-approċċ tal-UE għaċ-ċentri tal-intelliġenza artifiċjali dwar l-eċċellenza u l-fiduċja, bil-għan li tingħata spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiġu żgurati s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

Ara Wkoll

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jaġixxi fuq strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.