Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Premjijiet Ewropej għall-Broadband: proġetti ta’ implimentazzjoni tal-broadband

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband huma avveniment li jirrikonoxxi proġetti eċċellenti għall-implimentazzjoni tal-broadband fl-Ewropa u jenfasizza infrastrutturi ta’ suċċess.

    Premjijiet Ewropej għall-Broadband
fix-empty

 

Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

It-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030 tiddependi fuq l-għoti ta’ aċċess liċ-ċittadini għal konnettività tal-gigabits u servizzi 5G. Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 se jenfasizzaw il-proġetti li jwassluna għad-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti kollha avvanzati fl-implimentazzjoni, kbar jew żgħar, rurali jew urbani, privati jew pubbliċi, lokali, reġjonali, nazzjonali jew multinazzjonali, u li jkopru t-teknoloġiji kollha huma mistiedna japplikaw għall-premjijiet.

l-iskadenza tal-applikazzjoni hija l- 15 ta’ Settembru 2023, 16:00 CET. Ir-rebbieħa se jirċievu l-Premju tal-Broadband tal-UE f’Ċerimonja tal-Premjijiet ippjanata għall-21 ta’ Novembru 2023 fi Brussell, u se jintwerew mill-Kummissjoni Ewropea fil-midja u fis-siti web.

Niżżel il- formola tal-applikazzjoni, il-gwida għall-applikanti u ċċekkja aktar dettalji dwar il-kategoriji tal-għoti.

Edizzjonijiet preċedenti tal-premjijiet

Għandek issib aktar informazzjoni dwar l-edizzjonijiet preċedenti tal-premjijiet, il-finalisti u r-rebbieħa fl- arkivju tal-Premjijiet Ewropej tal-Broadband.

Aktar informazzjoni u appoġġ

Helpdesk Ewropew tal-Premjijiet tal-Broadband f’atene KOM

Tel: + 49 341 962103 19

E-mail: broadband@atenekom.eu

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għall-introduzzjoni tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa lin-negozji, lill-maniġers tal-proġetti u lill-awtoritajiet tal-UE fiż-żieda tal-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Ara Wkoll

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

l-Att dwar l-Infrastruttura ta’ Gigabits

l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits (GIA) iwieġeb għall-ħtiġijiet dejjem jikbru għal konnettività aktar rapida, affidabbli u intensiva fid-data, u jissostitwixxi d-Direttiva tal-2014 dwar it-Tnaqqis tal-Ispiża tal-Broadband.