Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Premjijiet Ewropej għall-Broadband: proġetti ta’ implimentazzjoni tal-broadband

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband huma avveniment li jirrikonoxxi proġetti eċċellenti għall-implimentazzjoni tal-broadband fl-Ewropa u jenfasizza infrastrutturi ta’ suċċess.

European Commission

European Broadband Awards 2023

fix-empty

 

It-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030 tiddependi fuq l-għoti ta’ aċċess liċ-ċittadini għal konnettività tal-gigabits u servizzi 5G. Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband jenfasizzaw il-proġetti li jwassluna fid-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti kollha avvanzati fl-implimentazzjoni, kbar jew żgħar, rurali jew urbani, privati jew pubbliċi, lokali, reġjonali, nazzjonali jew multinazzjonali, u li jkopru t-teknoloġiji kollha huma mistiedna japplikaw għall-premjijiet.

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband huma sospiżi għall-2024, u dan jippermetti mument ta’ riflessjoni kruċjali biex inħejju għat-tnedija mill-ġdid tagħhom b’approċċ imġedded. Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband huma mistennija li jerġgħu jibdew b’approċċ ġdid fl-2025. Aktar informazzjoni dwar l-edizzjoni l-ġdida tal-EBA se tiġi kkomunikata fuq din il-paġna web fi żmien debitu.

Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

l-iskadenza tal-applikazzjoni għall-premjijiet tal-2023 kienet il-15 ta’ Settembru. Wara reviżjoni bir-reqqa, il- ġurija għażlet 14-il finalist li għamlu differenza fil-forniment tal-Ewropa bl-internet broadband. Il- ħames rebbieħa tħabbru u rċevew il-Premjijiet tal-Broadband tal-UE f’ Ċerimonja tal -Premjijiet fl-21 ta’ Novembru 2023 fi Brussell. Il-finalisti u r-rebbieħa se jintwerew mill-Kummissjoni Ewropea f’avvenimenti, fil-midja u fil-websajts.

Iċċekkja l-fuljett li jippreżenta l-14-il proġett finalist u rebbieħa li eċċellaw fil-provvista tal-konnettività tal-broadband u juru prattiki tajbin li jistgħu jservu bħala mudelli siewja għal proġetti oħra biex jitgħallmu u jirreplikaw madwar l-Ewropa. Niżżel il- formola tal-applikazzjoni, il-gwida għall-applikanti u ċċekkja aktar dettalji dwar il-kategoriji tal-għoti.

Edizzjonijiet preċedenti tal-premjijiet

Għandek issib aktar informazzjoni dwar l-edizzjonijiet preċedenti tal-premjijiet, il-finalisti u r-rebbieħa fl- arkivju tal-Premjijiet Ewropej tal-Broadband.

Aktar informazzjoni u appoġġ

Helpdesk Ewropew tal-Premjijiet tal-Broadband f’atene KOM

Tel: + 49 341 962103 19

E-mail: broadband@atenekom.eu

l-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
l-UE39 tilħaq kopertura FTTH/B ta’ 70 % skont it-TTFH Council Europe

Skont il-Panorama tas-Suq tal-Fibra għad-Dar/Bini (FTTTH/B), l-UE39 (is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, 4 pajjiżi tal-KSI, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija) laħqu rata ta’ kopertura FTTH/B ta’ 70 %, għaddew 244 miljun dar u 121 miljun abbonat FTTH/B minn Settembru 2023.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għall-introduzzjoni tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa lin-negozji, lill-maniġers tal-proġetti u lill-awtoritajiet tal-UE fiż-żieda tal-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Ara Wkoll

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

l-Att dwar l-Infrastruttura ta’ Gigabits

l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits (GIA) iwieġeb għall-ħtiġijiet dejjem jikbru għal konnettività aktar rapida, affidabbli u intensiva fid-data, u jissostitwixxi d-Direttiva tal-2014 dwar it-Tnaqqis tal-Ispiża tal-Broadband.