Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Grupp ta’ esperti ta’ livell għoli dwar l-intelliġenza artifiċjali

Il-Kummissjoni Ewropea ħatret grupp ta’ esperti biex jipprovdu pariri dwar l-istrateġija tal-intelliġenza artifiċjali tagħha.

    Idejn umani u robotiċi jilħqu għal xulxin

Riżultati

Matul l-ewwel sena tal-mandat tiegħu, il-grupp ta’ esperti ta’ livell għoli dwar l-intelliġenza artifiċjali (HLEG tal-IA) ħadem fuq żewġ riżultati ewlenin:

Li jista’ jinkiseb 1: Linji Gwida dwar l-Etika għal IA Affidabbli

Id-dokument jippreżenta approċċ iċċentrat fuq il-bniedem dwar l-IA u jelenka 7 rekwiżiti ewlenin li s-sistemi tal-IA għandhom jissodisfaw sabiex ikunu affidabbli.

Li jista’ jinkiseb 2: Rakkomandazzjonijiet ta’ Politika u Investiment għal IA Affidabbli

Filwaqt li jibni fuq l-ewwel riżultat tagħha, il-grupp ressaq 33 rakkomandazzjoni biex jiggwidaw IA affidabbli lejn is-sostenibbiltà, it-tkabbir, il-kompetittività u l-inklużjoni. Fl-istess ħin, ir-rakkomandazzjonijiet se jagħtu s-setgħa, jibbenefikaw u jipproteġu liċ-ċittadini Ewropej. 

Ir-riżultati tal-ħidma tal-HLEG dwar l-AI ġew ippreżentati fl- ewwel Assemblea Ewropea tal-IA f’Ġunju 2019. Wara l-Assemblea, il-Kummissjoni Ewropea estendiet il-mandat tal-grupp għal sena oħra. Dan il-mandat estiż ippermetta lill-grupp iżid il-ħidma tiegħu u jippilota l-Linji Gwida dwar l-Etika għal IA Affidabbli. Il-mandat tal-HLEG dwar l-IA ntemm f’Lulju 2020 bil-preżentazzjoni ta’ żewġ riżultati tanġibbli oħra:

Li jista’ jingħata 3: Il- Lista ta’ Valutazzjoni finali għal IA Affidabbli (ALTAI) 

Għodda prattika li tittraduċi l-Linji Gwida dwar l-Etika f’lista ta’ kontroll ta’ awtovalutazzjoni aċċessibbli u dinamika. Il-lista ta’ kontroll tista’ tintuża mill-iżviluppaturi u l-implimentaturi tal-IA li jixtiequ jimplimentaw ir-rekwiżiti ewlenin. Din il-lista l-ġdida hija disponibbli bħala għodda prototipa bbażata fuq il-web u f’format PDF.

Riżultat 4: Kunsiderazzjonijiet Settorjali dwar ir-Rakkomandazzjonijiet dwar il-Politika u l-Investiment

Id-dokument jesplora l-implimentazzjoni possibbli tar-rakkomandazzjonijiet, ippubblikati preċedentement mill-grupp, fi tliet oqsma speċifiċi ta’ applikazzjoni: Is-Settur Pubbliku, il-Kura tas-Saħħa u l-Manifattura u l-Internet tal-Oġġetti.

AI HLEG u l-Alleanza Ewropea għall-IA

Il-ħidma ġenerali tal-HLEG dwar l-IA kienet ċentrali għall-iżvilupp tal-approċċ tal-Kummissjoni għall-Intelliġenza Artifiċjali. Il-kunċett ta’ affidabbiltà u s-7 rekwiżiti ewlenin, introdotti mil-Linji Gwida dwar l-Etika qed jiggwidaw il-passi leġiżlattivi li jmiss fl-IA.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp servew bħala riżorsi għal inizjattivi ta’ tfassil ta’ politika meħuda mill-Kummissjoni u l-Istati Membri tagħha. Fost dawk l-inizjattivi, kien hemm il- Komunikazzjoni dwar il-Bini tal-Fiduċja fl-Intelliġenza Artifiċjali Ċentrika Umana, il- White Paper dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: approċċ Ewropew għall-eċċellenza u l-fiduċja u l- pjan Ikkoordinat aġġornat dwar l-IA.

L-HLEG dwar l-AI ħadem mill-qrib mal-komunità Ewropea tal-partijiet ikkonċernati tal-IA permezz tal-Alleanza tal-IA. L-Alleanza Ewropea għall-IA hija forum online b’aktar minn 4000 membru li jirrappreżentaw l-akkademja, in-negozju u l-industrija, is-soċjetà ċivili, iċ-ċittadini tal-UE u dawk li jfasslu l-politika.

Il-membri tal-Alleanza tal-IA offrew feedback dettaljat għal-Linji Gwida dwar l-Etika għal IA Affidabbli. Barra minn hekk, sett ta’ materjali bħal dokumenti ta’ politika, dokumenti akkademiċi u diskussjonijiet ippubblikati fuq il-forum, għenu biex jiġu definiti r-riżultati l-oħra tal-HLEG tal-IA.

Fl- ewwel Assemblea tal-Alleanza Ewropea tal-IA, 500 membru tal-forum iltaqgħu f’avveniment dirett li involva lill-komunità f’forniment ta’ feedback dirett għall-proċess tat-tfassil tal-politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-IA. Għalkemm l-HLEG dwar l-IA temm il-mandat tiegħu f’Lulju 2020, il-komunità tal-Alleanza tal-IA kompliet l-attività tagħha.

F’Ottubru 2020 aktar minn 1900 parteċipant ingħaqdu online mat- tieni Assemblea Ewropea tal-Alleanza tal-IA biex jiddiskutu s-sejbiet ewlenin tal-Konsultazzjoni Pubblika dwar il-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u l-perspettivi futuri fil-bini ta’ approċċ Ewropew ta’ eċċellenza u fiduċja fl-IA.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

L-approċċ tal-UE għaċ-ċentri tal-intelliġenza artifiċjali dwar l-eċċellenza u l-fiduċja, bil-għan li tingħata spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiġu żgurati s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

Ara Wkoll

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jaġixxi fuq strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

L-Alleanza Ewropea għall-IA

L-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu ta’ politika miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti kkonċernata permezz ta’ avvenimenti regolari...