Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku fil-Lussemburgu

Din il-paġna tagħti s-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Imblukkar Ġeografiku fil-Lussemburgu, u l-punti ta’ kuntatt lokali.

h2>Korp ta’ Infurzar 

Assistenza lill-Korpi tal-Konsumatur

Miżuri applikabbli għall-ksur

Azzjoni għal inġunzjoni quddiem il-Qrati Kummerċjali

Sanzjoni ta’ EUR 251 sa 120,000 f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ inġunzjoni

Il-Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’ application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modfiant les règlements (CE) Nru 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la Direttiva 2009/22/KE, publièé dans Mémorial A — Nru 445 tat-28 ta’ Ġunju 2019.

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli tal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikati, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

Ara Wkoll