Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ġestjoni tad-data dwar is-saħħa

Il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni u Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar it-Trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura biex tingħata spinta lill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea.

    Tabib bl-użu tal-pillola

Id-data dwar is-saħħa u l-ġestjoni tad-data huma kruċjali fir-rigward tal-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini u l-bini ta’ soċjetà aktar b’saħħitha.

Aċċess sigur għad-data dwar is-saħħa

L-ewwel prijorità tal-Komunikazzjoni dwar it-Trasformazzjoni Diġitali tas-Saħħa u l-Kura fis-Suq Uniku Diġitali tiffoka fuq l-aċċess sikur taċ-ċittadini għad-data dwar is-saħħa tagħhom, inkluż meta jkunu barra minn pajjiżhom. L-għan huwa li jkun possibbli għaċ-ċittadini li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jaċċessaw id-data dwar is-saħħa tagħhom madwar l-UE, inkluż, fost l-oħrajn, l-interoperabbiltà tas-sistemi tar-Rekords Elettroniċi tas-Saħħa (EHR).

Mediċina personalizzata

It-tieni prijorità tal-Komunikazzjoni tenfasizza l-importanza tal-mediċina personalizzata permezz ta’ infrastruttura tad-data Ewropea kondiviża. Ir-riċerkaturi u professjonisti oħra għandhom jiġbru flimkien ir-riżorsi bħad-data, l-għarfien espert, il-kapaċitajiet tal-informatika tal-ipproċessar u l-ħżin għal prevenzjoni aħjar tas-saħħa, u dijanjożi u trattament aktar rapidi u personalizzati. Sabiex jinkiseb dan, l-awtoritajiet u partijiet ikkonċernati oħra jikkondividu d-data u l-infrastruttura għall-prevenzjoni u r-riċerka u t-trattament personalizzat tal-mediċina.

Għoti ta’ setgħa liċ-ċittadini

It-tielet prijorità hija mmirata lejn l-emanċipazzjoni taċ-ċittadini, b’għodod diġitali għall-feedback tal-utenti u l-kura ċċentrata fuq il-persuna. Dan jagħti s-setgħa lin-nies biex jieħdu ħsieb saħħithom, jistimolaw il-prevenzjoni, u jippermettu feedback u interazzjoni bejn l-utenti u l-fornituri tal-kura tas-saħħa.

Titjib fir-riċerka u t-trattament

L-aċċess għad-data dwar il-kura tas-saħħa jgħin lir-riċerkaturi jipproduċu testijiet aktar preċiżi u aktar rapidi fuq il-mediċini li għandhom jitnedew fis-suq. Għall-esammple, il- proġett AirPROM iffinanzjat mill-UE għen biex tiġi żviluppata pillola rivoluzzjonarja kontra l-ażma, bl-użu ta’ mudelli diġitali tal-passaġġi tal-arja biex jitbassru kemm il-progressjoni tal-marda kif ukoll ir-rispons għat-trattament. Ir-riċerka u l-iżvilupp tal-pillola kienet ħafna aktar mgħaġġla u aktar effiċjenti min-normal. Huwa stmat li ġew salvati madwar 20 sena.

Permezz tal-użu tal-big data, ir-riċerkaturi jistgħu jgħinu lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u lil dawk li jfasslu l-politika tas-saħħa biex jidentifikaw, jissimulaw, jagħżlu u jimmonitorjaw l-effettività ta’ trattamenti attwali u ġodda. Eżempji ta’ proġetti huma:

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

is-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tipprovdi liċ-ċittadini b’aċċess għal servizzi diġitali sikuri u ta’ kwalità għolja fis-saħħa u l-kura.

Ara Wkoll

Inizjattiva Ewropea Virtwali tat-Tewmin Uman

l-Inizjattiva Ewropea Virtwali tat-Tewmin Uman hija qafas tal-UE li jappoġġa l-ħolqien u l-adozzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ soluzzjonijiet virtwali ta’ tewmin uman fis-saħħa u l-kura.

esperti tas-Saħħa elettronika

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot żewġ gruppi ta’ esperti li jaħdmu fuq is-Saħħa elettronika: il-Grupp tal-Partijiet Interessati tas-Saħħa elettronika u Task Force tas-Saħħa elettronika temporanja.