Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għall-Midja u l-Awdjoviżiv

Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Midja u l-Awdjoviżiv (MAAP) għandu l-għan li jagħti spinta lill-midja Ewropea u jgħin biex tinżamm l-awtonomija kulturali u teknoloġika Ewropea fid-Deċennju Diġitali.

  Mara wieqfa quddiem skrins differenti li joffru kontenut ta’ streaming

Il- Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Midja u l-Awdjoviżiv jiffoka fuq is-settur tal-midja tal-aħbarijiet — l-istampa stampata u onlajn, ir-radju u s-servizzi awdjoviżivi — u s-settur tad-divertiment awdjoviżiv — iċ-ċinema, it-televiżjoni, l-istreaming tal-vidjo, il-logħob tal-kompjuter u formati innovattivi bħall-esperjenzi tar-realtà virtwali.

Dawn iż-żewġ setturi qed jiffaċċjaw xejriet u sfidi importanti li aċċelleraw bil-kriżi tal-COVID-19. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni Ewropea se tgħin lill-midja tal-Ewropa mhux biss biex tkun reżiljenti iżda wkoll biex tibqa’ kompetittiva fil-livelli Ewropej u globali, billi tgħaqqad l-investiment ma’ azzjonijiet ta’ politika.

Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-Komunikazzjoni hija mibnija madwar tliet temi u għaxar azzjonijiet:

 1. Irkupru: li jgħin lill-kumpaniji awdjoviżivi u tal-midja jegħlbu l-maltempata attwali u jipprovdu likwidità u appoġġ finanzjarju billi:
  • l-għoti ta’ għodda interattiva biex il-kumpaniji Ewropej tal-midja awdjoviżiva u tal-aħbarijiet jingħataw gwida dwar sorsi differenti ta’ appoġġ mill-UE;
  • tingħata spinta lill-investiment biex jitrawmu l-produzzjoni u d-distribuzzjoni awdjoviżiva Ewropej billi jissaħħaħ l-investiment ta’ ekwità f’dan il-qasam;
  • it-tnedija ta’ inizjattiva ‘NEWS’, li se tiġbor flimkien azzjonijiet u appoġġ għall-industrija tal-midja tal-aħbarijiet. 
 2. Trasforma: li jiġu indirizzati kwistjonijiet strutturali billi l-industrija tingħata għajnuna biex tiffaċċja t-tranżizzjonijiet doppji ekoloġiċi u diġitali fil-kuntest ta’ kompetizzjoni globali ħarxa. Dan se jinkiseb billi:
  • il-ħolqien ta’ “spazju tad-data tal-midja” Ewropew, biex jappoġġa lill-kumpaniji tal-midja fil-kondiviżjoni tad-data u fl-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet innovattivi;
  • it-trawwim ta’ koalizzjoni industrijali Ewropea virtwali u awmentata (VR/AR) — biex tgħin lill-midja tal-UE tibbenefika mill-avvanz ta’ din il-midja immersiva;
  • tgħin lill-industrija ssir newtrali għall-klima sal-2050 billi tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki, u tpoġġi enfasi aktar qawwija fuq is-sostenibbiltà ambjentali f’Ewropa Kreattiva MEDIA. 
 3. Jippermettu u jagħtu s-setgħa: li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li jippermettu aktar innovazzjoni fis-settur, filwaqt li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi reali, u li ċ-ċittadini jingħataw is-setgħa li jaċċessaw il-kontenut b’mod aktar faċli u jieħdu deċiżjonijiet infurmati billi:
  • it-tnedija ta’ djalogu mal-industrija awdjoviżiva biex jintlaħaq qbil dwar passi konkreti biex jittejbu l-aċċess għall-kontenut awdjoviżiv u d-disponibbiltà tiegħu madwar l-UE;
  • it-trawwim tat-talent medjatiku Ewropew permezz tal-mentoraġġ u t-taħriġ, kif ukoll it-tfittix u l-appoġġ ta’ negozji tal-midja Ewropej promettenti;
  • it-tisħiħ tal-litteriżmu medjatiku, immirat lejn l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini, b’sett ta’ għodod u linji gwida għall-Istati Membri rigward l-obbligi l-ġodda tal-litteriżmu medjatiku tal-AVMSD, u l-appoġġ għall-ħolqien ta’ servizzi alternattivi indipendenti ta’ aggregazzjoni tal-aħbarijiet li kapaċi joffru sett divers ta’ sorsi ta’ informazzjoni aċċessibbli;
  • it-tisħiħ tal-qafas ta’ kooperazzjoni fost ir-regolaturi tal-midja Ewropej fi ħdan il-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (ERGA).

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Is-servizzi tal-Kummissjoni jiffirmaw arranġamenti amministrattivi mar-regolaturi tal-media Franċiżi u Irlandiżi biex jappoġġaw l-infurzar tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Is-servizzi tal-Kummissjoni ffirmaw arranġamenti amministrattivi mar-regolaturi tal-media ta’ Franza (Autorité de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) u l-Irlanda (Coimisiún na Meán), biex jappoġġaw is-setgħat superviżorji u ta’ infurzar tagħha skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Servizzi awdjoviżivi u tal-midja

Illum nistgħu naraw il-programmi favoriti tagħna mhux biss fuq it-TV, iżda wkoll fuq l-internet. Dawn l-indikazzjonijiet huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku.

Ħarsa aktar fil-fond

Il-‘Inizjattiva l-Ġdida’

Ambjent tal-midja ħieles, vijabbli u pluralistiku huwa essenzjali biex iċ-ċittadini jinżammu infurmati, biex tinżamm is-setgħa li jagħtu rendikont, u biex jissaħħu s-soċjetajiet miftuħa u demokratiċi.

Ara Wkoll

Konverġenza tal-Midja

It-trasformazzjoni tax-xenarju tal-midja awdjoviżiva toffri l-potenzjal għal esperjenzi u opportunitajiet ġodda. Hija tqajjem ukoll ħafna mistoqsijiet għalina.

Il-Forum Ewropew tal-Films

Il-Forum Ewropew tal-Films huwa pjattaforma għal djalogu strutturat bejn dawk li jfasslu l-politika u l-partijiet interessati fis-settur awdjoviżiv.