Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-litteriżmu medjatiku

Il-litteriżmu medjatiku qatt ma kien importanti daqs kemm hu llum. Dan jippermetti liċ-ċittadini ta’ kull età jinnavigaw l-ambjent modern tal-aħbarijiet u jieħdu deċiżjonijiet infurmati.

    Nies bilwieqfa f’ringiela li taqra fuq laptops, gazzetti, telefowns, tablets, li juru l-ħtieġa għal-litteriżmu medjatiku irrispettivament mill-persuna jew l-apparat

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Il-litteriżmu medjatiku jikkonċerna metodi differenti tal-midja u tad-distribuzzjoni. Hija ħila kruċjali għaċ-ċittadini kollha irrispettivament mill-età, peress li tagħtihom is-setgħa u tqajjem l-għarfien tagħhom. Jgħin ukoll fil-ġlieda kontra l-effetti tal-kampanji ta’ diżinformazzjoni u tal-aħbarijiet foloz li jinfirxu permezz tal-midja diġitali.

Id-Direttiva dwar is- Servizzi tal-Media Awdjoviżiva (AVMSD) li ġiet riveduta dan l-aħħar issaħħaħ ir-rwol tal-litteriżmu medjatiku. Dan jirrikjedi li l-Istati Membri jippromwovu miżuri li jiżviluppaw ħiliet fil-litteriżmu medjatiku (l-Artikolu 33a).

L-AVMSD riveduta tobbliga wkoll lill-pjattaformi ta’ video-sharing biex jipprovdu miżuri u għodod effettivi dwar il-litteriżmu medjatiku. Dan huwa rekwiżit kruċjali minħabba r-rwol ċentrali li dawn il-pjattaformi għandhom fl-għoti ta’ aċċess għal kontenut awdjoviżiv. Il-pjattaformi huma meħtieġa wkoll li jżidu l-għarfien tal-utenti dwar dawn il-miżuri u l-għodod (l-Artikolu 28b).

Grupp ta’ Esperti

Il-Kummissjoni Ewropea tlaqqa’ flimkien il-partijiet interessati fil-litteriżmu medjatiku fi grupp ta’ esperti dwar il-litteriżmu medjatiku. Dan il-grupp jiltaqa’ kull sena biex:

  • jidentifika, jiddokumenta u jestendi l-prattiki tajba fil-qasam tal-litteriżmu medjatiku;
  • jiffaċilitaw in-netwerking bejn il-partijiet interessati differenti;
  • tesplora modi ta’ koordinazzjoni tal-politiki tal-UE, programmi ta’ appoġġ u inizjattivi ta’ litteriżmu medjatiku.

Il-Ġimgħa Ewropea tal-Litteriżmu Medjatiku

Livell għoli ta’ litteriżmu medjatiku huwa fattur ewlieni biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati fl-era diġitali. Il-litteriżmu medjatiku huwa prerekwiżit għal demokrazija vibranti u moderna. Il-Ġimgħa Ewropea tal-Litteriżmu Medjatiku hija inizjattiva mill-Kummissjoni Ewropea biex tippromwovi l-ħiliet u l-proġetti tal-litteriżmu medjatiku madwar l-UE. Il-partijiet interessati fil-litteriżmu medjatiku fil-livell nazzjonali huma mħeġġa jorganizzaw l-avvenimenti tagħhom stess matul jew madwar din il-ġimgħa, biex jiċċelebraw u jiddiskutu l-litteriżmu medjatiku. 

Il- Ġimgħa Ewropea inawgurali tal-Litteriżmu tal-Midja saret fl-2019. 

Ara r-repożitorju tal-avveniment.

Il-Premjijiet Ewropej għal-Litteriżmu Medjatiku

Bħala parti mill-Ġimgħa Ewropea tal-Litteriżmu Medjatiku, il-Kummissjoni Ewropea fetħet sejħa għal applikazzjonijiet minn proġetti ta’ ispirazzjoni u li jħallu impatt fil-qasam tal-litteriżmu medjatiku. L-aħjar applikanti se jiġu mistiedna Brussell biex jikkompetu għal tliet premjijiet fil-konferenza ta’ livell għoli tal-Ġimgħa Ewropea tal-Litteriżmu Medjatiku.

Ara r-riżultati tal-Premjijiet għal-Litteriżmu Medjatiku

L-aħħar aħbarijiet

Rapporti nazzjonali dwar miżuri ta’ litteriżmu medjatiku skont id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva 2020–2022

L-Istati Membri rrappurtaw dwar miżuri nazzjonali biex jippromwovu u jiżviluppaw ħiliet fil-litteriżmu medjatiku.

REPORT / STUDY |
Mekkaniżmi li jsawru l-Midja Soċjali u l-Impatt tagħhom fuq is-Soċjetà — Rapport dwar l-Istat tal-Arti fir-Riċerka

Għadna ‘l bogħod milli jkollna fehim sħiħ tad-dinamika li permezz tagħha l-informazzjoni tinfirex fuq il-midja diġitali. Il-midja soċjali biddlet il-mod kif naċċessaw, nipproduċu u naqsmu l-informazzjoni, u biddlet il-midja tradizzjonali tal-massa f’sistema ta’ networks ta’ komunikazzjoni orizzontali interkonnessi. In-network dinji, ħieles u ugwali immaġinat, imwiegħed fil-bidu tal-era tal-internet u tal-midja soċjali, sar ċibersfera bbażata fuq is-software, xprunata minn interessi ekonomiċi u ġeopolitiċi. Dan il-fatt biddel b’mod sinifikanti l-mod kif jitwassal u jinfirex il-kontenut, u

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-media

l-Unjoni Ewropea ssostni l-libertà u l-pluraliżmu tal-media bħala pilastri tad-demokrazija moderna u faċilitaturi ta’ dibattitu ħieles u miftuħ.

Ara Wkoll

Azzjonijiet Multimedjali

l-azzjonijiet multimedjali tal-UE għandhom l-għan li jsaħħu r-rappurtar tal-aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE mill-perspettivi Ewropej.

l-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni online biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri Ewropej u tas-sistemi demokratiċi.