Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strateġija Ewropea għal internet aħjar għat-tfal (BIK+)

Il-parteċipazzjoni diġitali, l-emanċipazzjoni u l-protezzjoni bbilanċjati b’mod fin fl-istrateġija Ewropea l-ġdida għal internet aħjar għat-tfal (BIK+).

    grafika tat-tfal jużaw laptop fil-quddiem, teenager fl-isfond bl-użu tat-telefon ċellulari

L- istrateġija l-ġdida għal internet aħjar għat-tfal (BIK+), adottata fil-11 ta’ Mejju 2022, se tiżgura li t-tfal ikunu protetti, rispettati u mogħtija s-setgħa online fid-Deċennju Diġitali l-ġdid, f’konformità mal- Prinċipji Diġitali Ewropej. Verżjoni adattata għat-tfal tal -Istrateġija BIK+ hija disponibbli wkoll. Din l-istrateġija l-ġdida tibni fuq l-ewwel Strateġija Ewropea għal Internet Aħjar għat-Tfal (BIK).  Peress li nbidlet teknoloġikament u fil-leġiżlazzjoni tal-UE mill-2012, hemm kompendju ta’ leġiżlazzjoni rilevanti disponibbli.

BIK+ jirrifletti l -kontribuzzjonijiet ta’ firxa wiesgħa ta’ fehmiet, primarjament dawk tat-tfal. It-tfal se jkunu involuti fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tagħha.

Il-viżjoni tagħna hija għal servizzi diġitali adattati għall-età, b’kull tifel u tifla fl-Ewropa jkunu protetti, mogħtija s-setgħa u rispettati online, u ħadd ma jitħalla jibqa’ lura.

BIK+, inizjattiva ewlenija tas- Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, jipproponi azzjonijiet madwar tliet pilastri:

  1. esperjenzi diġitali sikuri għall- protezzjoni tat-tfal minn kontenut, kondotta, kuntatt u riskji online dannużi u illegali bħala konsumaturi żgħażagħ u biex jittejjeb il-benesseri tagħhom online permezz ta’ ambjent diġitali sikur u adattat għall-età, maħluq b’mod li jirrispetta l-aħjar interessi tat-tfal;
  2. l-awtonomizzazzjoni diġitali sabiex it-tfal kollha, anke dawk f’sitwazzjonijiet ta’ vulnerabbiltà, jiksbu l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jagħmlu għażliet tajbin u jesprimu ruħhom fl-ambjent online b’mod sikur u responsabbli;
  3. parteċipazzjoni attiva, li tirrispetta lit- tfal billi tagħtihom vuċi fl-ambjent diġitali, b’aktar attivitajiet immexxija mit-tfal biex jitrawmu esperjenzi diġitali innovattivi u kreattivi sikuri.

Taħt il-BIK+, il- portal Internet Aħjar għat -Tfal se jkompli jipprovdi minjiera ta’ riżorsi u l-aħjar prattika, f’kooperazzjoni man-netwerk kofinanzjat mill-UE ta’ Ċentri għal Internet Aktar Sikur fl-Istati Membri, li jilħqu lit-tfal, lill-ġenituri u lill-għalliema.

Kodiċi tal-UE dwar it-tfassil adattat skont l-età, il-ħidma lejn l-istandardizzazzjoni tal-assigurazzjoni tal-età u l-verifika fl-Ewropa, l-appoġġ għal valutazzjoni rapida ta’ kontenut illegali u ta’ ħsara, u l-iżgurar li n-numru “116 111” joffri għajnuna lill-vittmi tal-bullying ċibernetiku. Dawn huma biss ftit mill-inizjattivi l-ġodda biex jitwasslu soluzzjonijiet konkreti għal użu aħjar u b’saħħtu tal-internet għat-tfal u ż-żgħażagħ. Il-kooperazzjoni u l-appoġġ mill-industrija u l-Istati Membri huma kruċjali biex dawn il-pjanijiet isiru realtà.

Il-parteċipazzjoni taż -żgħażagħ tibqa’ prijorità. BIK+ jappoġġja l-parteċipazzjoni attiva tat-tfal u jirrispetta l-fehmiet tagħhom billi, pereżempju, jorganizza evalwazzjoni mmexxija mit-tfal tal-istrateġija BIK+ kull sentejn, iżid l-attivitajiet bejn il-pari fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali u jistenna li l-industrija tikkonsulta lill-utenti żgħażagħ tagħhom.

L-istrateġija l-ġdida se tkompli tinforma l-iżvilupp tal- politika madwar l-Istati Membri tal-UE. Il-Kummissjoni se tkompli taqsam l-esperjenzi, l-għarfien espert u l-valuri ma’ organizzazzjonijiet u sħab internazzjonali, u tappoġġa approċċ komuni lejn id-drittijiet diġitali għat-tfal madwar id-dinja.

BIK+ huwa l-fergħa diġitali tal- Istrateġija komprensiva tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal (RtK) mill-2021.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Drittijiet u prinċipji diġitali: trasformazzjoni diġitali għaċ-ċittadini tal-UE

Il-Kummissjoni tilqa’ l-ftehim milħuq mal-Parlament u mal-Kunsill dwar id-dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali. Id-dikjarazzjoni, proposta f’Jannar, tistabbilixxi punt ta’ referenza ċar dwar it-tip ta’ trasformazzjoni diġitali ċċentrata fuq il-bniedem li l-UE tippromwovi u tiddefendi, f’pajjiżhom u barra mill-pajjiż.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-ħolqien ta’ Internet aħjar għat-tfal

L-istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal tipprovdi azzjonijiet li jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ huma u jesploraw id-dinja diġitali.

Ara Wkoll

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.