Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Appoġġ lill-Ukrajna permezz tad-diġitali

Dan id-dipartiment tal-Kummissjoni qed jaħdem biex jappoġġa s-setturi diġitali u kulturali fl-Ukrajna, jgħin lill-Ukraini jibqgħu konnessi, u jindirizza d-diżinformazzjoni.

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għan-Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CNECT) qed jappoġġa lill-Ukrajna u lill-Ukraini permezz ta’ varjetà ta’ azzjonijiet. L-għan ewlieni tal-ħidma tagħna huwa li nistabbilixxu mill-ġdid l-infrastrutturi tal-konnettività, u niżguraw li n-negozji jkunu jistgħu jkomplu joperaw. Dan jappoġġja l-ħidma usa’ tal-Kummissjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-aggressjoni militari tar-Russja.  

Ibqa’ mqabbad

Huwa essenzjali li r-refuġjati li jaħarbu mill-Ukrajna jkollhom aċċess għal konnettività affordabbli biex iżommu kuntatt mal-familja u l-ħbieb, u jsibu l-aħħar informazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għenu biex jikkoordinaw il-passi biex jiżguraw dan mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni mill-UE u mill-Ukrajna. Huma ħarġu dikjarazzjoni li tiddeskrivi l- isforzi kkoordinati biex jiġu żgurati u stabbilizzati r-roaming affordabbli jew mingħajr ħlas u t-telefonati internazzjonali bejn l-UE u l-Ukrajna. Għalkemm il-ftehim inizjali kien biss ta’ 3 xhur, il-Kummissjoni talbet lill-operaturi tat-telekomunikazzjoni fl-UE u fl-Ukraina biex itawlu l-ftehim tagħhom.

fix-empty

Rapport mill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) isemmi li, minn Lulju 2022, 80 operatur tal-mowbajl tal-UE kienu qed joffru sejħiet internazzjonali bla ħlas lill-Ukrajna u 44 sejħa oħra offruti bi prezz aktar baxx. Barra minn hekk, 55 operatur Ewropew jipprovdu roaming b’xejn lill-abbonati li jivvjaġġaw fl-Ukraina. L-operaturi tal-UE għenu wkoll biex jistabbilixxu hotspots tal-Wi-Fi għar-refuġjati, u qassmu aktar minn 2.5 miljun karta tas-SIM bejn Marzu u Mejju 2022.

Il-Kummissjoni awtorizzat ukoll lill- awtorità regolatorja nazzjonali tal-Ukrajna biex tipparteċipa fil-BEREC. L-għan tal-BEREC huwa li jiżgura l-applikazzjoni konsistenti tal-liġijiet dwar il-komunikazzjoni elettronika fl-Ewropa, b’mod partikolari permezz ta’ opinjonijiet u linji gwida.

Appoġġ diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea ffirmat ftehim biex tassoċja lill-Ukrajna mal-Programm Ewropa Diġitali f’Settembru 2022. In-negozji, l-organizzazzjonijiet u l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ukreni se jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-finanzjament u l-appoġġ tal-programm f’oqsma bħas-supercomputing, l-intelliġenza artifiċjali u l-ħiliet diġitali. Se jkunu jistgħu jipparteċipaw ukoll f’Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali — punti uniċi ta’ servizz li jgħinu lill-kumpaniji jirrispondu b’mod dinamiku għall-isfidi diġitali u jsiru aktar kompetittivi.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea organizzaw avveniment dwar l-appoġġ kontinwu għas-settur diġitali tal-Ukrajna fl-Assemblea Diġitali 2022, li sar fil-21–22 ta’ Ġunju.

L-avveniment Tech4UA ra t-tnedija ta’ ċentru ta’ teknoloġija diġitali għal donazzjonijiet ta’ tagħmir lill-Ukrajna. Ibbażat fis-Slovakkja, iċ-ċentru se jnaqqas il-burokrazija fil-fruntiera għall-kumpaniji li jagħtu t-tagħmir. Il-parteċipanti qablu wkoll li joffru koordinazzjoni fil-livell tal-UE għal appoġġ tekniku.

Il-Kummissjoni nediet ukoll il- Komunità tal-Futurium EUTech4 Ukraine fl-Assemblea Diġitali. Din il-komunità għandha l-għan li tlaqqa’ flimkien il-partijiet ikkonċernati, tħeġġeġ id-diskussjonijiet, u taqsam l-informazzjoni dwar miżuri ġodda li jappoġġaw lir-refuġjati, lill-kumpaniji u lill-gvern Ukreni fil-qasam diġitali. 

Laptops għall-Ukraina

Laptops għall-Ukraina għandha l-għan li tiġbor u twassal laptops, smartphones u laptops għall-iskejjel, sptarijiet u amministrazzjonijiet pubbliċi fir-reġjuni tal-gwerra l-aktar milquta tal-Ukraina.

Fil-preżent, madwar 70,000 għalliem għandhom bżonn laptops, u l-iskejjel jeħtieġu apparat diġitali biex jiżguraw li t-tfal ikunu jistgħu jkomplu jitgħallmu. U, hemm domanda għal laptops u apparat f’setturi vitali oħra.

L-organizzazzjonijiet, il-kumpaniji u l-individwi bbażati fil-Belġju jistgħu jagħtu d-donazzjoni ta’ apparat permezz tal-Ewropa Diġitali. Id-donazzjonijiet jistgħu jinkludu apparati ġodda jew użati, sakemm ikunu qed jiffunzjonaw. Ċentri oħra ta’ donazzjoni se jitwaqqfu fi żmien debitu.

Il-kumpaniji li jixtiequ jagħmlu donazzjonijiet akbar jistgħu jagħmlu dan direttament permezz tal- mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-UE.

S’issa, il-Kummissjoni għenet biex jiġu ttrasportati 12,000 apparat mogħti b’donazzjoni lill-Ukrajna permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. Se jiġu ttrasportati 13,000 apparat ieħor fil-ġimgħat li ġejjin.

L-inizjattiva hija organizzata mill-Kummissjoni Ewropea, il-Ministeru Ukrain għat-Trasformazzjoni Diġitali u l-Ewropa Diġitali, organizzazzjoni Ewropea li tirrappreżenta l-industrija tat-teknoloġija diġitali.

Appoġġ għall-Kultura u t-tagħlim

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza għall-Wirt Kulturali (4CH) ħadem mas-sħab biex joħloq l- inizjattiva ta’ Appoġġ għall-Monumenti Ukreni. Din l-inizjattiva tgħin biex jiġi diġitizzat u ppreservat il-wirt kulturali Ukrain għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Organizzata mill-Professur Franco Niccolucci, Direttur ta’ VAST-LAB, l-inizjattiva Save Ukrainian Monuments hija appoġġata mill-Kummissjoni Ewropea, l-ambaxxata Ukrena għall-Italja, il-Ministeru tar-Riċerka Taljan u ħafna ministri Ukraini.

Levebee, app żviluppata bl-għajnuna minn proġett iffinanzjat mill-UE, issa hija disponibbli fl-Ukraina. Dan se jappoġġa t-tagħlim mill-bogħod għat-tfal spostati minħabba l-gwerra. Il-kontenut tiegħu jinkludi, il-matematika, u l-lingwi.

Skopri aktar dwar azzjonijiet ta’ appoġġ għall-kultura

L-indirizzar tad-Diżinformazzjoni

Id-diżinformazzjoni hija kontenut falz jew qarrieqi li jinxtered bl-intenzjoni li jqarraq jew jiżgura gwadann ekonomiku jew politiku, u li jista’ jikkawża ħsara lill-pubbliku. 

Il-Kummissjoni Ewropea ħadmet biex tindirizza d-diżinformazzjoni għal xi żmien, b’mod partikolari mal-firmatarji tal- kodiċi ta’ prattika dwar id-diżinformazzjoni. Il-firmatarji huma involuti ħafna fit- teħid ta’ azzjoni urġenti biex tiġi limitata d-diżinformazzjoni relatata mal-gwerra fl-Ukrajna.

Barra minn hekk, il- Kummissjoni introduċiet miżuri biex tissospendi l-attivitajiet tax-xandir tar-Russja Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russja 24, u TV Centre International fl-UE jew diretti lejn l-UE. Dawn l-istabbilimenti tal-Istat favur il-Kremlin huma essenzjali u strumentali fl-appoġġ tal-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u fit-tixrid tad-diżinformazzjoni.

 

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Ir-Relazzjonijiet Internazzjonali

L-Unjoni Ewropea taħdem ma’ pajjiżi madwar id-dinja u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali biex tiżgura li t-teknoloġija tgħin biex ittejjeb il-ħajja kullimkien.

Ara Wkoll

Sħubijiet Diġitali

Permezz ta’ sħubijiet diġitali, l-UE tista’ ssaħħaħ il-konnettività madwar id-dinja.

Politika barranija

Hekk kif aktar pajjiżi huma ispirati mill-mudell diġitali Ewropew, il-kumpaniji Ewropej għandhom aktar opportunitajiet biex jagħmlu negozju, u b’hekk joħolqu aktar impjiegi għaċ-ċittadini.