Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Event | Publicatie

Digitale assemblee 2022: De digitale toekomst nader bekeken

De Digitale Vergadering 2022 wordt gezamenlijk georganiseerd door de Europese Commissie en het Franse voorzitterschap. De nadruk zal met name liggen op kwesties die verband houden met de soevereiniteit en autonomie van de EU.

In een wereld die steeds onzekerder wordt, wordt Europa geconfronteerd met diepgaande vragen over hoe het zich moet positioneren om zijn waarden veilig te stellen, maatschappelijke uitdagingen doeltreffend aan te pakken en welvaart en kansen voor onze burgers te waarborgen. Technologie heeft aangetoond dat zij onze samenlevingen en economieën in de moeilijkste omstandigheden, zoals de COVID-19-pandemie, kan houden en tegelijkertijd de belofte van belangrijke doorbraken kan nakomen op gebieden als gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme energie en mobiliteit en precisielandbouw, die helpen de klimaatverandering aan te pakken. De toenemende afhankelijkheid van technologie heeft echter ook aangetoond dat Europa afhankelijk is van andere regio’s voor grondstoffen, energie en cruciale componenten.

  • Europa produceert minder dan 10 % van ’s werelds halfgeleiders. Het is sterk afhankelijk van leveranciers uit derde landen dat de productie in belangrijke sectoren zoals de automobielsector vanwege tekorten moest worden opgeschort. Op gebieden als cloud, KI of virtuele realiteit wordt Europa overgeïnvesteerd en hebben Europese bedrijven een laag marktaandeel. Hoe kunnen we het best een bloeiend ecosysteem in Europa opbouwen voor geavanceerde technologieën die onze kwetsbaarheden kunnen helpen verminderen?
  • Geschat wordt dat de ICT-sector ongeveer 3 % van de wereldwijde CO2-emissies uitstoot, en de trends wijzen op een toenemende ecologische voetafdruk. Tegelijkertijd kan technologie bijdragen tot een emissiereductie van 15-20 % in sectoren als energie, vervoer en landbouw. Hoe kunnen we de positieve effecten van ICT maximaliseren en de achteruitgang van het milieu verminderen? Welke stimulansen werken het best?
  • Hoewel de oorlog Oekraïne grote leed veroorzaakt voor zijn bevolking en de wereldorde de komende jaren heeft veranderd, doet het ook de vraag rijzen hoe de infrastructuur van het land kan worden hersteld en hersteld. Hoe kan Europa Oekraïne helpen zijn grote digitale potentieel te ontsluiten?
  • De metaverse is een concept dat veel digitale deskundigen mesmeriseert en aanzienlijke particuliere en publieke financiering aantrekt. Wat is de metaverse en waarom zou dat belangrijk zijn? Moet Europa een strategie opstellen om de metaverse vorm te geven en een leidende rol te spelen bij het ontwerp en de werking ervan? Zo ja, op welke punten moet het zich met name richten?

Dit zijn enkele van de belangrijkste vragen die de conferentie van de Digitale Vergadering van 2022 zal behandelen en proberen te beantwoorden.

Dit tweedaagse evenement, georganiseerd door de Europese Commissie en het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, vindt plaats op 21 en 22 juni 2022, online en in Toulouse.

Het startpunt van de conferentie is vier workshops, gevolgd door de plenaire vergadering, met een reeks inspirerende sprekers op hoog niveau uit de digitale sector, beleidsmakers en de academische wereld.

Hieronder volgt het volledige programma „Digitale Vergadering 2022”. Meer informatie over onderwerpen en sprekers volgt.

Om persoonlijk deel te nemenaan Toulouse kunt u zich inschrijven via onderstaande link en toegangscodes:

Plenaire sessie:

Website: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login

Delegatie: NUMERIQUE324.deelnemers

Toegangscode kX5N@g + HLHSk

E-mail: de e-mail die is gebruikt om uw account aan te maken

MoT de passe: het wachtwoord dat is gebruikt om de account aan te maken

Workshops: 

Workshop 1: Investeren in digitale vaardigheden in Europa

Meer informatie over deze workshop

Website: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login

Delegatie: NUMERIQUE324.ATELIER1

Toegangscode: YjV! Y7yDbPfB

Workshop 2: Beter internet voor kinderen

Meer informatie over deze workshop

Website: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login

Delegatie: NUMERIQUE324.ATELIER2

Toegangscode: 27NTKx@FaFMa

 

Om online deel te nemen aan de conferentie kunt u zich inschrijven via de volgende link:

https://register.captag.events/digitalassembly2022

Heeft u hulp nodig voor de registratie, klik dan op HELP (in EN en FR).

Secretariaatvan het evenement: PFUE2022-assembleenumerique@finances.gouv.fr

 

Downloads

Programme-Digital Assembly (.pdf)
Downloaden 

Related content

Nieuwe strategie voor een beter internet voor kinderen tijdens de Digitale Vergadering

News article | 20 June 2022

In het kader van het programma van de Digitale Vergadering zal een workshop met als titel „Mieux protéger les mineurs sur internet/BIK” de gelegenheid bieden om de onlangs goedgekeurde Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +) te presenteren om op leeftijd afgestemde digitale diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat elk kind online wordt beschermd, mondig gemaakt en gerespecteerd.