Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publicatie

Informatiebijeenkomst over de Europese chipwet

De chipverordening, die nu het goedkeuringsproces doormaakt, belooft een fundamentele verandering in het Europese ecosysteem voor halfgeleiders. Dit open evenement bood belanghebbenden een overzicht van de huidige status van het voorstel en de gelegenheid om vragen te stellen.

Teststructuren van microchips op een siliciumwafer in het Physical Failure Analysis Lab

Na een inleidende online-informatiesessie op 29 maart 2022 organiseerde de Europese Commissie een grondiger, interactiever en fysiek evenement over de Europese chipwet om een belangrijke openbare dialoog over het pakket voort te zetten.

De informatiebijeenkomst vond plaats op 16 juni 2022in Beaulieulaan 25, 1160 Brussel, van 10: 00 tot 13: 00 uur. Dit bood belanghebbenden informatie over de meest recente stand van zaken en bood hen de gelegenheid om vragen te stellen over eventuele kwesties. De agenda staat hieronder.

 

Agenda

10: 00 welkom (Thomas Skordas)

10: 10 chipwet — stand van zaken (Kilian Gross)

10: 20 pijler 2 — Voorzieningszekerheid (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

11: 00 pijler 3 — Monitoring en crisisrespons (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

11: 40 koffiepauze

12: 00 pijler 1 — Initiatief Chips voor Europa (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

12: 40 algemene vraag A

12: 50 conclusies (Colette Maloney)

 

Over de chipwet

Op de snel groeiende markt voor halfgeleiders heeft de EU de ambitieuze doelstelling om haar marktaandeel tegen 2030 te verdubbelen tot 20 %. Het chipwetgevingspakket, dat op 8 februari is aangenomen, is een uitgebreide reeks maatregelen om de voorzieningszekerheid, de veerkracht en het technologisch leiderschap van de EU op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen te waarborgen.

De Europese chipverordening zal ervoor zorgen dat de EU over de nodige technologische capaciteiten, instrumenten en vaardigheden beschikt om haar ecosysteem voor halfgeleiders te versterken, afhankelijkheden te verminderen en de digitale en groene transitie te versnellen. De voornaamste elementen van deze optie zijn:

  • Het initiatief Chips voor Europa zal middelen van de Unie, de lidstaten en met de bestaande programma’s van de Unie geassocieerde derde landen, alsook de particuliere sector, bundelen via de versterkte Gemeenschappelijke Onderneming voor chips die het resultaat is van de strategische heroriëntatie van de bestaande Gemeenschappelijke Onderneming „Digitale sleuteltechnologieën”. Er zal 11 miljard euro beschikbaar worden gesteld voor de versterking van bestaand onderzoek, ontwikkeling en innovatie, voor de uitrol van geavanceerde halfgeleiderinstrumenten, proeflijnen voor het prototyperen, testen en experimenteren van nieuwe apparaten voor innovatieve toepassingen in de praktijk en voor het bevorderen van vaardigheden en talent in de micro-elektronica. Daarnaast zal een chipfonds de toegang tot financiering voor start-ups vergemakkelijken om hen te helpen hun innovaties te ontwikkelen en investeerders aan te trekken.
  • Een nieuw kader om de voorzieningszekerheid te waarborgen door investeringen in nieuwe geavanceerde productiefaciliteiten aan te trekken en zo de innovatie in geavanceerde knooppunten en innovatieve en energie-efficiënte chips te versnellen.
  • Een coördinatiemechanisme tussen de lidstaten en de Commissie voor het monitoren van het aanbod van halfgeleiders, het ramen van de vraag en het anticiperen op en beperken van tekorten.

 

 

Downloads

20220616 Info Session
Downloaden