Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publicatie

Europees Filmforum tijdens het 72e Internationale Filmfestival in Berlijn

Onder de titel „Naar een klimaatneutrale audiovisuele sector” zal het EVF in Berlinale de huidige grensoverschrijdende samenwerking presenteren om de ambitie van een klimaatneutrale audiovisuele sector te verwezenlijken.

Hoewel meting van koolstofemissies en keurmerken voor groene productie centraal staan in de vele particuliere en publieke initiatieven die reeds zijn genomen om de emissies in heel Europa terug te dringen, is het gebrek aan coördinatie een beperkende factor, zodra er sprake is van grensoverschrijdende samenwerking.

Voortbouwend op de mobilisatie van de industrie zelf heeft de Commissie de afgelopen maanden besprekingen gefaciliteerd via een technische werkgroep die belast is met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methode voor het meten van CO2-emissies in de audiovisuele sector. Het is interessant dat harmonisatie niet de grondgedachte is van deze gemeenschappelijke inspanning, die eerder uit het enorme perspectief komt om coproducties te stimuleren, lering te trekken uit de beste praktijken in gebruik en dynamische methoden te actualiseren. 
De groep, die deskundigen van de verschillende in de EU beschikbare rekenmachines bijeenbrengt, heeft in december 2021 overeenstemming bereikt over een vereenvoudigde methode voor CO2-emissies. Dit is gericht op een beperkt aantal parameters, waarbij dezelfde gegevensbronnen worden gebruikt om de vergelijkbaarheid te waarborgen.

Deze gemeenschappelijke methode moet fungeren als een lingua franca tussen verschillende meetsystemen en een overgang naar de beste industriële normen. Vakmensen zijn de drijvende kracht achter dit instrument van de industrie, door de industrie, voor de industrie.

De sessie wordt live gestreamd van 9 uur tot 11 uur op https://europeanfilmforum.eu/

Achtergrondinformatie

In december 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan voor de media en de audiovisuele sector aangenomen, dat tot doel heeft het herstel en de transformatie van de media- en audiovisuele sector te ondersteunen. In het actieplan worden 10 initiatieven voorgesteld, waaronder actie 6 „Naar een klimaatneutrale audiovisuele sector”.