Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicatie

Oproep tot het indienen van voorstellen — Toepassing van EU-aangelegenheden via een radionetwerk

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel een netwerk van radiostations te ondersteunen en redactionele onafhankelijke informatie over EU-aangelegenheden te produceren en te verspreiden. Het geselecteerde project zal zorgen voor meer verslaglegging en debat over Europese onderwerpen, in de lucht en in digitale formaten, vanuit pan-Europees oogpunt en/of door verschillende standpunten uit Europa te vergelijken.

DG Connect van de Europese Commissie beheert multimedia-acties die erop gericht zijn burgers te betrekken bij het beleidsvormingsproces van de EU door hen informatie te verstrekken over Europese onderwerpen vanuit pan-Europees oogpunt, d.w.z. meer dan alleen een nationaal perspectief. Er wordt steun verleend voor de productie en verspreiding van informatie en inhoud, met inachtneming van de volledige redactionele onafhankelijkheid, die wordt gewaarborgd door een speciale clausule in alle subsidieovereenkomsten.

In het kader van de multimedia-acties staat deze oproep open voor nieuwsmediaorganisaties die kunnen voortbouwen op kwaliteitsrapportage van radio-omroepen in de hele Unie en tegelijkertijd optimaal gebruik kunnen maken van digitale technologieën en formaten zoals podcasting. De verwachte resultaten omvatten wekelijkse, kwalitatief hoogwaardige, redactioneel onafhankelijke audioformaten die een diepgaand en divers beeld geven van EU-aangelegenheden in zoveel mogelijk EU-talen.

Aanvragers moeten zorgen voor dekking in ten minste 6 EU-talen, via een netwerk van ten minste 4 leden. Zij moeten een programmaschema voorstellen met ten minste 10 minuten originele inhoud per lid en per taal per week, met uitvoerige berichtgeving over actuele EU-aangelegenheden via tijdschriften, verslagen, documentaires en/of discussieshows, met uitzondering van nieuwsbulletins en persoverzichten.

De leden van het netwerk dragen de redactionele verantwoordelijkheid. Zij stellen redactionele richtsnoeren op, houden toezicht op de naleving door een gezamenlijke redactieraad en betrekken een onafhankelijke onderaannemer om de redactionele kwaliteit en het Europese perspectief van de geproduceerde inhoud regelmatig te beoordelen.

De aanvragers moeten ervoor zorgen dat deze programma’s samen ten minste 1 miljoen unieke luisteraars per maand bereiken (via radio en digitale kanalen) en gemiddeld 200.000 unieke digitale bezoekers per maand.

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en openheid ten aanzien van andere potentieel geïnteresseerde mediaorganisaties te waarborgen, moet het netwerk zorgen voor (her) uitzending of herpublicatie van inhoud door 25 niet-aangesloten media.

De voorstellen zullen naar verwachting 12 maanden duren en in januari 2022 van start gaan.

De Commissie verwacht één voorstel te financieren, tot 2.2 miljoen euro, wat overeenkomt met 95 % van de totale subsidiabele kosten.

De aanvragen moeten uiterlijk op dinsdag 14 september 2021 worden afgedrukt, ondertekend en verzonden.

Houd er rekening mee dat elke aanvrager vóór de uiterste datum een e-mail moet sturen om de Commissie in kennis te stellen van de indiening op papier.

Vragen voor deze oproep dienen uiterlijk op 7 september te worden gestuurd naar cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu Alle vragen en antwoorden worden anoniem op deze pagina gepubliceerd.

Voor meer informatie, zie de webpagina over multimedia-acties en de bijlage bij het meest recente financieringsbesluit (2021).

 

Downloads

01 Call for proposals CNECT/2021/3449059 (.pdf)
Downloaden 
02 Grant Application Form (.docx)
Downloaden 
03 Estimated budget (.xlsx)
Downloaden 
04 Financial viability checktool (.xls)
Downloaden 
05 Declaration On Honour (.docx)
Downloaden 
06 Multimedia Model grant agreement (.pdf)
Downloaden 
07 Financial identification (.pdf)
Downloaden 
08 Legal entity - private entity (.pdf)
Downloaden 
09 Legal entity - public entity (.pdf)
Downloaden 
10 Privacy Statement (.pdf)
Downloaden