Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicatie

Commissie lanceert oproep om het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media te onderhouden en te ontwikkelen

De Europese Commissie heeft een aanbesteding gepubliceerd om de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO) te handhaven en verder te ontwikkelen. EDMO fungeert als samenwerkingsplatform voor factcheckers, academici en onderzoekers, brengt hen actief in contact met mediaorganisaties en deskundigen op het gebied van mediageletterdheid en biedt ondersteuning aan beleidsmakers. De aanbesteding is geopend op 24 augustus en loopt tot en met 19 september 2022 om 16 uur 00 uur MET.

Ondernemers die belangstelling hebben voor deze aanbesteding wordt verzocht een inschrijving in te dienen via het elektronische indieningssysteem (e-Submission) dat beschikbaar is op de website TED e-Tendering.

Deze aanbesteding van maximaal 4 miljoen EUR is een stap ter versterking van de inspanningen van het netwerk van Europese factcheckers en academische onderzoekers om online-desinformatie te bestrijden. Het EDMO-platform biedt mediaprofessionals, deskundigen op het gebied van mediageletterdheid, leerkrachten en burgers middelen om het bewustzijn te vergroten, de weerbaarheid tegen online-desinformatie te vergroten en campagnes voor mediageletterdheid te ondersteunen.

EDMO werkt ook aan de ontwikkeling van een kader om te zorgen voor veilige toegang tot de gegevens van platforms voor academische onderzoekers die werken aan een beter inzicht in desinformatie.

EDMO is uitgerust met nationale en regionale hubs die hun kennis van lokale informatieomgevingen benutten om desinformatiecampagnes in Europa op te sporen, te analyseren en aan het licht te brengen.

EDMO was een van de elementen van het gedetailleerde actieplan van de Commissie voor de bestrijding van desinformatie, dat op 5 december 2018 werd gepubliceerd.

Meer informatie over de oproep