Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicatie

Raamcontract voor het verrichten van studies en aanverwante diensten op het gebied van digitaal beleid

De Europese Commissie lanceert een raamcontract voor het verrichten van studies en aanverwante diensten op het gebied van digitaal beleid.

Handen van 2 volwassenen, hokken met schriftelijke aantekeningen op de tafel en 2 laptops open. De afbeelding toont online onderzoek.

Het doel van dit raamcontract is het verbeteren van empirisch onderbouwde beleidsvorming en het ondersteunen van de werkzaamheden van de Commissie met betrouwbare kennis, bewijzen, analyses en expertise op het gebied van specifieke onderwerpen op het gebied van digitaal beleid. Het zal betrekking hebben op een breed scala aan studies op alle gebieden van het digitale beleid die onder de bevoegdheid van DG CONNECT vallen.

De Commissie zal kadercontracten met maximaal 5 contractanten ondertekenen. De maximale contractwaarde bedraagt 10 miljoen EUR en heeft een looptijd van 4 jaar.

De uiterste datum voor indiening is 7 oktober 2022 om 16: 00 uur (tijdzone Brussel).

Verdere informatie

De aanbestedingsdocumenten worden gepubliceerd op het TED e-Tendering-portaal. Een verzoek om aanvullende inlichtingen mag uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website TED eTendering in het tabblad „Vragen/antwoorden”, door te klikken op „Een vraag aanmaken” (inschrijving op TED eTendering is vereist om een vraag te kunnen aanmaken en indienen).