Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicatie

Partnerschappen voor journalistiek

De oproep tot het indienen van voorstellen voor partnerschappen voor journalistiek heeft tot doel de bredere Europese nieuwsmediasector te helpen duurzamer en veerkrachtiger te worden en zo bij te dragen tot betrouwbare verslaggeving over actuele zaken, tot een geïnformeerd en inclusief democratisch debat, tot de ontwikkeling van vaardigheden en tot werkgelegenheid voor mediaprofessionals en journalisten.

Partnerschappen voor journalistiek zijn gericht op sectorbrede, grensoverschrijdende samenwerking tussen nieuwsmediaorganisaties in heel Europa. Geïnteresseerde consortia kunnen zich concentreren op bedrijfstransformatieprojecten en/of journalistieke projecten, met volledige redactionele onafhankelijkheid.

Consortia kunnen ervoor kiezen zich te concentreren op een (sub) sector en/of journalistiek genre (lokale/regionale journalistiek, journalistiek van algemeen belang, gegevensjournalistiek, onderzoeksjournalistiek, enz.).

Zij moeten erop gericht zijn de samenwerking te verbeteren en het bredere ecosysteem van nieuwsmedia, met inbegrip van kleine media, te helpen, bijvoorbeeld door technische en redactionele normen te ontwikkelen, door nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe soorten nieuwszalen en journalistieke formaten te testen, door innovatieve journalistieke samenwerking te ondersteunen en door beste praktijken uit te wisselen onder collega’s (bv. via opleiding en evenementen). De voorgestelde activiteiten moeten duidelijk worden gemotiveerd en gebaseerd zijn op de behoeften van de gekozen (sub) sector (en).

De voorstellen moeten zoveel mogelijk nieuwsmedia bij hun activiteiten betrekken. Consortia moeten ten minste 3 partners uit ten minste 3 verschillende landen die aan het programma Creatief Europa deelnemen, bijeenbrengen.

De projecten zullen 24 maanden duren en begin 2022 van start gaan.

Er is 7,6 miljoen euro beschikbaar. 80 % medefinanciering door de EU. Geen minimum- of maximumbudget.

De oproep tot het indienen van voorstellen zal naar verwachting jaarlijks worden herhaald.

Controleer de details van de oproep

 

Zie ook:

  • Opnamen van een webinar waarin deze oproep tot het indienen van voorstellen en andere financieringsmogelijkheden voor de nieuwsmediasector worden toegelicht
  • Een overzicht van relevante oproepen tot het indienen van voorstellen.