Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicatie

Proefproject "Een Europese publieke ruimte: een nieuw aanbod van onlinemedia voor jonge Europeanen”

Deze oproep tot het indienen van voorstellen geeft uitvoering aan het tweede proefproject van het EP "Een Europese publieke ruimte: een nieuw aanbod van onlinemedia voor jonge Europeanen”. Net als vorig jaar worden er voorstellen gedaan voor consortia die ten minste 5 mediaorganisaties uit ten minste 5 EU-lidstaten bijeenbrengen om dagelijkse, doordachte inhoud over actuele zaken uit heel Europa te produceren, met name gericht op jonge Europeanen.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen geeft uitvoering aan het tweede proefproject van het EP "Een Europese publieke ruimte: een nieuw aanbod van onlinemedia voor jonge Europeanen”. In 2020 werd een soortgelijke oproep gepubliceerd voor projecten die in 2021 van start gingen.

Doelstellingen van het proefproject

Een grotere beschikbaarheid van online-informatie, in verschillende talen, over Europese onderwerpen die jongeren in de hele EU aangaan, gepresenteerd in interessante formats en via verschillende standpunten. Discussies en jongerenevenementen te stimuleren.

Verwachte resultaten

  • Samenwerking tussen ten minste 5 mediaorganisaties uit 5 EU-lidstaten;
  • Het creëren van dagelijkse, doordachte inhoud over actuele zaken, door middel van innovatieve grensoverschrijdende redactionele processen;
  • Een outreachplan om zoveel mogelijk jonge Europeanen te bereiken;
  • Distributie via eigen kanalen, websites van partners, blogs en/of socialemedianetwerken;
  • Discussies en jongerenevenementen te stimuleren.

Begroting

Het totale beschikbare budget bedraagt 2 miljoen EUR.

Het maximale medefinancieringspercentage bedraagt 70 % van de subsidiabele kosten. De aanvragers kunnen een lager medefinancieringspercentage voorstellen.

De Commissie verwacht 2 voorstellen te financieren. De maximale subsidie is vastgesteld op 1,2 miljoen EUR.

Tijdschema

Uiterste datum voor inschrijvingen: 21 oktober 2021, 24 uur MET

Voorgestelde begindatum: Maart 2022

Voorgestelde duur 12 tot 15 maanden

Vragen — Antwoorden

Vragen moeten worden gestuurd naar CNECT-YOUTH-MEDIA@EC.EUROPA.EU

Alle vragen en antwoorden worden anoniem op deze pagina gepubliceerd.

Downloads

00 Questions and answers - version 19 October (final)
Downloaden 
01 Call for proposals (.pdf)
Downloaden 
02 Grant application form (.docx)
Downloaden 
03 Budget Form (.xlsx)
Downloaden 
04 Financial viability checktool (.xls)
Downloaden 
05 Declaration on honour (.docx)
Downloaden 
06 Model grant agreement (.pdf)
Downloaden 
07 Financial identification form (.pdf)
Downloaden 
08 Legal entity form - private entity (.pdf)
Downloaden 
09 Legal entity form - public entity (.pdf)
Downloaden 
10 Privacy statement (.pdf)
Downloaden