Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +)

In de mededeling wordt de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK +) uiteengezet.

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

De geactualiseerde BIK ± strategie is de digitale tak van de strategie voor de rechten van het kind en weerspiegelt het onlangs voorgestelde digitale beginsel dat kinderen en jongeren online moeten worden beschermd en mondig moeten worden gemaakt. De strategie houdt rekening met de resolutie van het Europees Parlement over kinderrechten, de conclusies van de Raad over mediawijsheid en de aanbeveling van de Raad tot instelling van een Europese kindergarantie.

Deze nieuwe strategie is gebaseerd op een uitgebreid raadplegingsproces met kinderen, aangevuld met gerichte raadplegingen van ouders, leerkrachten, lidstaten, de ICT- en mediasector, het maatschappelijk middenveld, academici en internationale organisaties.

Daarom is BIK + bedoeld als aanvulling op en ondersteuning van de praktische uitvoering van de bestaande maatregelen om kinderen online te beschermen, hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen in staat te stellen op een veilige manier plezier te beleven en richting te geven aan hun leven online.

 

De volledige tekst van de mededeling is beschikbaar op de EUR-Lex-website.

Related content