Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Brochure | Publicatie

EU-financiering voor breedband 2021-2027

Deze brochure bevat een overzicht van de financiële instrumenten die de Commissie ter beschikking stelt om investeringen in breedband in de Europese Unie te stimuleren.

Broadband Investment 2021-2027

De Europese Unie heeft ambitieuze connectiviteitsdoelstellingen vastgesteld. In het voorstel van de Commissie voor het digitale kompas wordt de ambitie geformuleerd dat alle Europese huishoudens tegen2030 onder een gigabitnetwerk zullen vallen en dat alle bevolkte gebieden onder 5G zullen vallen.

Ambitieuze connectiviteitsdoelstellingen moeten gepaard gaan met even ambitieuze en krachtige financieringsinstrumenten. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende financiële instrumenten die de Europese Unie ter beschikking heeft gesteld om de lidstaten en particuliere investeerders te ondersteunen. 

In volgorde van orde: 

Downloads

EU Funding for Broadband 2021-2027
Downloaden