Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Gezamenlijke verklaring van actoren uit de EU en Oekraïne om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen verbonden te blijven

De EU faciliteerde de coördinatie tussen Europese en Oekraïense exploitanten, die hun inspanningen om betaalbare of gratis roaming en internationale gesprekken tussen de EU en Oekraïne aan te bieden, zullen stabiliseren.

Joint Statement by EU and Ukrainian operators to help refugees from Ukraine stay connected

De actoren hebben snel vrijwillige maatregelen genomen in solidariteit met de mensen die de oorlog ontvluchten.

In juli 2023 heeft de Commissie, samen met de NCEC, de Oekraïense nationale regelgevende instantie, de verlenging met twaalf maanden van de overeenkomst tussen 23 Europese en zeven Oekraïense exploitanten, die voor het eerst in april 2022 werd ondertekend, gefaciliteerd om de tarieven die zij moeten aanhouden om oproepen over de grenzen heen met elkaar te verbinden, te verlagen. Betaalbare oproepen stellen mensen die onderdak zoeken in Europa in staat hun familie en vrienden in Oekraïne te bereiken, en vice versa.

Het aantal oproepen over de grenzen heen is aanzienlijk toegenomen

Dankzij de gezamenlijke verklaring is de overeenkomst in heel Europa op grote schaal toegepast, waardoor de communicatie op verschillende manieren wordt vergemakkelijkt. Oekraïense exploitanten kunnen hun abonnees in de EU gratis of betaalbare roaming aanbieden. Het aantal landen dat onder de overeenkomst valt, neemt toe naarmate meer marktdeelnemers zich aan de gezamenlijke verklaring houden. Gemiddeld bieden de drie Oekraïense exploitanten roaming tegen binnenlandse prijzen, betaalbare roaming of mobiele data over de grenzen heen aan in 25 EU-lidstaten en zelfs daarbuiten — in ongeveer 32 landen.

De kern van de overeenkomst is het verlagen van de wholesaletarieven tussen exploitanten voor grensoverschrijdende gesprekken die gebruikmaken van verschillende mobiele netwerken. De verlaagde tarieven komen dan tot uiting in lagere prijzen voor eindgebruikers en vergemakkelijkt de communicatie over de grenzen heen. Dit betekent dat ongeveer 4,5 miljoen Oekraïners die in de EU roamen naar Oekraïne kunnen bellen en tegen gratis of betaalbare tarieven mobiel internet kunnen gebruiken.

Vluchtelingen kunnen gebruikmaken van betaalbare gegevens, gratis of betaalbaar bellen met hun Oekraïense simkaart, en betaalbare oproepen naar Oekraïne doen met hun EU-simkaart, die door telecomexploitanten in de EU wordt verspreid. Het effect van de gezamenlijke verklaring op de vluchtelingen, zoals gemeld door Berec, is aanzienlijk: 80 mobiele exploitanten uit de EU bieden gratis internationale gesprekken aan Oekraïne en 44 mobiele exploitanten uit de EU die gesprekken tegen lagere prijzen aanbieden.  Alle drie de Oekraïense exploitanten hebben hun abonnees momenteel in de EU ook gratis roaming of roaming tegen binnenlandse prijzen aangeboden en zij bieden ook gratis en goedkoop internationale gesprekken naar de EU aan. Exploitanten bieden reizigers in Oekraïne gratis of goedkope gesprekken aan en ondersteunen de vele hulpverleners die zich inzetten om ter plaatse te helpen. Meer informatie over de gevolgen van de overeenkomst is te vinden op de webpagina van Berec.

Dit alles was mogelijk omdat exploitanten besloten de vergoedingen die zij elkaar in rekening brengen te verlagen voor het gebruik van verschillende netwerken die hen in staat stellen om over de grenzen heen communicatiediensten aan te bieden. Het effect van de gezamenlijke verklaring op de neerwaartse trend van de groothandelsprijzen tussen exploitanten uit de EU en UA wordt bevestigd in het Berec-verslag. Als gevolg van de vrijwillige verbintenissen van de exploitanten zijn bijvoorbeeld de afgiftetarieven die UA-exploitanten betalen aan EU-exploitanten die partij zijn bij het JS gedaald en liggen zij ongeveer 70 % onder het EU-gemiddelde. Bovendien zijn de wholesaletarieven voor dataroaming die UA-exploitanten gemiddeld betalen aan exploitanten in de EU volgens UA-exploitanten met 30 % gedaald en liggen zij al aanzienlijk onder de maximale wholesaleplafonds die in de EU op basis van de roamingregels moeten worden toegepast, waardoor Oekraïense vluchtelingen die hun simkaart voor UA gebruiken, gemakkelijker gratis roamingaanbiedingen kunnen doen.

Deze gezamenlijke verklaring staat open voor alle actoren die te allen tijde solidair zijn met vluchtelingen uit Oekraïne. Houd er rekening mee dat een fysieke handtekening niet vereist is, maar dat een bedrijf dat zich wil aansluiten een e-mail moet sturen waarin hij aangeeft bereid te zijn de gezamenlijke verklaring te ondertekenen en een bedrijfslogo bij te voegen aan: CNECT-B2@ec.europa.eu

Hieronder vindt u de gezamenlijke verklaring van actoren uit de EU en Oekraïne over connectiviteit ter ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne en de verlenging van de gezamenlijke verklaring. 

 

Bijgewerkt op 20 december 2023

Downloads

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Downloaden 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Downloaden 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators July 2024
Downloaden 
Prolongation of the Joint Statement by_EU and UA operators January 2024
Downloaden 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Downloaden 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Downloaden 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Downloaden