Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Gezamenlijke verklaring van exploitanten uit de EU en Oekraïne om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen verbonden te blijven

De EU faciliteerde de coördinatie tussen Europese en Oekraïense exploitanten, die hun inspanningen om te zorgen voor betaalbare of gratis roaming en internationale gesprekken tussen de EU en Oekraïne zullen stabiliseren.

De actoren hebben snel vrijwillige maatregelen genomen in solidariteit met de mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog. Op 8 april coördineerden de Europese Commissie en het Europees Parlement de ondertekening van een gezamenlijke verklaring van de exploitanten om een gecoördineerde aanpak voor een bredere toepassing in heel Europa vast te stellen en meer exploitanten aan te moedigen zich aan te sluiten.

Sinds de eerste ondertekening hebben de exploitanten uit de EU en Oekraïne de toepassing van de gezamenlijke verklaring verlengd om ervoor te zorgen dat zij hun vrijwillige maatregelen kunnen handhaven om de niet-gereguleerde tarieven tussen exploitanten te verlagen en essentiële communicatiediensten te blijven aanbieden.

Oproepen over de grenzen heen aanzienlijk toegenomen

Dankzij de gezamenlijke verklaring is de overeenkomst in heel Europa op grote schaal toegepast, waardoor de communicatie op verschillende manieren wordt vergemakkelijkt. Oekraïense exploitanten kunnen gratis of betaalbare roaming aanbieden aan hun abonnees in de EU. Het aantal landen waarop de overeenkomst betrekking heeft, neemt toe naarmate meer marktdeelnemers zich aan de gezamenlijke verklaring houden. Gemiddeld bieden de drie Oekraïense exploitanten roaming tegen binnenlandse prijzen, betaalbare roaming of mobiele data over de grenzen heen aan in 25 EU-lidstaten en zelfs daarbuiten — in ongeveer 32 landen.

De overeenkomst houdt in dat de wholesaletarieven tussen exploitanten voor grensoverschrijdende gesprekken waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende mobiele netwerken, worden verlaagd. De verlaagde tarieven komen dan tot uiting in lagere prijzen voor eindgebruikers en in grensoverschrijdende communicatie. Dit betekent dat zo’n 4,5 miljoen Oekraïners die in de EU roamen, Oekraïne naar huis kunnen bellen en tegen gratis of betaalbare tarieven gebruik kunnen maken van mobiel internet.

Vluchtelingen kunnen gebruikmaken van betaalbare data en gratis of betaalbare gesprekken maken met hun Oekraïense simkaart, alsook betaalbare oproepen naar Oekraïne maken met hun EU-simkaarten, die door telecomexploitanten in de EU worden verspreid. Het effect van de gezamenlijke verklaring op de vluchtelingen, zoals gemeld door Berec, was aanzienlijk: 80 mobiele exploitanten uit de EU bieden gratis internationale gesprekken aan Oekraïne aan en 44 mobiele exploitanten uit de EU bieden gesprekken tegen lagere prijzen aan.  Alle drie de Oekraïense exploitanten hebben hun abonnees momenteel in de EU gratis roaming of roaming tegen binnenlandse prijzen aangeboden en bieden ook gratis en goedkope internationale gesprekken aan naar de EU. Bovendien bieden exploitanten gratis of goedkope gesprekken aan aan reizigers in Oekraïne, en ondersteunen zij de vele hulpverleners die zich inzetten om ter plaatse hulp te bieden. Meer informatie over de impact van de overeenkomst is te vinden op de website van Berec.

Dit alles was mogelijk omdat exploitanten besloten hebben de vergoedingen te verlagen die zij elkaar in rekening brengen voor het gebruik van verschillende netwerken die hen in staat stellen over de grenzen heen communicatiediensten aan te bieden. Het effect van de gezamenlijke verklaring op de neerwaartse trend van de groothandelsprijzen tussen exploitanten uit de EU en de UA wordt bevestigd door het Berec-verslag. Als gevolg van de vrijwillige verbintenissen van de exploitanten bijvoorbeeld zijn de afgiftetarieven die UA-exploitanten betalen aan exploitanten uit de EU die de JS hebben ondertekend, verlaagd en liggen zij ongeveer 70 % lager dan het EU-gemiddelde. Bovendien zijn de wholesaletarieven voor dataroaming die UA-exploitanten gemiddeld aan EU-exploitanten betalen, volgens UA-exploitanten met 30 % gedaald en liggen zij reeds aanzienlijk onder de maximale wholesaleplafonds die in de EU moeten worden toegepast op basis van de roamingregels, en vergemakkelijken zij derhalve gratis roamingaanbiedingen voor Oekraïense vluchtelingen die hun UA-simkaarten gebruiken.

Deze gezamenlijke verklaring staat open voor alle actoren die te allen tijde solidair zijn met vluchtelingen uit Oekraïne. Een fysieke handtekening is niet vereist, maar een bedrijf dat zich wenst aan te sluiten, moet een e-mail sturen waarin wordt aangegeven bereid te zijn de gezamenlijke verklaring te ondertekenen en een bedrijfslogo toe te voegen aan: CNECT-B2@ec.europa.eu

Zie hieronder de gezamenlijke verklaring van exploitanten uit de EU en Oekraïne over connectiviteit ter ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne en de verlenging van de gezamenlijke verklaring. 

 

Bijgewerkt op 30 september

Downloads

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Downloaden 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Downloaden 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Downloaden 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Downloaden 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Downloaden