Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Publicatie

Neder-Oostenrijk — een holistische oplossing om het hele platteland te voorzien van duurzame FTTH, Oostenrijk

Het NöGIG-project is gericht op de uitrol van open glasvezeltoegang (FTTH) tot het gehele landelijke gebied van Neder-Oostenrijk. Dit zal zorgen voor een kans op economische groei, nieuwe bedrijven en start-ups, jonge gezinnen die naar plattelandsgebieden verhuizen en daardoor welvaart in de plattelandsgebieden van Neder-Oostenrijk. Het project werd geselecteerd voor de finales van de Europese breedbandprijzen 2022.

Symbolische afbeelding van een FTTH-netwerk

Na de succesvolle uitvoering van de proeffase met 35.000 huishoudens, in de tweede en derde fase met particuliere partners, wordt FTTH ingezet voor respectievelijk 100.000 en 200.000 huishoudens. Na de invoering van de tweede fase (tot 2022) is het plan de volgende 200.000 huishoudens op dezelfde basis naadloos in te zetten (PPP-project). Hierdoor zullen alle plattelandsgebieden van Niederösterreich worden gedekt door een netwerk voor open glasvezeltoegang (FTTH uitsluitend voor de groothandel). De gedekte huishoudens in plattelandsgebieden maken meer dan 55 % van alle Neder-Oostenrijkse huishoudens uit. Verwacht wordt dat in de tussentijd particuliere telecommunicatiebedrijven zullen beginnen met de uitrol van FTTH-netwerken in dichtere gebieden. Indien dit niet het geval is, zou het nöGIG-project ook verantwoordelijk kunnen zijn voor meer dichte gebieden waar de markt geen FTTH inzet.

Om het project uit te voeren heeft de regering van Neder-Oostenrijk een financieringsstructuur ontwikkeld die zowel voor de publieke als voor de particuliere sector een win-winsituatie creëert:

  • volledige controle van de overheidszijde van te ontwikkelen en uit te rollen gebieden (binnen de financieringsparameters)
  • geen „kersenplukken” — focus op plattelandsgebieden
  • voortdurende betrokkenheid van de overheid bij het project door het bezit van een aandeel van 25,1 % in netwerkSPV
  • alleen volledig ontwikkelde projecten (met inbegrip van contracten voor de bouw, materialen, 42 % opnamepercentage enz.) worden voor de uitvoering overgedragen van publieke naar particuliere zijde.
  • investeerder kan profiteren van elke opwaartse verkoop binnen het project
  • de uitrol van glasvezel is een hoge politieke prioriteit voor projectpartner Neder-Oostenrijk — dit zorgt voor volledige inzet van de regering van Neder-Oostenrijk.

Het particulier marktkapitaal neemt deel aan het project op basis van 3LOM (drielaag open model) en het bedrijfsmodel dat uitsluitend voor de groothandel geldt. Dit zal de levensvatbaarheid op lange termijn van de bedrijfslocatie van Niederösterreich waarborgen door open, niet-discriminerende toegang tot het netwerk in achtergebleven plattelandsgebieden in Niederösterreich en concurrentie op het niveau van de dienstverleners.

Het financieringsmodel maakt gezamenlijke financiering door Neder-Oostenrijk en investeerders mogelijk en zorgt er tegelijkertijd voor dat aan alle belangrijke parameters voor een open en openbaar netwerk wordt voldaan en gehandhaafd. Dit omvat in de eerste plaats de nadruk op plattelandsgebieden, de uitrol alleen als er een specifieke vraag is (ten minste 42 %) en nauwe samenwerking met lokale gemeenten.

De totale projectkosten worden geraamd op 1,5 miljard EUR. Particuliere middelen verstrekken 800 miljoen EUR en publieke middelen naar schatting tot 710 miljoen EUR (staatssteun van de staat en federale overheid en gedeeltelijk EU-herstelfondsen).

Meer informatie vindt u op de website van het project.