Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Mechanismen voor de vormgeving van sociale media en hun impact op de samenleving — Verslag over de stand van de kunst op het gebied van onderzoek

We hebben nog lang geen volledig inzicht in de dynamiek waarmee informatie zich verspreidt over digitale media. Sociale media hebben de manier veranderd waarop we toegang krijgen tot informatie, deze produceren en delen, waardoor traditionele massamedia zijn omgevormd tot een systeem van onderling verbonden horizontale communicatienetwerken. Het gedenkbare vrije, gelijke wereldwijde netwerk, dat aan de dag van het internet en de sociale media werd beloofd, is uitgegroeid tot een op software gebaseerde cybersfeer, die wordt aangestuurd door economische en geopolitieke belangen. Dit feit heeft de wijze waarop inhoud wordt overgebracht en verspreid aanzienlijk veranderd, waardoor het mediasysteem wordt blootgesteld aan verstoringen en manipulaties waarvan de oorsprong vaak moeilijk vast te stellen is. Het doel van dit verslag, dat is voortgekomen uit een studie in opdracht van de Europese Commissie, is een systematische, empirische en theoretische analyse te verstrekken om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die de sociale media vormgeven en hun impact op de samenleving.

Downloads

20200331 - SMART FINAL REPORT
Downloaden