Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Verslagen over de acties van maart — Programma voor de monitoring van COVID-19-desinformatie

De platformondertekenaars van de praktijkcode betreffende desinformatie nemen verdere maatregelen om de verspreiding van COVID-19-desinformatie tegen te gaan door gebruikers instrumenten te bieden om de inhoud van hun diensten beter te evalueren.

De vandaag gepubliceerde verslagen gaan over maatregelen die de platforms in maart 2021 hebben genomen om desinformatie over COVID-19 en vaccins te beperken. De verslagen worden ingediend in het kader van het programma voor de monitoring van desinformatie over COVID-19 dat is opgezet in het kader van de gezamenlijke mededeling van 10 juni 2020.  

Over het algemeen erkennen de diensten van de Commissie de inspanningen van de platforms om meer details te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om desinformatie over COVID-19 te beperken. Zij merken echter op dat, net als in voorgaande maanden, meer gedetailleerde en nauwkeurige gegevens over de toepassing van de maatregelen op het niveau van de lidstaten nodig zijn om een volledig inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de maatregelen in de hele EU.  

Desinformatie over COVID-19-vaccins bestrijden

Onjuiste en onjuiste informatie over vaccins en vaccinaties blijft online verschijnen terwijl de vaccinatiecampagne in heel Europa aan kracht wint. De verslagen bevatten informatie over de maatregelen die in maart 2021 door de ondertekenaars van de praktijkcode zijn genomen om desinformatie over COVID-19-vaccins te bestrijden.

Platforms brengen verslag uit over hun geactualiseerde beleid, waaronder het uitbreiden van de lijsten van valse beweringen — waarvan de schending tot verwijdering kan leiden — met inbegrip van meer vaccingerelateerde claims, en het toevoegen van waarschuwingsetiketten op inhoud die ongefundeerde geruchten of betwiste beweringen bevat. Platforms brengen ook verslag uit over de samenwerking met lokale overheden en gezondheidsautoriteiten, en zij hebben de maatstaven waarover zij rapporteren, verfijnd om meer contextuele informatie en details te verstrekken over de doeltreffendheid van bepaalde maatregelen.  

Met name:

  • Twitter heeft haar beleid inzake misleidende informatie over COVID-19-vaccins geactualiseerd. Vanaf maart 1 zal zij tweeets etiketteren of waarschuwen die ongefundeerde geruchten, betwiste claims en onvolledige of niet-contextgebonden informatie over vaccins geven. Bovendien voert Twitter, in samenwerking met de Franse regering, een pro-bono promoted Trend, een onderdeel dat gesponsorde inhoud naast trendthema’s promoot, over de adoptie van vaccins ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne in Frankrijk. De bevorderde Trend heeft 13.8 miljoen indrukken ontvangen en 54K-gebruikers hebben daarop geklikt.
  • TikTok meldt dat het het instrument „Know your Facts” aanzienlijk heeft uitgebreid tot zes markten in de EU (Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Nederland). De tool nodigt gebruikers uit om te stoppen voordat zij ongefundeerde inhoud delen. Uit statistieken blijkt dat er 19 video’s met woorden of hashtags in verband met COVID-7687-vaccins op die manier werden gesignaleerd, meer dan het dubbele van de maand ervoor. Van deze video’s meldt TikTok een aanzienlijke toename van het aantal getagde video’s op de grootste markten (2073 in Frankrijk, 1108 in Duitsland en 349 in Spanje), met name in Italië, waar het aantal getagde video’s (1967) meer is dan het drievoudige van de voorgaande maand. Ook is er een aanzienlijke toename van de interacties met het COVID-vaccinlabel op alle markten in de EU.
  • Google werkt samen met volksgezondheidsinstanties en andere gezaghebbende bronnen om informatie over de vaccinatiecampagne per locatie te tonen, zoals deze beschikbaar komt, op Google Search and Maps. In Frankrijk werkt dit al sinds begin april, andere landen zullen volgen. Sinds de uitbreiding van het beleid inzake onjuiste informatie over COVID-19 tot vaccingerelateerde claims in oktober 2020, zijn op YouTube 30.000 video’s verwijderd met beweringen over COVID-19-vaccinatie die in tegenspraak zijn met de consensus tussen de gezondheidsautoriteiten.
  • Microsoft heeft informatie over vaccins en vaccinatie uitgebreid op de pagina van LinkedIn over COVID-19, waar gebruikers naar COVID-19-gerelateerde tems kunnen zoeken.  Bovendien is het via de „VaxFacts” -campagne „HealthGuard”, een browser die gebruikers helpt om betrouwbare bronnen van gezondheidsnieuws en -informatie te vinden bij het surfen, nu vrij te gebruiken tot 30 juni.
  • Facebook meldt dat zij in maart hun instrumenten hebben uitgebreid om mensen die tegen COVID-19 gevaccineerd worden, te helpen door etiketten op posts over COVID-19-vaccins toe te voegen om aanvullende informatie van de WHO te tonen en door in real time geaggregeerde trends beschikbaar te stellen met betrekking tot de vooruitgang op het gebied van COVID-19-vaccinaties. Facebook meldt ook dat het aantal content dat wereldwijd is verwijderd als gevolg van de schending van hun gebruiksvoorwaarden — dat eerder aan waarschuwingsschermen was onderworpen — na uitbreiding van de lijst van valse claims met 2 miljoen is gestegen.

Verdere rapportage voor maart

De verslagen bevatten nadere informatie over de maatregelen die tot maart 2021 zijn genomen om desinformatie in verband met COVID-19 te bestrijden en de impact van deze maatregelen. Enkele voorbeelden uit de verslagen:

  • TikTok meldt dat het netwerk van factcheckers wordt uitgebreid tot het Nederlands en het Duits. Wat de gegevens over de interacties met het COVID-mededelingenlabel betreft, wordt in het verslag opgemerkt dat de „click-through-rate” (CTR) van de tag via de gerapporteerde markten is toegenomen, terwijl de indrukken en klikken overal zijn afgenomen, behalve in Duitsland. Italië kent de tegenovergestelde trend, met een toename van het aantal klikken en indrukken, maar een daling van de CTR.  
  • Twitter meldt dat het tabblad COVID-19 in maart is verfijnd met drie nieuwe functies om mensen te helpen accurate en betrouwbare informatie over COVID-19 te vinden: Aankondigingen van overheidsdiensten Carousel, thema’s en lijsten. In maart 2021 hebben ook 945 tweeets bevorderd in strijd met ons COVID-19-reclamebeleid en zijn ze stopgezet en verwijderd.
  • Google meldde dat Google 25 miljoen EUR heeft bijgedragen aan de oprichting van het „Europees Fonds voor mediageletterdheid” om de vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid te versterken, onafhankelijke factchecking te ondersteunen en onjuiste informatie te bestrijden. Het fonds wordt beheerd door het Europees Universitair Instituut, het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media en de Calouste Gulbenkian Foundation, waarbij Google is vrijgesteld van elke besluitvorming. Bovendien zijn 11 projecten geselecteerd voor het in januari aangekondigde „COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund”; twee daarvan zijn Europees.
  • Microsoft meldt dat de ervaring van Bing COVID in maart 2021 een toename van het aantal bezoekers van februari tot 14.889.204 (+ 165.831), waaronder 2.642.149 (+ 286.076) uit EU-landen, laat zien. Bovendien meldt Microsoft dat zijn diensten maatregelen hebben genomen om gebruikers te waarschuwen wanneer zij mogelijk met desinformatie in contact komen.
  • Facebook meldt dat in maart 2021 15 miljoen mensen in de EU het COVID-19-informatiecentrum van Facebook hebben bezocht. Het Instagram COVID-19-informatiecentrum is in maart van start gegaan en in de EU is het momenteel beschikbaar in Frankrijk en Duitsland. Bovendien zijn in maart in de EU meer dan 52 stukken inhoud op Facebook en Instagram verwijderd in het kader van de uitvoering van het COVID-19-beleid inzake misleidende informatie en schade voor het bevatten van onjuiste informatie die tot dreigende fysieke schade kan leiden.

Andere verslagen

Downloads

Facebook COVID-19 report - April 2021
Downloaden 
Google COVID-19 report - April 2021
Downloaden 
Microsoft COVID-19 report - April 2021
Downloaden 
Tiktok COVID-19 report - April 2021
Downloaden 
Twitter COVID-19 report - April 2021
Downloaden