Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Studie over de impact van opensourcesoftware en -hardware op de technologische onafhankelijkheid, het concurrentievermogen en de innovatie in de economie van de EU

Deze studie heeft tot doel de economische impact van opensourcesoftware en Hardware op de economie van de EU te onderzoeken.

Front cover of report

Open Bron wordt steeds vaker gebruikt in digitale technologieën. Dit vereist een grondige analyse van haar huidige rol, positie en potentieel voor de Europese economie. Opensourcesoftware (OSS) is de afgelopen tien jaar in alle sectoren van de softwaresector gemainstreamd. Omgekeerd lijkt het maturiteitsniveau van Open Source Hardware (OSH) momenteel veel lager. Het bedrijfsecosysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk ontwikkelt zich echter snel. Als veiligheid en gezondheid op het werk dezelfde ontwikkeling als OSS willen volgen, zou dit een hoeksteen kunnen vormen van het toekomstige internet der dingen (IoT), de toekomst van computers en de digitale transformatie van de Europese industrie aan het eind van het digitale decennium.

Het doel van de studie was de economische impact van OSS en VGW op de Europese economie te onderzoeken en te kwantificeren. In de studie werden ook de sterke, zwakke punten, kansen en uitdagingen van open source in relevant ICT-beleid vastgesteld, zoals cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie (AI), digitalisering van de Europese industrie, de verbonden auto, high-performance computing, big data, distributed ledger-technologieën enz.

Er is economisch bewijs verzameld van de voetafdruk van open source in de EU. Ook wordt een lijst van beleidsopties voorgesteld om de voordelen te maximaliseren van open source ter ondersteuning van een concurrerende EU-software- en hardwareindustrie, die op zijn beurt de dubbele ecologische en digitale transformatie van de EU-economie ondersteunt.

Er zijn duidelijke signalen van investeerders over de enorme waarde en het enorme potentieel van open source. Er kan een beleid nodig zijn om het rendement van deze waarde in Europa te maximaliseren. Op korte termijn zullen de bevindingen van de studie worden gebruikt als basis voor beleidsopties op veel digitale gebieden. Op lange termijn kunnen de bevindingen worden gebruikt voor een nieuw openbronbeleid dat gericht is op de economie van de EU als geheel.

De belangrijkste doorbraak van de studie is de identificatie van open source als een publiek goed. Dit wijst op een verandering van paradigma ten opzichte van het vorige onverenigbare verschil tussen gesloten en open source, en wijst op een nieuw tijdperk waarin digitale bedrijven worden gebouwd met behulp van open-source-activa. Deze informatie is essentieel voor de ontwikkeling van beleidsmaatregelen op dit gebied. De studie waardeert ook de economische impact van openbronverbintenissen op de economie van de EU.

Downloads

Open Source Study [EN]
Downloaden