Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Studie ter ondersteuning van de effectbeoordeling van de AI-verordening

Deze studie ondersteunt de effectbeoordeling van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie (AI).

Downloads

Study supporting the impact assessment of the AI regulation (.pdf)
Downloaden