Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publicatie

Samenvatting van het programma Info Day Data Spaces for Manufacturing in Digital Europe (DIGITAL) — Netwerksessie

Het doel van deze Infoday was informatie te verstrekken over de tweestappenaanpak voor het creëren van dataruimten voor productie in Europa. De kern was de open oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitvoering van een voorbereidende actie. De informatiedag bood relevante belanghebbenden de gelegenheid om ideeën uit te wisselen over wie de voorbereidende acties kan ondersteunen die nodig zijn voor de uitrol van de dataruimten.

Het doel van de Infoday was informatie te verstrekken over deze tweefasenaanpak en het geplande tijdschema voor de voorbereidende fase. Wat dit laatste aspect betreft, heeft de sessie de interactie tussen relevante belanghebbenden en de opbouw van een ecosysteem met meerdere belanghebbenden vergemakkelijkt, dat het startsein moet geven voor de uitrol van dataruimten voor de productie.

In het tweede deel van de infodag hebben we het woord geopend voor discussie en voorstellen.  We hebben ideeën, opmerkingen, vragen en feedback van deelnemers verzameld over een collaboratief whiteboard op Miro, zowel van tevoren als tijdens de vergadering.  Deze interactie werd goed ontvangen en vormde de basis voor onze brainstormsessie.  Wij danken iedereen voor zijn deelname.

De vergadering is opgenomen en alle presentaties zijn hieronder aan elkaar gekoppeld.

AGENDA

10: 00-10: 10 welkom — Toelichting op de Whiteboardtool en de manier waarop we samen willen werken tijdens het evenement — Matthias Kuom — Giulia Carsaniga

10: 10-10: 20 korte inleiding tot het programma Digitaal Europa — Anne-Marie Sassen

10: 20-10: 25 taskforce voor de uitrol van een Europese cloud-to-edge federatie en data-ruimte-infrastructuur — Manuel Mateo Goyet

10: 25-10: 35 toelichting bij Manufacturing Data spaces — Giulia Carsaniga

10: 35-10: 50 uitnodiging tot het indienen van voorbereidende acties met Q.A — Matthias Kuom

Uitroloproep van 10: 50-11: 00 met Q.A — Matthias Kuom

11: 00-11: 10 oproep ter ondersteuning van dataruimten — Johan Bodenkamp

11: 10-12: 00 openen het woord om projectideeën te presenteren

Velden (zip)