Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om ondertekenaar te worden van de praktijkcode betreffende desinformatie van 2022

De Commissie en de huidige ondertekenaars hebben een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gedaan voor nieuwe ondertekenaars om zich aan te sluiten bij de praktijkcode betreffende desinformatie van 2022.

De nieuwe praktijkcode betreffende desinformatie uit 2022, die op 16 juni 2022 werd gepresenteerd, is een innovatief, vrijwillig coreguleringsinstrument dat door 34 ondertekenaars is ontwikkeld en ondertekend. De huidige ondertekenaars van de code, samen met de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) en het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO), publiceren een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling waarin nieuwe spelers uit het in de EU actieve online-informatie-ecosysteem worden uitgenodigd om zich bij de code aan te sluiten. Belanghebbenden die een ondertekenaar willen worden, moeten een korte achtergrond van hun organisatie, de diensten die zij verlenen en een beschrijving van de verbintenissen en maatregelen die zij in het kader van de nieuwe code willen goedkeuren, per e-mail aan de taskforce voorleggen.

De oproep is gericht tot een breed scala aan belanghebbenden, waaronder: aanbieders van onlinediensten die deelnemen aan de verspreiding van inhoud onder het publiek, zoals sociale media, toepassingen voor particuliere berichtendiensten en zoekmachines; spelers uit de onlinereclamebranche; aanbieders van elektronische betalingsdiensten, platforms voor elektronische handel, crowd-funding/donatiesystemen, die kunnen worden gebruikt om desinformatie te verspreiden; belanghebbenden die technologische oplossingen bieden om desinformatie te bestrijden; factcheckers en maatschappelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van desinformatie.

Door zich aan te sluiten bij de code van 2022 zullen nieuwe ondertekenaars deel uitmaken van een EU-breed forum waarin diverse relevante actoren bijeenkomen die hun acties willen versterken, beste praktijken willen uitwisselen en de samenwerking willen verbeteren om de risico’s van desinformatie in de EU te beperken.

De taskforce van de praktijkcode ziet ernaar uit potentiële ondertekenaars die, na de in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling uiteengezette stappen, een blijk van belangstelling indienen, te horen naar CNECT-COP-TASK-FORCE@ec.europa.eu

Downloads

Call for interest - new signatories to the 2022 CoP
Downloaden 
Simplified Subscription Document
Downloaden 
Subscription Document
Downloaden 
Supporting document for simplified subscription documents
Downloaden